Terkini...
0

Akhlak Asas Pembangunan Diri


Assalamualaikum Ikhwah dan Akhawat sekalian,

Suatu ketika Rasulullah saw bertanya kepada para sahabatnya :

"Inginkah kamu ku beritahu siapa dari kamu yang paling aku cintai dan akan duduk paling dekat denganku di majlis di hari Kiamat kelak?

Rasulullah saw mengulangi pertanyaan itu.

Pada ulangan pertanyaannya yang ketiga, para sahabat seperti tersentak dan berkata :

"Ya, kami ingin mengetahuinya ya Rasulullah! "Rasulullah saw kemudian bersabda :

"Orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu." (HR Ahmad)

Demikianlah, Rasulullah saw memulai dari akhir; menjelaskan kedudukan orang yang berakhlak mulia di akhirat kerana akhlak adalah bahagian terakhir dari ajaran Islam yang baginda bawa setelah aqidah dan
 syariat.

Dalam hadis lain, Rasulullah saw bersabda :

"Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (HR Malik)

Oleh kerana itu, iman tidak di anggap sempurna sebelum mampu membangkitkan tenaga jiwa seseorang untuk mendorong keluarnya nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan dalam bentuk sikap dan perilaku.

Itulah iman yang hidup dan yang sempurna.

Dengarlah sabda Rasulullah saw :

"Orang mu'min yg paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka." (HR Tirmizi dari Abu Hurairah)

Oleh kerana itu, Allah swt mewajibkan berbagai macam ibadah agar 
iman menemui jalan menuju perilaku dan akhlak manusia muslim.

Itulah sebabnya, jika ibadah-ibadah tersebut tidak sampai berakhir dengan akhlak yang baik, maka bererti ia tidak sempurna dan tidak berkesan.

Ini sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al Ankabut ayat 45 :

"….Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan2) keji dan munkar…".

Maka janganlah hairan jika kemudian nanti Allah akan menjadikan akhlak yang baik sebagai amal yang berat timbangan pahalanya.

Dalam ayat matematik, bolehlah kita rumuskan akhlak seperti berikut :

Akhlak = Iman + Amal Soleh

Dalam deretan ayat-ayat Al Quran, kita akan menemui dua kata kembar di atas yang sentiasa disebut secara bergandingan iaitu iman dan amal soleh.

a.       Yang pertama tersimpan dalam batin manakala yang kedua tersusun rapi pada keperibadian luar.

b.      Yang pertama menggelora dalam jiwa manakala yang kedua menggelombang dalam perilaku.

Kedua-duanya merupakan bahagian-bahagian yang :

1.      Menyatu.
2.      Saling terkait.
3.      Berjalan bergandingan mengayun langkah keperibadian.

Maka, hujung dari iman dan amal soleh adalah akhlak.

Perkara di atas boleh kita perincikan lagi seperti berikut :

PERTAMA : IMAN

Kumpulan kebenaran yang difahami dan diyakini secara mutlak; sesuatu yang kemudiannya mengarahkan pemikiran membentuk kemahuan dan meluruskan perilaku.

KEDUA : AMAL SOLEH

Kumpulan tindakan dan sikap yang lahir dari kesedaran pemikiran akan nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan serta kemahuan yang kuat yang berubah menjadi tekad.

Maka;

KETIGA : AKHLAK

Nilai dan pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang mengakar dalam jiwa lalu terzahir dalam bentuk tindakan dan perilaku yang bersifat tetap, semulajadi dan membuahkan hasil.

Sebagaimana amal soleh mencakupi semua sektor kehidupan manusia maka akhlakpun seharusnya hadir dalam semua sisi kehidupan manusia yang kita panggil sebagai wilayah akhlak.

Akhlak dalam semua wilayah keperibadian manusia meliputi :

a.       Akhlak bagi pemikiran.
b.      Akhlak bagi keyakinan.
c.       Akhlak bagi hati.
d.      Akhlak bagi jiwa.

Akhlak dalam semua wilayah hubungan manusia meliputi :

a.       Akhlak manusia kepada Allah.
b.      Akhlak manusia kepada sesama manusia.
c.       Akhlak manusia kepada diri sendiri.
d.      Akhlak manusia kepada lingkungan alam di sekitarnya.

Akhlak dalam semua dimensi kehidupan manusia meliputi :

a.       Akhlak individu.
b.      Akhlak sosial.

Akhlak dalam semua sektor kehidupan manusia meliputi :

a.       Akhlak dalam politik.
b.      Akhlak dalam sosial.
c.       Akhlak dalam ekonomi.
d.      Akhlak dalam penghakiman dan undang-undang.
e.       Akhlak dalam keadaan perang dan damai.

Demikianlah 'La Ilaaha Illallah' sebagai kumpulan nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan memasuki individu manusia dan menumbuhkan visi, membangun mentaliti serta membentuk akhlak dan  karakternya.

Demikian pula 'La Ilaaha Illallah' sebagai kumpulan nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan memasuki masyarakat manusia dan mereformasi sistem serta membangun budaya dan mengembangkan peradabannya.

Bagaimanakah kita membuat penilaian atas akhlak?

Apakah ia benar atau salah?

Apakah ia baik atau buruk?

Apakah yang ini soleh dan yang itu tidak?

Ini adalah kerana penilaian terhadap perkara ini akan dapat menghantar kita kepada penilaian tentang seseorang; apakah ia seseorang yang soleh atau tidak, matang atau tidak, dewasa atau tidak?

Dengan kata lain, bertanya tentang bagaimana menilai bererti bertanya tentang sumber pembenaran atas suatu perbuatan.

Dari manakah kita menemui sumber pembenaran itu?

Apakah dari Allah swt atau dari manusia ataupun dari keduanya?

Para pemikir sejarah umat manusia sepakat membahagikan nilai itu dalam tiga kategori yang masing-masing mempunyai padanan yang berlawanan iaitu :

Nilai Kebenaran >< Nilai Kebatilan
Nilai Kebaikan >< Nilai Kejahatan
Nilai Keindahan >< Nilai Keburukan

Islam sendiri memang meletakkan nilai moralnya dalam tiga konteks tadi iaitu :

PERTAMA : AKAL

Yang dapat memahami nilai kebenaran dan kebatilan.

KEDUA : HATI (ASAS FITRAH & NURANI)

Yang dapat membezakan antara nilai kebaikan dan kejahatan.

KETIGA : ZAUQ (CITARASA)

Yang dapat merasakan nilai keindahan dari nilai keburukan.

Akan tetapi kemampuan akal, hati dan zauq manusia tidak mungkin dapat membuat penilaian yang tepat.
Untuk itulah Allah swt menurunkan agama agar manusia mendapatkan pedoman yang lebih
terperinci dalam penilaian sehingga bertemulah dua sumber pembenaran tersebut iaitu :

PERTAMA :

Sumber pembenaran dari Allah swt melalui Al Quran dan As Sunnah.

KEDUA :

Sumber pembenaran drai manusia dengan akal sihat, fitrah suci dan citarasa keindahannya.

Kemudian apakah pula kriteria penerimaan akhlak yang soleh tersebut?

Dengan memahami penjelasan di atas dapatlah difahami bahwa perbuatan soleh itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan motif (niat) semata-mata untuk Allah swt dan dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah saw.

Dengan demikian, perbuatan itu bukan sahaja diterima di sisi Allah swt tetapi juga dikira berjaya dalam ukuran manusia; bukan sahaja membawa pelakunya memperolehi keselamatan di akhirat malah juga kebahagiaan di dunia.

Jadi kriteria penerimaan akhlak soleh ini dapat kita rumuskan seperti berikut:

Niat + amal + ikhlas untuk Allah + benar menurut sunnah + diterima di sisi Allah + berjaya di mata manusia + selamat di akhirat + bahagia di dunia.

Inilah perbezaan yang mendasar antara Islam dan materialisma.

Dalam konsep materialisma, manusia adalah pusat penilaian dan penerimaan sekaligus.

Oleh kerana masyarakat merupakan sesuatu yang relatif, maka penilaian dan penerimaan pun akhirnya berpusat pada individu di mana penilaiannya seperti berikut :

Suatu perbuatan dianggap baik dan benar jika ketika manusia melakukannya, ia mendapatkan kepuasan, kebahagiaan dan tidak merugikan orang lain. Bahwasanya masyarakat kemudian bersetuju atau
 tidak setuju, menerima atau tidak menerima, menjadi tidak relevan dan tidak penting.

Sekarang marilah kita meneliti induk-induk akhlak terpuji yang akan melahirkan berbagai sifat-sifat lain yg mewarnai karakter dan akhlak seseorang manusia itu:

PERTAMA  :

Cinta kebenaran melahirkan jujur, adil, keyakinan dan amanah.

KEDUA :

Kekuatan kehendak melahirkan optimis, tegas, ketahanan, disiplin, inisiatif, serius dan pengendalian diri.

KETIGA :

Cita-cita yang tinggi melahirkan dorongan berprestasi, dinamik, harga diri dan tidak mudah menyerah.

KEEMPAT :

Kesabaran melahirkan ketenangan, konsisten, pengendalian diri, lembut, santun dan mampu menjaga rahsia.

KELIMA :

Rasa kasih melahirkan pemaaf, empati, musyawarah, silaturahim, penolong, berbakti kepada orang tua dan santun kepada fakir miskin

KEENAM :

Naluri sosial melahirkan bersih hati, ukhuwah, anti perpecahan, mampu bekerjasama, menutup aurat dan menjaga barang milik bersama.

KETUJUH :

Cinta manusia melahirkan bersih jiwa, kerjasama, dermawan, adil dan sentiasa berkehendak baik.

KELAPAN :

Kedermawanan melahirkan pemurah, harga diri, mendahulukan orang lain, infaq dan ukhuwah.

KESEMBILAN :

Kemurahan hati melahirkan lembut, lapang dada, pemaaf, ridha, ceria dan menyenangkan orang lain.

Pendek kata kesemua karakter yang terserlah dalam perjalanan kehidupan manusia adalah terangkum dalam salah satu dari induk-induk akhlak terpuji yang dicatatkan di atas.

Akhir sekali marilah kita sama-sama meneliti semula akan karakter dan akhlak yang wujud di dalam diri kita samada ianya benar-benar hasil dari keimanan yang benar kepada Allah swt dan dicernakan dalam bentuk amal-amal soleh yang ikhlas kepada Allah swt serta diaplikasikan ke dalam setiap sisi kehidupan yang akan melahirkan satu wilayah akhlak yang benar-benar memberi kesan yang besar kepada perubahan dalam masyarakat.

Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperelokkan kejadian kami maka perelokkanlah pula akhlak kami dan masukkanlah kami bersama orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah saw serta didekatkan diri kami bersama NabiMu di akhirat kelak.

Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS

http://tinta-perjalananku.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top