Terkini...
5

Penjelasan Kekeliruan Tentang IKRAM & ISMA

Disalin dari posting Akh Nahar Md Nor, ahli JK Pusat IKRAM ....

Sejak ISMA mengumumkan untuk menghantar calon untuk bertanding dalam PRU 13 atas tiket Berjasa, ramai yang bertanya tentang perbezaan antara IKRAM, JIM dan ISMA. Ramai yang keliru. Oleh itu eloklah diberi sedikit penjelasan.

JIM dan ISMA serta beberapa kalangan lain pernah berada dalam satu Jamaah. JIM dan ISMA ditubuhkan oleh Jamaah ini setelah disyurakan. Syura kemudiannya memutuskan untuk menubuhkan IKRAM dengan restu IM.

Kepimpinan ISMA telah mengambil keputusan untuk tidak bersama IKRAM. Mereka juga membawa keluar ISMA dan Aman Palestine yang mana kedua-duanya telah ditubuhkan dan dibina bersama-sama oleh ahli-ahli Jamaah tersebut.

Tindakan merampas dan mengambil ISMA dan Aman Palestin secara tidak benar ini akan terus terpahat dalam sejarah. Ahli-ahli Jamaah yang telah banyak berkorban dan meyumbang bagi membangunkan ISMA dan Aman Palestin tidak akan dapat melupakan sejarah ini.

Setelah itu Aqsa Syarif ditubuhkan bagi terus melaksanakan usaha-usaha bagi membebaskan Palestin bagi menggantikan Aman Palestin.

Pada masa yang sama JIM dalam proses pembubaran.

Maka ingin diperjelaskan bahawa:

1. ISMA kini tidak ada kaitan dengan IKRAM atau JIM.
2. Tindakan ISMA untuk bertanding dalam PRU 13 tidak ada kaitan dengan IKRAM atau JIM.
3. IKRAM dan JIM tidak merestui tindakan ISMA menggunakan nama-nama dan ucapan-ucapan pimpinan IKRAM atau JIM bagi menyokong mana-mana calon mereka.

Semoga masyarakat mendapat penjelasan dan tidak keliru dengan tindakan yang membelakangkan kesatuan ummah dan kesatuan gerakan-gerakan Islam ini.

Ini pula maklumat dari Dr Hafidzi, Pengerusi Aqsa Syarif ...
"Di antara yang hadir dalam perbincangan untuk menubuhkan Aman Palestin ialah Ust Syamsul Maarif (ahli Dewan Perwakilan Nasional IKRAM),Ust Dr Mazslee Malik (ahli Dewan Perwakilan Nasional IKRAM), Dr Hafidzi Mohd Noor (Pengerusi Aqsa Syarif sekarang ini) dan Hj Azhari Kadir (Mantan Pengerusi JIM-ITNL)"

Pemimpin ISMA diberi AMANAH utk jaga ISMA & Aman PAlestine ..... dan mrk telas merampas & melarikannya !!!!


Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.

0

Ceramah Palestin di Masjid Batu 9 Kebun Baru

24 Feb 2013 - Masjid Batu 9 Kebun Baru.

Majlis penerangan atau ceramah Palestin sedang berlangsung yang disampaikan oleh Akh Cikgu Yusri yang merupakan Pengerusi Aqsa Syarif Kuala Langat.


Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.
0

Membeli sambil menderma...

Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.
0

Majlis Sambutan Chinese New Year Open House (CNYOH) 2013

Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.
0

Malam Mahabbah Gaza di Kolej Matrikulasi Selangor

Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.
0

Buah Cahaya Dan Kelazatan

Assalamaualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Ketahuilah bahwa ramai orang yang kehilangan neraca kebenaran dalam memandang fenomena zahir sebagai pengaruh iman, ibadah yang benar dan mujahadah.
Hasilnya, mereka terjerumus dalam berbagai kekeliruan berbahaya yang mengancam keselamatan aqidah, konsep dan perilaku mereka dalam hidup ini.
Akibat dari fahaman tersebut, rosaklah ucapan, perbuatan dan jalan yang menghantarkan mereka kepada Allah dan jadilah mereka golongan yang binasa.
Imam Hasan Al Banna menyebut usul ketiga dari dua puluh usul yang terkandung dalam Rukun Faham (Al Fahmu) seperti berikut : 
"Iman yang tulus, ibadah yang benar dan mujahadah adalah cahaya dan kelazatan yang Allah percikkan ke dalam hati hamba-hambaNya yang Ia kehendaki. Akan tetapi ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi, itu semua tidak termasuk sumber hukum syariat Islam dan tidak pula diperhitungkan (diperhatikan), kecuali dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan nash-nashnya."
Iman yang tulus ialah iman yang merangkumi pengertian dan ciri-ciri keimanan, seperti bersih dari syirik, ria dan kelemahan. Iman yang tulus akan meresap ke dalam hati dan bertakhta di jiwa anggota zahir untuk melakukan taat  kepada Allah dan menjadikan perkara-perkara ghaib seolah-olah hadir di depan mata.
Ia akan memenuhi jiwa dengan perasaan tenang, tabah dan tetap pendirian hingga :
 1. Memudahkan mereka yang mempunyai iman seperti ini berkorban apa sahaja demi jalan  Allah.
 2. Menambahkan pergantungan, kepercayaan, tawakkal, takut dan penyerahan mereka kepada Allah. 
Apabila pengertian iman yang seperti ini memenuhi hati seorang Muslim, jiwanya akan ringan melakukan segala bentuk ibadah dan ikhlas kerana Allah semata-mata. Ibadah dan iman yang seperti ini mempunyai pengaruh dan kesan yang besar dalam kehidupan dunia dan akhirat.
Kehidupan akan dipenuhi  dengan kebahagian, kegembiraan dan ketenangan yang meresap ke seluruh dinding jiwa. Kegemilangan yang sungguh indah dan cahaya yang terang akan memenuhi batin seorang Muslim.
Apabila cahaya batin ini bertambah, sinarnya akan melimpah pada wajah seseorang Muslim; sinar yang dapat dilihat pada  wajah orang-orang yang beriman walaupun kulit seorang Muslim itu hitam atau sawo matang. Manakala di akhirat pula kemanisan iman ini akan dapat dirasakan lebih manis dari madu. 
Sebahagian dari tanda-tanda zahir bagi kemanisan iman ialah kecintaan seorang Mukmin untuk melakukan ibadah di mana mereka :
 1. Merasa selesa dan tenang melakukannya.
 2. Merasa rindu dan lapang dada terhadapnya.
Kita jangan  merasa pelik dan menganggap bahawa perkara ini hanyalah khayalan semata-mata kerana iman mempunyai kelazatan yang dapat dirasakan oleh roh sebagaimana lidah dapat merasakan kelazatan zat makanan.
Hadith yang mulia telah  menyebutkan : 
"Jika terdapat tiga perkara ini pada seseorang beliau akan merasakan kelazatan iman. Beliau mengasihi Allah dan rasulnya lebih dari sesuatu. Beliau benci kembali kepada kekufuran, setelah Allah melepaskan beliau darinya, sebagaimana beliau benci dicampakkan ke dalam neraka. Beliau mengasihi seseorang bukan kerana sesuatu, tetapi hanyalah kerana Allah".
Iman adalah kelazatan dan kelazatan ini akan bertambah apabila iman bertambah kuat dan terpatri dengan kukuh di dalam jiwa manusia.
Syeikh Abdullah Qasim Al-Wasyli mengungkapkan dalam syarahnya berkenaan usul diatas seperti berikut :
PERTAMA : IMAN YANG TULUS
Iman yang tulus bererti :
 1. Mengikrarkan dengan lisan.
 2. Membenarkan dengan hati.
 3. Beramal dengan anggota badan.
Imam Syafi'i dalam kitabnya 'Al-Umm' berkata :
"Kesepakatan para sahabat, tabi'in, dan generasi sesudah mereka yang kami ketahui, mengatakan bahwa iman adalah ucapan, perbuatan, dan niat, salah satu di antara ketiganya tidak mencukupi kecuali dengan yang lain."
Imam Ahmad berkata :
"Oleh kerana itu, menurut "Ahlus Sunnah", ungkapan yang mengatakan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan termasuk syiar-syiar Sunnah."
Nash-nash Al-Quran dan hadits yang menunjukkan pengertian di atas sangat banyak dan terkenal. Mereka sepakat bahwa orang yang mengikrarkan keimanan dengan lisannya secara nyata, namun mendustakan dengan hatinya, tidak termasuk seorang mukmin.
Orang seperti inilah yang disebut munafik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah swt dalam firman-Nya :
"Dan di antara sebahagian manusia ada segolongan yang mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Padahal mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman." (QS Al-Baqarah : 8 )
Dalam firman-Nya yang lain, Allah menjelaskan bahwa bagi mereka disediakan azab yang lebih berat daripada orang yang jelas-jelas menentang (kufur), dengan memasukkan mereka pada tingkatan neraka yang paling rendah :
"Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada tingkatan yang paling rendah dari neraka." (QS An-Nisaa' : 145)
Para ulama' sepakat bahwa pengakuan dengan hati sahaja tidak cukup untuk merealisasikan makna iman. Oleh yang demikian, pengakuan mestilah diikuti oleh ikrar dengan lisan.
Fir'aun dan kaum-nya mengakui kebenaran Musa dan Harun as namun mereka adalah kafir.
Allah swt berfirman tentang perkataan Musa kepada Fir'aun :
"Sesungguhnya kamu (Fir'aun) telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu, kecuali Tuhan Yang Memelihara langit dan bumi sebagai bukti yang nyata." (QS Al-Isra': 102)
Orang-orang Ahli Kitab dahulu mengenal dan mengakui Nabi kita saw, namun mereka tidak beriman kepadanya.
Allah swt berfirman :
"Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepadanya, mengenal-nya (Muhammad) sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka tidak beriman." (QS Al-An'aam : 20)
Bahkan iblis juga mengenal Allah, tetapi ia tetap menjadi pemimpin orang-orang kafir.
Para ulama' sepakat bahwa apabila seorang hamba telah membenarkan dengan hatinya dan mengikrarkan dengan lisannya, namun menolak untuk beramal, maka ia termasuk orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dan berhak mendapatkan ancaman siksa yang Allah sebutkan dalam kitab suci-Nya dan diberitahukan oleh Rasul-Nya saw. Selain itu, ia juga mendapat hukuman di dunia.
Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ahlus sunnah bahwa dengan melihat rahmat dan janji Allah, iman yang mencakupi pembenaran, pernyataan dan amal menjadikan seseorang masuk syurga dan tidak kekal di neraka.
Sedangkan menurut pandangan hukum dunia, iman adalah cukup dengan mengikrarkan dua kalimat syahadah. Siapa yang mengikrarkan keduanya diperlakukanlah hukum dunia kepadanya. la dituntut untuk komitmen dengan akibat-akibatnya, mendapat hak-haknya, dan ia tidak dihukum sebagai kafir, kecuali apabila melakukan ucapan ataupun perbuatan yang merosak syahadahnya.
Prinsip ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw :
"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka mahu mengatakannya, ertinya mereka telah menjaga darah dan harta-harta mereka dari (tindakan)ku kecuali dengan haknya." (HR Muslim)
Jika kita telah memahami ini, maka ketahuilah bahwa iman yang benar adalah mencakupi ketiga-tiga makna di atas tanpa terpisah-pisah.
Allah swt berfirman :
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar." (QS Al-Hujurat : 15)
KEDUA : IBADAH YANG BENAR
Ibadah yang benar adalah buah dari keimanan yang benar.
Para ulama' mendefinisikan bahwa ibadah adalah sebuah perkataan yang mencakupi segala perkara yang dicintai dan diridhai Allah, berupa ucapan dan perbuatan zahir ataupun batin.
Ibadah adalah tujuan yang dicintai dan diridhai Allah swt dan untuk itulah Allah menciptakan makhluk-Nya :
"Sesungguhnya Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah-Ku." (QS Az-Zaariyat : 56)
Untuk tujuan itu pula Allah swt mengutus rasul-rasul-Nya :
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus pada seorang rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu," maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya." (QS An-Nahl : 36)
"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu,. melainkan Kami wahyukan kepadanya, "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah Aku." (QS Al-Anbiya': 25)
Allah menjadikan ibadah itu sebagai sesuatu yang mesti dilakukan oleh Rasul-Nya sampai mati.
Allah swt berfirman :
"Dan sembahlah Tuhanmu hingga datang 'al-yaqin' (kematian)." (QS Al-Hijr : 99)
Secara keseluruhannya, agama termasuk ibadah berdasarkan hadits Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hanya, ibadah yang diperintahkan mencakupi dua makna sekaligus, iaitu kerendahan dan kecintaan.
Ibadah mengandungi makna puncak kehinaan dan kecintaan kepada Allah swt :
"Katakanlah, "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta jihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." (QS At-Taubah : 24)
Jika ibadah yang benar adalah ibadah yang mencakupi makna-makna di atas, maka ibadah itu tidak benar dan tidak diterima di sisi Allah apabila belum dilakukan oleh seseorang hamba sesuai dengan syariat Allah.
Ini adalah kerana Allah tidak menerima amal perbuatan mahupun ucapan, kecuali yang disyariatkan dan diperintahkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Allah swt tidak akan menerima ibadah-ibadah baru yang diada-adakan oleh hamba-hamba-Nya.
Rasulullah saw bersabda :
"Barangsiapa membuat perkara-perkara yang baru (yang tidak termasuk) dalam agama kami, maka ia tertolak."
Dalam riwayat lain :
"Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dalam ajaran agama kami, maka ia tertolak."
Dalam riwayat yang lain :
"Sesungguhnya setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah 'dhalalah' (sesat).
KETIGA : MUJAHADAH
Ibadah yang benar tidak mungkin dapat diwujudkan dan dicapai kecuali dengan "Mujahadatun nafs wal hawa." (Bersungguh-sungguh mengendalikan diri dan memerangi nafsu).
Allah swt berfirman :
"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar menyertai orang-orang yang berbuat baik." (QS Al-'Ankabut : 69)
Orang yang memahami ayat ini secara seimbang, tepat, mengetahui maknanya dan mengamalkannya akan memperolehi kebaikan yang sangat banyak.
Rasulullah saw telah menjelaskan hakikat mujahadah ini dengan sabdanya :
"Mujahid adalah seseorang yang berjihad melawan diri dan hawa nafsunya." (HR Ahmad)
Berjihad melawan diri adalah mengarahkannya kepada perintah Allah dalam segala perkara, di antaranya berjihad melawan syaitan dan hawa nafsu.
LANGKAH PERTAMA :
Langkah pertama dalam mujahadah adalah :
 1. Beriman kepada Allah.
 2. Mengesakan-Nya.
 3. Mengakui kerasulan Nabi Muhammad saw.
Dalam lingkungan Islam, kadang-kadang orang tidak menyedari bahwa masalah ini termasuk dalam bab mujahadah, sehingga ia tidak perlu menyebutnya.
Ini jelas satu kesalahan besar. Sesuatu yang dianggap paling besar adalah jika seseorang mampu beralih dari kekafiran menuju keimanan atau menyatakan imannya pada lingkungan yang menentang iman dan merendahkan pemeluknya.
Allah swt berfirman :
"Dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." (QS At-Taghabun : 11)
LANGKAH KEDUA :
Langkah kedua adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan waktunya, seperti: solat, puasa, zakat, haji, nikah, bermuamalah dan lain-lain.
LANGKAH KETIGA :
Langkah yang ketiga adalah secara tertib menjalankan ibadah-ibadah sunnah seperti : solat, sedekah, puasa, haji, doa, zikir dan membaca Qur'an.
LANGKAH KEEMPAT :
Langkah keempat adalah mengendalikan diri untuk sentiasa melaksanakan perkara-perkara yang bersifat 'azimah (ibadah-ibadah dalam bentuknya yang ideal) serta mentarbiyahkannya dengan amal-amal berat yang bermanfaat seperti: khalwat (menyendiri), diam kecuali dalam perkara-perkara yang mewajibkan berbicara, berjaga malam untuk beribadah, solat, tilawah, zikir, lapar kerana melakukan puasa pada hari-hari yang disunnahkan dan amal-amal lain yang disyariatkan.
LANGKAH KELIMA :
Langkah kelima adalah perenungan terhadap diri, hati, menyingkap penyakit-penyakit hati dan mengubatinya. Inilah langkah terakhir dalam mujahadah, sekaligus merupakan salah satu hasilnya yang utama.
Dua langkah terakhir inilah yang mendominasi pembahasan dan pembicaraan ramai kalangan tentang mujahadah.
Iman yang benar lagi sempurna, ibadah yang sahih sesuai dengan petunjuk syara' dan mujahadah yang terbingkai dengan kaidah dan ajaran syara' akan menghasilkan pengaruh besar yang nampak pada diri manusia di dunia dan akhirat.
Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Banna di permulaan tadi iaitu
"…cahaya dan kenikmatan yang Allah percikan ke dalam hati hamba-hambanya yang Ia kehendaki".
 Cahaya (nur) adalah perkara yang diisyaratkan dalam firman Allah swt :
"Dan apakah orang yang sudah mati kemudian Kami hidupkan dan Kami berikan cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan." (QS Al-An'aam : 122)
Hakikat dan pengaruh iman telah diungkapkan oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya :
"Seseorang akan mendapati cahaya ini didalam hatinya, sehingga ia mendapatkan kejelasan dalam segala urusan, hal dan kejadian.
 1. Mendapatkan kejelasan dalam jiwa dan niat-niatnya, lintasan-lintasan hatinya, langkah serta geraknya.
 2. Mendapatkan kejelasan dalam segala hal yang berlaku di sekitarnya, baik yang berupa sunnatullah, aktiviti-aktiviti manusia, niat dan langkah-langkah mereka, yang nampak mahupun yang tersembunyi.
 3. Mendapatkan tafsir berbagai peristiwa dan sejarah dalam jiwa dan akalnya serta dalam realiti kehidupan di sekitarnya, seakan-akan ia membaca buku.
Seseorang yang telah mendapatkan cahaya ini dalam hatinya akan mendapatkan kecemerlangan dalam lintasan-lintasan hati, perasaan dan kemahuannya, sehingga ia pun mendapatkan kenikmatan dan kesejukan dalam hati, suasana dan masa depannya.
Ia akan mendapatkan kelembutan dan kemudahan dalam mengatur segala urusan dan mengeluarkan keputusan serta dalam menghadapi mahupun melewati kejadian. Ia akan mendapatkan ketenangan, kepercayaan dan keyakinan dalam segala situasi dan bila-bila pun juga." 
Cahaya yang mempunyai pengaruh luas dalam diri manusia dan menghasilkan banyak perkara yang menakjubkan yang terserlah jelas dalam kehidupan seorang mukmin di mana kemungkinan terbentuknya telah :
 1. Ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.
 2. Dinyatakan oleh para ulama'.
 3. Didukung oleh kejadian-kejadian yang nyata.
Oleh kerana itu, Imam Hasan Al-Banna rahimahullah menyebutkannya dalam usul ini sebagai pengakuan akan kebenarannya, sekaligus memberi bingkai syar'ie agar orang-orang tidak mendapatkan pencerahan dari sumber-sumbernya yang hanya melalui bisikan nafsu dan inspirasi syaitan yang melampaui batas.
Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang tulus yang akan menjadikan kami golongan manusia yang melaksanakan ibadah yang benar. Berilah kekuatan kepada kami supaya kami sentiasa mampu bermujahadah terhadap diri kami sehingga Engkau bukakan jalan-jalan yang memudahkan kami menuju ke hadhratMu.
Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS
 http://tinta-perjalananku.blogspot.com/
0

Khabar Gembira Penempuh Jalan

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,
Ada dua persoalan yang penting dalam perjalanan ruhani menuju Allah iaitu :
1.      Mengalami secara langsung (At Tahaqquq).
2.      Merasakan kelazatan (At Tadzawwuq).
Perjalanan ini mestilah selaras dengan suasana merasakan lazatnya hakikat Islam, Iman, Taqwa, Ihsan dan Syukur.
Jiwa semestinya hendaklah sentiasa disucikan, hati hendaklah sentiasa memancarkan cahaya dan ruh amat tahu serta kenal akan Tuhannya iaitu Allah dan berserah diri kepadaNya.
Dengan kata lain, penghambaan diri yang ikhlas terhadap Allah merupakan tujuan yang paling tinggi bagi orang-orang yang benar(As Shiddiqin).Inilah maqam yang paling tinggi. Itulah sifat Rasulullah saw yang lazim dan paling tinggi.
Inilah cita-cita dan tujuan penempuh jalan menuju Allah di mana ia akan menggembirakannya kerana ia merupakan bukti atau petanda dari keutamaan Allah dan khabar gembira tentang penerimaannya.
"Katakanlah, 'Dengan kurnia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka gembira.Kurnia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS Yunus : 58)
Kadang-kadang penempuh jalan menuju Allah mendapat ilham, lintasan hati, kasyaf (tersingkapnya tirai), mimpi dan kadang-kadang nampak pada dirinya sebuah karamah. Itu semua bukanlah tujuan dari seorang penempuh jalan (As Salik) melainkan ia digembirakan dengan itu semua kerana itu tidak lain hanyalah petanda dari kemakbulan atau merupakan khabar gembira tentang suatu perkara bagi penempuh jalan tersebut.
Perlu difahami bahwa tujuan akhir dari perjalanan tersebut adalah ridha Allah (wajhullah).
Allah swt berfirman :
"Dan bersabarlah kamu bersama-sama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaanNya…." (QS Al Kahfi : 28)
Oleh sebab itu, Imam Hasan Al Banna mengatakan dalam usul ketiga dari usul dua puluh iaitu :
"Akan tetapi ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi, itu semua tidak termasuk sumber hukum syariat Islam dan tidak pula diperhitungkan (diperhatikan), kecuali dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan nash-nashnya."
Beliau menerangkan bahwasanya ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi merupakan perkara-perkara yang thabit yang tidak boleh ditolak secara keseluruhannya. Meskipun demikian, ia bukanlah tergolong dari dalil-dalil hukum yang  tersendiri kerana di sana berlaku kesangsian dan banyak bercampur dengan sangkaan-sangkaan. Oleh itu, ia tidak boleh dipegang.
Sekiranya dikatakan :Apakah faedah kewujudannya?
Maka dijawab :
"Diterima, sekiranya tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah dan menguatkan kesahihan yang merupakan cahaya di atas cahaya."
Hakikat ini telah dinyatakan oleh Imam Hasan Al Banna yang mana ianya bertepatan dengan Al Qur'an dan Sunnah rasulnya serta ditegaskan oleh ulama' seperti Ibnu Taimiyah yang berkata :
"Mimpi semata-mata yang tidak ada dalil terhadap kesahihannya tidak menthabitkan sesuatu perkara dengan kesepakatan ulama'."
Agar kebenaran dalam masalah ini menjadi jelas, ia memerlukan keterangan dan penjelasan seperti berikut :
PERTAMA : ILHAM
Ilham adalah pengaruh yang Allah berikan dalam jiwa seseorang sehingga mendorongnya untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu.la merupakan salah satu jenis wahyu yang Allah khususkan bagi siapa sahaja di antara hamba-hamba-Nya yang Ia kehendaki. 
Allah swt berfirman :
"Dan jiwa serta penyempurnaannya (penciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaannya."(QS Asy-Syams : 7-8)
Rasulullah saw berdoa :
"Ya Allah ilhamkanlah kepadaku kebenaran dan lindungilah aku dari keburukan jiwaku."(HR Tirmidzi). 
Ilham lebih umum daripada 'tahdits' kerana ilham berlaku umum bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan imannya.Setiap mukmin mendapatkan ilham kebenaran dari Allah swt sesuai dengan tingkatan keimanannya.
Adapun'tahdits', Rasulullah saw telah menjelaskan dalam sabdanya :
"Jika ada orang yang 'muhadats' dari umatku, maka Umar-lah orangnya."(HR Bukhari dan Muslim)
Bentuk ilham yang banyak dikenali, antara lain berupa pesanan yang diberikan ke dalam hati seorang mukmin, melalui pembicaraan malaikat dengan ruhnya.
Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda :
"Sesungguhnya malaikat mempunyai hasrat di hati anak Adam, demikian juga syaitan.Hasrat malaikat berupa ajakan untuk kebaikan dan membenarkan ancaman Allah swt, sedangkan hasrat syaitan adalah ajakan untuk melakukan kejahatan dan mendustakan janji Allah, – kemudian baginda membaca firman Allah -"Syaitan itu menjanjikan kefaqiran kepadamu dan memerintahkan perbuatan yang keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan anugerah kepadamu."(HR Tirmidzi)
Allah swt berfirman :
"(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, " Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkanlah (pendirian) orang-orang yang telah beriman." (QS Al-Anfal : 12)
Sebebagian ulama' menafsirkan ayat ini dengan :
"Wahai malaikat kuatkanlah hati orang-orang yanng beriman dan berilah khabar gembira kepada mereka dengan kemenangan."
Sebahagian yang lain mengatakan :
"Hadirlah wahai malaikat bersama orang-orang mukmin di medan perang."
Kedua penafsiran itu sama-sama benar, kerana malaikat memang hadir bersama orang-orang mukmin di medan perang dan meneguhkan hatimereka.
Termasuk kategori pesanan ini adalah nasihat yang diberikan oleh Allah swtkepada hati hamba-hambanya yang mukmin, sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah hadits :
Rasulullah saw bersabda :
"Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan berupa sebuah jalan yang lurus.Pada kedua sisi jalan tersebut terdapat dua dinding yang masing-masing mempunyai pintu yang terbuka.Pada masing-masing pintu terdapat tirai, ada penyeru di hujung jalan, dan ada pula penyeru di atas jalan.Jalan yang lurus adalah Islam, kedua dindingnya adalah batas-batas Allah, dan pintu-pintu yang terbuka adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak adaseorang pun yang melanggar suatu batas di antara batas-batas Allah, kecuali bila ia menyingkap tirai itu. Penyeru yang berada pada hujung jalan adalah Kitabullah, sedangkan penyeru yang berada di atas jalan adalah penasihat dari Allah dalam hati orang yang beriman."(HR Tirmidzi dan Ahmad)
Penasihat yang ada dalam hati orang-orang yang beriman itulah ilham Ilahi dengan perantaraan malaikat.  
Termasuk ilham adalah firasat, iaitu cahaya yang Allah berikan ke dalam untuk membezakan :
a.       Antara haq dan batil.
b.      Antara yang jujur dan dusta.
Allah swt berfirman :
"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi 'mutawasimin' (orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda)."(QS Al-Hijr : 75)
Menurut Mujahid, yang dimaksudkan dengan'mutawasimin' adalah 'mutafarisin' (orang-orang yang diberi firasat).
Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Sa'id ra dari Nabi saw bahwa bagindasaw bersabda :
"Takutlah kamu kepada firasat orang mukmin, keranaia memandang dengan cahaya Allah Azza wa Jalla.
Kemudian bagindasaw membaca :
"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi 'mutawasimin' (orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda)."(QS Al-Hijr : 75)
Firasat ada tiga jenis :
1. 'Firasat Imaniyah',iaitu firasat orang-orang yang beriman. Jenis ini sentiasa tegak di atas kebenaran.
2. 'Firasat Riyadhiyah', ialah firasat yang dihasilkan melalui lapar, berjaga malam dan menyendiri. Demikian itu berlaku kerana jiwa terbebas dari penghalang-penghalangnya, maka firasat dan kasyaf akan diperolehi sesuai dengan tingkatan kebebasan-nya dari penghalang tersebut.
3. 'Firasat Khalqiyah', ialah firasat yang para doktor menulis tentangnya. Mereka mencuba untuk menghubungkan antara sifat-sifat fizikal dengan sifat-sifat psikologi kerana memang ada kaitan yang dikehendaki hikmahnya oleh Allah. 
Dua jenis firasat yang terakhir ini boleh dimiliki oleh siapa sahaja, baik mukmin mahupun kafir, tidak menunjukkan keimanan dan kewalian, serta tidak menyingkap tentang kebenaran yang bermanfaat mahupun jalan yang lurus.
KEDUA : KHAWATHIR (LINTASAN HATI)
'Khawathir' adalah jamak dari 'khatir' iaitu sesuatu yang terlintas dalam hati berupa rancangan atau perintah. Apabila baik, maka itu merupakan bahagian dari cahaya dan pengaruh iman, serta petunjuk adanya taufik dari Allah. Namun apabila sebaliknya, maka ia merupakan tipu daya dan bisikan syaitan, sebagaimana disebutkan dalam hadits sujud sahwi :
"Hingga syaitan melintas antara seseorang dan hatinya."
Begitu juga dalam hadits riwayat Ibnu Abbas ra :
"Ketika Nabi berdiri untuk melaksanakan solat, tiba-tiba melintas suatu lintasan dalam hatinya.Maka orang-orang munafik pun memberi komentar bahwa beliau mempunyai dua hati." 
KETIGA : KASYAF
Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan :
"Mukasyafah yang benar adalah ilmu-ilmu yang Allah munculkan di hati hamba-Nya. Dengan ilmu itu Allah swt memperlihatkan kepadanya hal-hal yang tersembunyi bagi orang lain. Kadang-kadang Allah swt membantu seseorang untuk memilikinya, tapi kadang-kadang menghalanginya dengan membuatnya lupa dan menyembunyikannya dari orang itu dengan kabut yang membuat hatinya keras, itulah setipis-tipis penghalang. Dengan mendung yang lebih tebal dari kabut, atau dengan tutupan yang menjadi penghalang paling tebal."
Penghalang paling tipis kadang-kadang dialami oleh para nabi as sebagaimana sabda Nabi saw :
"Sesungguhnya hatiku berkabut dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari." (HR Muslim)
Penghalang yang berupa mendung berlaku pada orang-orang mukmin.
Allah swt berfirman :
"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka."(QS Al-Muthaffifin: 14)
Ibnu Abbas mengatakan bahwa ia adalah dosa dan dosa menutupi hati hingga menjadi tertutup seluruhnya.
Kasyaf yang benar adalah jika seorang Muslim mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah saw dan diturunkan dalam kitab-kitab suci secara jelas dalam hatinya. Kemudian ia dedikasikan kehendak hatinya kepadanya dan sentiasa bersamanya dalam segala keadaan.
Inilah kesimpulan yang benar dan jika ia bukan demikian maka itu adalah tipuan yang buruk. Demikian itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan mukasyafat hati di mana salah satu sumber kasyaf ialah ketika hati jernih, berjalan di atas jalan yang lurus serta menjauhi bid'ah dan kesesatan.
Adapun kasyaf penglihatan dan pendengaran, yang dimaksudkan oleh Imam Hasan Al-Banna dalam usul ini, Ibnul Qayyim rahimahullah telah mengklasifikasikannya menjadi tiga jenis:
a.       Kasyaf 'rahmani', yang khusus bagi orang-orang yang beriman.
b.      Kasyaf 'nafsani'.
c.       Kasyaf 'syaithani'.
Adapun 'Kasyaf juz'ie' iaitu yang dapat dimiliki oleh orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir, begitu juga oleh orang-orang baik mahupun orang-orang jahat, seperti mengetahui :
1.      Apa yang ada di rumah seseorang.
2.      Tongkat di tangannya.
3.      Apa yang ada di bawah pakaiannya.
4.      Jenis kelamin janin yang ada dalam kandungan isterinya.
Adapun yang tidak terlihat oleh seorang hamba berupa perkara-perkara yang sangat jauh, kadang-kadang berasal dari syaitan atau dari dirinya sendiri dan oleh kerana itulah, maka hal itu boleh berlaku kepada orang-orang kafir, seperti orang-orang yang melakukan kemaksiatan, penyembah api dan penyembah salib. 
Ibnu Shayyad dapat mengetahui apa yang disembunyikan oleh Nabi, kemudian Rasulullah saw berkata kepadanya :
"Engkau ini hanyalah sebahagian dari teman para dukun."
Nabi menerangkan bahwa kasyaf yang dimiliki oleh Ibnu Shayyad itu termasuk kasyaf perdukunan dan hal itu sesuatu yang mungkin.
Demikian pula dengan Musailamah Al-Kadzab, betapapun kekafiran yang dilakukannya, ia mampu menceritakan kepada para pengikutnya tentang apa yang dilakukan oleh salah seorang dari mereka di rumahnya dan apa yang dikatakannya kepada isterinya.Syaitanlah yang memberikan khabar kepadanya, untuk menyesatkan manusia.
Demikian pula Al-Aswad Al-Unsi dan Harits Al-Mutanabbi yang memberontak pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, serta orang-orang seperti mereka yang hanya diketahui oleh Allah. Kita telah mengetahui dan orang-orang juga telah menyaksikan kasyaf dari para pendita penyembah salib.
Contoh 'Kasyaf rahmani' adalah kasyaf dari Abu Bakar ra, ketika beliau berkata kepada Aisyah ra bahwa sesungguhnya isterinya mengandung janin perempuan.
Kasyaf Umar ra ketika beliau berkata :
"Wahai pasukan naiklah ke gunung."
Kasyaf-kasyaf ini termasuk kasyaf para wali Allah.  
Kesimpulannya, Syeikh Said Hawwa menjelaskan bahwa kasyaf adalah sesuatu yang mungkin berlaku di mana orang-orang yang melakukan perjalanan kerohanian menuju Allah dapat mencapainya.
Ia merupakan salah satu wujudnya anugerah Allah swt sekaligus sebagai ujian dari-Nya.
Namun, kita semua hendaklah berkomitmen dengan nash, bukan dengan kasyaf.
a.       Kasyaf tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk menetapkan keyakinan baru.
b.      Kasyaf tidak pula boleh menambah nash-nash yang ada.
c.       Umat Islam tidak diwajibkan beribadah dengannya.
d.      Mereka tidak boleh mempercayai pemiliknya, walaupun ia termasuk orang-orang yang jujur kerana hatinya tidak ma'shum apabila ianya berkaitan dengan masalah ghaib.
Selain itu, kemungkinan berlakunya ilusi juga sangat besar kerana kasyaf kadang-kadang menjadi ujian bagi seseorang atau sekelompok orang, maka ia kadang-kadang menurunkan darjatnya.
Dengan batas-batas ini, jelaslah kedudukan kasyaf dalam syariat Allah dan kita memahami maksud dari ungkapan Imam Hasan Al-Banna bahwa ia tidak termasuk dalil-dalil hukum syar'ie dan tidak diperhitungkan (dianggap), kecuali dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan nash-nashnya. 
KEEMPAT : MIMIPI-MIMPI DALAM TIDUR
Jika benar, ia merupakan salah satu pengaruh iman dan tingkatan hidayah dan termasuk bahagian dari kenabian, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi saw bahwa baginda sawbersabda :
"Mimpi yang baik adalah bahagian dari empat puluh enam bahagian nubuwwah."(HR Bukhari dan Muslim)
Mimpi adalah permulaan wahyu.Kebenarannya tergantung kepada kejujuran orang yang bermimpi.Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur perkataannya.
Ketika di zaman Rasulullah saw, hampir tidak ada kesalahan dalam mimpi yang baik, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw di atas.
Namun, pada masa kuatnya cahaya kenabian, dengan cahayanya yang terang, menjadikan mereka tidak memerlukan mimpi-mimpi itu.
Nabi saw bersabda :
"Tidak ada lagi bahagian dari nubuwwah selain 'mubassyirat'.Ada yang bertanya, "Apa itu 'mubassyirat', wahai Rasulullah?" Baginda menjawab "Ia adalah mimpi baik yang dialami sendiri oleh seorang Muslim atau dimimpikan oleh orang lain." (HR Bukhari)
Jika mimpi-mimpi kaum Muslimin sama, maka tidak dapat didustakan. Nabi telah mengatakan kepada para sahabatnya ketika mereka bermimpi melihat lailatul qadar pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.
Bagindasaw bersabda :
"Saya melihat mimpi kamu sudah saling memperkuat bahwa lailatul qadar berlaku pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.Oleh kerana itu, barangsiapa di antara kamu yang hendak mencari-carinya maka lakukanlah pada sepuluh hari terakhir."(HR Bukhari)
Sebagaimana kasyaf, mimpi juga terbagi kepada tiga bahagian iaitu 'rahmani', 'nafsani', dan 'syaithani'.
Nabi saw bersabda  :
"Mimpi ada tiga, iaitu mimpi dari Allah, mimpi penyedihan syaitan dan mimpi dengan melihat kembali apa yang pernah berlaku pada dirinya saat ia terjaga." 
Mimpi yang menjadi sebab datangnya petunjuk adalah mimpi yang khususnya datang dari Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu kerana mimpi ini terpelihara dari syaitan.Inilah yang diyakini oleh umat. Oleh kerana itulah maka nabi Ibrahim as melaksanakan perintah menyembelih putranya, Ismail berdasarkan mimpi itu.
Adapun mimpi selain para nabi, disesuaikan dengan wahyu yang jelas. Jika sesuai, boleh diterima. Jika tidak, tidak boleh diamalkan.
Apabila ditanyakan :
"Bagaimana pendapat kamu tentang mimpi yang baik atau mimpi-mimpi orang banyak yang sepakat atas sesuatu?"
Kami menjawab :
"Jika memang demikian, maka tidak mungkin menyalahi wahyu, bahkan pasti sesuai dengannya, untuk menyedarkannya atau menyedarkan akan masuknya suatu permasalahan khusus dalam hukum wahyu, sedangkan orang yang bermimpi tidak menyedari bahwa hal itu termasuk di dalamnya, sehingga dengan mimpi itu ia menjadi tersedar". 
Seterusnya kaum Muslimin sepakat bahwa mimpi bagi selain para nabi tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum dan perundangan.
Jika mereka bertanya :
"Apabila seseorang bermimpi melihat Nabi saw padahal syaitan tidak mungkin menyerupainya, kemudian baginda saw memerintahkan suatu hal yang bertentangan dengan syariat?"
Kita katakan kepadanya :
"Engkau sedang berangan-angan."
Ia tidak boleh bertindak berdasar mimpinya itu, apalagi mimpi-mimpi yang lain.
Barangsiapa menginginkan mimpi yang benar, maka hendaklah ia berusaha untuk :
1.      Sentiasa jujur.
2.      Makan yang halal.
3.      Memperhatikan perintah dan larangan.
4.      Tidur dalam keadaan suci sepenuhnya, menghadap kiblat dan zikir kepada Allah hingga tertidur.
Jika demikian, insyaAllah mimpinya tidak akan berdusta. 
Mimpi yang paling benar adalah mimpi pada waktu sahur kerana:
a.       Saat itu merupakan waktu turunnya Allah ke langit dunia.
b.      Saat dekatnya rahmat dan ampunan.
c.       Saat diamnya syaitan-syaitan.
Kebalikannya adalah mimpi pada sepertiga malam yang pertama, saat syaitan-syaitan dan ruh-ruh syaithaniyah berkeliaran.
Ubadah bin Shamit ra berkata :
"Mimpi seorang mukmin adalah kalam Allah kepada hamba-Nya pada waktu tidur."
Kesimpulannya bahwa ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi merupakan pengaruh cahaya iman, jika ia keluar dari seorang mukmin yang jujur.
Banyak bukti-bukti zahir dan pengalaman batin yang menguatkan akan perkara ini. Ia adalah karamah dari Allah bagi mereka, di samping juga merupakan ujian untuk menguji keteguhan dan konsistensi dalam keimanan. 
Meskipun ulama' mengesahkan adanya kasyaf dan mimpi, mereka telah menetapkan kemestian merujuk kepada segala perkara yang berkaitan dengannya kepada Al Qur'an dan As Sunnah kerana keduanya adalah terpelihara.
Kasyaf, mimpi dan sebagainya merupakan perkara-perkara yang 'Dzanni' (sangkaan) yang belum lagi terjamin ketepatannya.
Syeikh Abu Sulaiman Ad Darani berkata :
"Berlaku padaku suatu masalah yang dialami oleh orang ramai, aku tidak menerima melainkan dengan dua saksi iaitu Al Qur'an dan As Sunnah."
Junaid Al Baghdadi berkata :
"Ilmu kita ini terikat dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Sesiapa yang tidak membaca dan tidak menulis hadith tidak layak bercakap tentang ilmu dan tidak layak diikuti."
Abu Amru bin Nujaid berkata :
"Setiap pendapat yang tidak disandarkan pada Al Qur'an dan As Sunnah merupakan pendapat yang batil."
Dari kefahaman terhadap usul ini, ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian :
1.      Menjaga sumber-sumber hukum syara' supaya kekal dalam keadaan bersih.
2.      Kesederhanaan Imam Al Banna di mana beliau tidak bersikap cuai dan keterlaluan. Beliau tidak menolak adanya ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi. Beliau tidak keterlaluan sehingga menganggap perkara-perkara ini sebagai sumber dalil hukum dan tidak pula menolaknya secara keseluruhan tetapi menganggapnya sebagai menguatkan selagimana ia tidak bercanggah dengan agama dan nashnya.
3.      Anjuran agar ditutup pintu-pintu masuk bagi dajjal-dajjal yang menipu orang-orang jahil dan mempermainkan pemikiran manuisa.
4.      Menyelamatkan orang-orang yang tertipu daripada perangkap ahli prasangka dan khurafat.
5.      Mengawal diri dalam membuat sesuatu ungkapan dengan mendedahkan hakikat sebenar sesuatu perkara tanpa mencacatkan orang lain.
Ya Allah, sesungguhnya perjalanan kami menujuMu adalah semata-mata mengharapkan keridhaanMu. Namun jika dalam perjalanan ini, Engkau mengurniakan kepada kami ilham yang memberi petunjuk, lintasan hati yang jernih, kasyaf yang menyingkapkan perbendaharaan ilmu serta mimpi yang baik, maka ianya adalah satu kurniaan yang mesti disyukuri selagimana ianya tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah.
Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS
 http://tinta-perjalananku.blogspot.com/

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top