Terkini...
0

Mencium Hembusan Angin Syurga


Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Pengertian jihad sebelum lahirnya Ikhwanul Muslimin adalah samar-samar dan telah menghilang dari pentarbiyahan dan kehidupan Islam.

a. Kelompok-kelompok agama, sufi dan bukan sufi tidak memberikan perhatian kepadanya.
b. Golongan-golongan nasionalis hanya mementingkan jihad politik.
c. Penceramah-penceramah agama di masjid-masjid dan di tempat lainnya menganggap jihad itu di luar bidang mereka yang bersifat keagamaan.

Tatkala lahirnya gerakan Ikhwanul Muslimin, maka ia :

1. Menghidupkan pengertian jihad.
2. Memupuknya.
3. Mempopularkannya dalam tulisan-tulisan, kitab-kitab, majalah-majalah, suratkhabar- suratkhabar dan dalam pidato-pidato, diskusi-diskusi, syair dan nasyid-nasyid.

Imam Hasan Al-Banna menganggap jihad sebagai salah satu rukun bai'ah yang sepuluh dan salah satu slogan yang dilaungkan oleh Ikhwan ialah kalimat :

"Jihad itu adalah jalan kami dan mati pada jalan Allah adalah cita-cita kami yang tertinggi "

Di antara aspek tarbiyah Ikhwanul Muslimin yang menonjol ialah tarbiyah jihad dan ianya bukanlah hanya tertumpu kepada tarbiyah ketenteraan semata-mata kerana pengertian "jihad" lebih mendalam dan lebih luas dari pengertian ketenteraan.

Ketenteraan adalah :

1. Disiplin.
2. Latihan.

Namun, jihad adalah :

1. Iman.
2. Akhlak.
3. Jiwa.
4. Pengorbanan.

di samping disiplin dan latihan pula.

Jihad adalah penyerahan seorang muslim akan kekuatannya dan usahanya dalam memenangkan Islam untuk mencari ridha Allah.

Oleh kerana itu, jihad dalam Islam diberi catatan bahwa ia mesti dilakukan 'fisabilillah' (di jalan Allah) dengan alasan untuk menunjukkan makna yang penting ini demi menjayakan jihad syar'ie.

Menurut Said Ramadhan Al Buthy, jihad adalah menyerahkan seluruh usaha untuk meninggikan kalimah Allah dan peperangan adalah termasuk salah satu kategori jihad, adapun tujuannya adalah mendirikan masyarakat yang Islamik dan membangun negara Islam yang benar.

Di antara cara yang dipilih oleh Ikhwanul Muslimin untuk mengingatkan kepada jihad ialah memperingati peristiwa-peristiwa Islam yang berhubungan dengannya, seperti peperangan-peperangan besar; perang Badar, penaklukan Makkah dan sebagainya.

Di antara cara khusus yang mereka lakukan ialah menetapkan suatu buku atau beberapa buku seperti riwayat hidup Nabi untuk bacaan dan pelajaran dalam keluarga-keluarga Ikhwanul Muslimin.

Sirah Nabi adalah jihad yang terus menerus pada jalan Allah dan oleh yang demikian sirah Nabi itu dinamakan Al-Maghazi (Peperangan- peperangan) .

Dalam Ilmu Fiqh, kitab "Jihad" dinamakan kitab "Siyar" (bentuk jamak dari kata Sirah) yang bererti riwayat hidup.

Isi Al Qur'an yang pertama-tama diwajibkan kepada anggota Ikhwan untuk menghafal dan mempelajarinya adalah Surah Al-Anfal bagi mempertajamkan pengertian jihad yang selama ini diabaikan oleh kaum muslimin.

Pengetahuan Ikhwanul Muslimin dan pentarbiyahan mereka secara umum menimbulkan pada diri mereka :

1. Perasaan unggul dan terhormat.
2. Akhlak suka berkorban dan memberi.
3. Jiwa berani mati dan mencari syahid.
4. Penanaman makna perajurit yang mukmin berupa ketaatan, patuh pada peraturan, mengenepikan kepentingan peribadi dan mengutamakan kepentingan jamaah.

Makna ini nampak dengan jelas pada waktu seruan ketenteraan 1948 untuk membebaskan Palestin.

Maka berkumandanglah laungan-laungan :

"Wahai angin syurga, berhembuslah . . . wahai perajurit Allah, berangkatlah. "

Putera-putera dakwah dari berbagai pelusuk negara berlumba-lumba ingin memperolehi kemuliaan turut serta berjihad di tanah suci itu sampai mereka menemui salah satu dari dua kebaikan : menang terhadap orang Yahudi atau mati syahid dijalan Allah.

KISAH ABDUL WAHAB AL-BATANUNI

Ada seorang pemuda yang bernama Abdul Wahab Al-Batanuni, seorang pelajar Sekolah Menengah Agama di Thantha yang mempunyai kerinduan yang kuat untuk berjihad di Palestin sehingga perkara itu menjadi mimpinya di waktu malam dan buah fikirannya di waktu siang.

Keinginannya itu tidak dapat terlaksana kerana disebabkan oleh dua halangan :

PERTAMA : Ibunya yang sangat mencintai dan menyayanginya, lebih-lebih lagi setelah ayahnya meninggal. Ibunya tidak sanggup berpisah jauh daripadanya, maka bagaimana kalau ia sampai mati syahid ?

Oleh kerana itu ibunya tidak mengizinkannya berangkat dan tidak rela ia menceburkan diri ke dalam pasukan Ikhwanul muslimin sedangkan ia sangat ingin berbuat baik kepada ibunya dan menyenangkan hatinya serta tidak ingin berangkat berjihad tanpa izin dan kerelaannya.

Oleh sebab itu, beliau memanggil beberapa temannya untuk menemaninya menemui ibunya, supaya mereka berbicara dengan ibunya itu tentang keutamaan jihad, kedudukan mujahid fi sabilillah dan kisah para pahlawan muslimin serta bagaimana sikap ibu-ibu mereka dalam perkara ini.

Demikianlah teman-temannya berbicara dengan ibunya sehingga akhirnya dengan air mata bercucuran, ibunya merelakannya untuk berangkat.

KEDUA : Syarat Pejabat Pengerahan Ikhwanul Muslimin yang tidak mengizinkan pelajar sekolah menengah ikut serta sebagai perajurit sukarela kerana usianya yang masih muda.

Dalam hal ini, saudara Al-Batatuni mengharapkan supaya teman-temannya berangkat dari Thantha ke Kaherah menemui Imam Hasan Al-Banna dan meminta dengan bersungguh-sungguh kepadanya agar ia dibenarkan ikut serta dalam pasukan, apalagi ibunya telah mengizinkannya.

Maka berangkatlah ketiga-tiga temannya iaitu Yusof Al Qardhawi, Ahmad Al 'Asal dan Muhammad Ash-Shafthawi lalu menemui Imam Hasan Al-Banna dan mengemukakan kepadanya persoalan itu.

Setelah berbicara lama, beliaupun menerima dan menyetujui keberangkatannya. Al Batanuni melonjak-lonjak kegirangan mendengar hasil keputusan yang dibawa oleh teman-temannya itu.

Perkara itu diceritakan kepada guru mereka, Ustaz Al-Bahi Al Khuli, lalu beliau berkata :

"Kejernihan muka Abdul Wahab Al Batatuni adalah kejernihan muka para syuhada'. Setiap kali melihatnya saya merasa melihat darah kesyahidan memerah di wajahnya."

Sesungguhnya demikianlah keadaannya di mana Abdul Wahab telah gugur sebagai syuhada' dalam tugas kepahlawanan bersama dua orang sahabatnya. Mereka berjaya menghancurkan gudang bekalan senjata milik orang Yahudi setelah memasukinya dan menguasainya. Mereka menyalakan api pada peti-peti bahan api, lalu dalam sekelip mata gudang itu menjadi tumpukan kemusnahan dan bersamaan dengan itu pahlawan bertiga itu kembali ke hadrat Tuhannya.

Ini bukanlah hanya sikap Al-Batatuni sahaja. Berapa ramai pemuda yang lari dari keluarganya untuk masuk latihan ketenteraan dan betapa usaha ibubapa mereka untuk memujuk mereka supaya kembali, tetapi tidak berhasil. Akhirnya mereka menerima kenyataan ini dengan keyakinan bahawa iman telah merubah hati generasi ini.

Mereka tidak lagi takut mati, selama kematian itu dijalan Allah sehingga sebahagian mereka berkata :

"Wahai kaumku, biarkanlah aku, sesungguhnya syurga memanggilku. "

Berapa ramai di antara mereka yang menderita kesulitan berat, menumpang kereta api barang atau berjalan kaki di padang pasir Sinai menuju pos-pos saudara-saudaranya yang sedang berperang.

Berapa ramai isteri yang menyerahkan perhiasannya kepada suaminya supaya dijual untuk memperlengkapkan persenjataan diri suami mereka. Dengan demikian, ia ikut memberi sahamnya dua kali dalam berjihad :

a. Melepaskan barang yang paling berharga yang disukainya.
b. Rela berpisah dengan orang yang paling dicintainya.

KISAH HASAN ATH-THAWIL

Ada sebuah kisah iaitu seorang anggota Ikhwanul Muslimin dari markas Basiyun yang bernama Hasan Ath-Thawil. Dia mendaftarkan namanya dalam pasukan sukarela, meninggalkan keluarga, pertanian dan segala sesuatu yang dicintainya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah.

Bukan itu sahaja, bahkan ia menjual kerbaunya. Kerbau bagi petani bagaikan modal bagi peniaga untuk membeli senjata supaya dapat ikut berperang mempertahankan tanah suci Palestin.

Tatkala Haji Ahmad Albas, ketua daerah itu berkata kepadanya :

"Wahai Hasan, tinggalkanlah kerbau itu untuk keluargamu, cukuplah engkau telah berkorban dengan dirimu dan meletakkan nyawamu di tapak tanganmu dan kewajiban orang lainlah yang tidak berjihad dengan dirinya untuk berjihad dengan hartanya,"

Maka Hasan menjawab dengan jawapan orang yang benar-benar memahami agamanya :

"Bukankah Allah swt berfirman :

(Berjihadlah dengan dirimu)

dan firmanNya lagi :
(berjihadlah dengan hartamu dan dirimu pada jalan Allah)

Lupakah tuan akan ayat :

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka." (QS At-Taubah : 111)

Apakah tuan merasakan bahwa kita akan menerima sesuatu tanpa membayar harganya?

Berhadapan dengan keteguhan iman seperti ini, Haji Ahmad Albas tidak mampu lagi menjawab.

Hasan berangkat bersama perajurit-perajurit lainnya dan kembali dengan selamat, bukan untuk dihormati dan dimuliakan tetapi untuk dimasukkan ke dalam tahanan oleh kerajaan Mesir sebagai balasan atas jasanya dalam peperangan melawan Zionis. Sikapnya terhadap tukang pukul dalam penjara iaitu perwira Sa'duddin As Sumbathy mempunyai riwayat yang patut dikagumi dan dibanggakan.

YAHUDI GEMENTAR KETAKUTAN

Semangat yang tinggi dan luar biasa inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi gementar ketakutan ketika disebut pasukan sukarela Ikhwanul Muslimin berada dalam jarak dekat atau mendengar laungan mereka "Allahu Akbar" dari jauh.

Sebahagian mereka mengatakan kepada sukarelawan Ikhwan yang bernama Ma'ruf Al-Hadlary ketika ia ditawan :

"Kami tidak takut, kecuali kepada pasukan sukarela Ikhwanul Muslimin."

Ma'ruf bertanya : "Mengapa kamu takut terhadap pasukan Ikhwan padahal jumlah mereka sedikit dan persenjataannya kurang."

Askar Yahudi itu dengan tegas menjawab :

"Kami datang dari jauh ke tempat ini adalah untuk hidup, sedangkan mereka datang ke mari untuk mati, alangkah jauh bezanya antara orang yang menginginkan kehidupan dan orang yang menginginkan kematian."

Di antara kesukaran yang dihadapi oleh panglima pasukan Ikhwanul Muslimin di medan perang adalah, apabila sesuatu pasukan atau seseorang diamanahkan untuk tugas ketenteraan, maka sukar untuk menyedarkan pasukan-pasukan atau individu-individu lainnya untuk tidak diikutsertakan.

Semuanya berlumba-lumba untuk memperolehi kemuliaan berjihad. Perlumbaan ini kadang-kadang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan melakukan undian atau kerelaan mereka terhadap penggiliran.

Setiap pasukan yang jatuh pilihan atasnya untuk menyerang, anggota-anggotanya melaungkan tahlil dan takbir, seraya berseru :

"Wahai angin syurga, berhembuslah, berhembuslah ..."

KISAH ABDUL HAMID KHATTAB

Di antara riwayat Ustaz Kamil Asy-Syarif dalam bukunya "Ikhwanul Muslimin dalam Perang Palestin", bahawa seorang pejuang muda, Abdul Hamid Khattab, putera seorang alim yang berani, Syeikh Basyuni Khattab, dalam pertempuran Dair 'Alam diminta untuk tetap di pos sebagai penjaga.

Dia marah, menangis dan meratap hingga panglima mengarahkan untuk beliau ikut serta dalam pertempuran. Bahagian yang diperolehinya adalah apa yang dicita-citakannya iaitu syahid fi sabilillah.

Sungguh mengkagumkan apa yang kita dengar dari mereka yang ikut berjuang betapa mereka memasuki pertempuran :

1. Setelah mandi dan berwudhu'.
2. Dengan iman dalam hati.
3. Al Qur'an dalam saku baju.
4. Senapang di tangan.

Bila seseorang di antara mereka terkena peluru, maka ia bertakbir dan membaca syahadah seraya berkata :

"Aku cepat datang menemuiMu wahai Tuhanku untuk mendapatkan keredhaanMu. "

Ada satu peristiwa di mana pecahan peluru meriam mengenai kaki salah seorang dari mereka lalu kakinya itu putus. Sahabat-sahabatnya menangis, sedangkan ia tersenyum melihat ke kakinya dan bersenandung dengan syair salah seorang sahabat Nabi :

"Aku tidak peduli ketika aku mati sebagai muslim, dalam keadaan bagaimanapun gugurku di jalan Allah, pengorbananku itu adalah untuk Allah, jika Dia berkenan, Dia akan memberkati tubuhku yang robek-robek ini "

KISAH SAYYID MUHAMMAD AL-MANSUR

Dalam salah satu pertempuran, komander pasukan, iaitu Sayyid Muhammad Al- Mansur terkena peluru. Oleh kerana itu, sejumlah sahabat-sahabatnya menghentikan penyerangan untuk menolongnya sehingga ia menghalang mereka kerana ia menganggap pertempuran lebih penting dari hidupnya.

Setelah ia sedar dari pengsannya setelah dipindahkan ke garisan belakang, pertanyaannya yang pertama adalah tentang bagaimana keadaan pertempuran, lalu mereka memberi jawapan yang menenangkan hatinya.

Dia tersenyum dan mengucapkan : Alhamdulillah.

Lidahnya tidak pernah berhenti berdoa walaupun sesaat :

"Ya Tuhan kami tolonglah dakwah kami dan wujudkanlah tujuan kami," sehingga ia kembali kepada Tuhannya dengan hati yang puas dan diredhaiNya.

Semua itu adalah contoh-contoh yang mengembalikan ingatan kita kepada perjuangan umat Islam di masa-masa pertama dahulu dan membuktikan bahawa umat ini sentiasa dalam kebaikan dan kunci keperibadiannya adalah Islam.

Islamlah yang :

1. Membentuk kepahlawanannya.
2. Memancarkan kekuatannya.

Slogan-slogan yang bersifat kedaerahan atau nasional tidak mampu menggerakkan dan menyedarkan umat ini kalau tidak digerakkan oleh seruan iman dan pentarbiyahan Islam.

PERTEMPURAN TERUSAN SUEZ

Ustaz Kamil Asy-Syarif mengungkapkan dalam bukunya "Ikhwanul Muslimin dalam Perang Palestin", cerita-cerita kepahlawanan generasi masa lampau yang patut diceritakan semula supaya menjadi pelajaran dan renungan; meskipun beliau menyatakan bahawa yang disusunnya itu adalah hasil dari pengalamannya sendiri.

Dalam satu pertempuran lain, nampak begitu terserlah kecemerlangan kepahlawanan Ikhwanul Muslimin berkat pentarbiyahan jihad mereka iaitu pertempuran Terusan Suez menentang Inggeris.

Mengenai pertempuran ini, Ustaz Kamil Asy-Syarif menulis dalam bukunya :

"Penentangan Bawah Tanah di Terusan Suez"

Saya kira seorangpun tidak akan dapat melupakan para syuhada' Ikhwanul Muslimin, terutama dari kalangan mahasiswa iaitu Umar Syahin, Ahmad al-Munisy, Adil Ghanim dan lain-lainnya yang telah menulis dengan darahnya yang suci dalam pertempuran "Attillil Kabir" serta pertempuran- pertempuran sebelumnya dan sesudahnya, bahawa kemerdekaan itu tidak akan diberikan oleh penjajah tetapi mesti direbut dengan darah para pejuang (mujahid).

Akhirnya perlu saya katakan di sini : Bahwa Ikhwanul Muslimin, meskipun mementingkan perang dan ikut serta di dalamnya serta telah menyumbangkan para syuhada' dari tokoh-tokoh terbaik mereka, namun perang bukanlah satu-satunya jihad menurut mereka.

Dari apa yang mereka pelajari dari Islam, ternyata bahawa pengertian jihad lebih luas dan lebih lengkap dari pengertian perang.

Bila perang melawan penjajah yang merampas sebahagian dari negeri Islam adalah kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan dan melawan penjajahan Kafir dan kekufuran yang menjajah adalah kewajipan agama lagi suci, maka perang melawan orang munafik dan ahli bid'ah, melawan orang-orang zalim dan jahat adalah kewajiban yang tidak kurang sucinya dari itu.

Al Qur'an mengatakan :

"Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya" . (QS At-Taubah : 73)

"Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali." (QS At-Tahrim : 9)

Rasulullah saw ditanya tentang jihad yang lebih utama, lalu beliau menjawab :

"Mengucapkan kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim."

Ini bererti melawan kerosakan dari dalam sebagaimana dengan melawan serangan dari luar, kedua-duanya adalah wajib dan kedua-duanya adalah jihad.

Nabi saw berbicara tentang penguasa-penguasa yang zalim yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan (oleh Allah) dan beliau menerangkan pula kewajiban umat Islam ketika mendapat ujian dengan pemerintahan dan kekuasaan yang zalim itu.

Beliau bersabda :

"Barangsiapa berjihad (melawan) mereka dengan tangannya maka ia adalah mukmin, barangsiapa yang berjihad (melawan) mereka dengan lisannya maka ia adalah mukmin dan barangsiapa yang berjihad (melawan) mereka dengan hatinya maka ia adalah mukmin. "

Tidak ada iman lagi setelah itu walau sebesar debupun. Ini menunjukkan bahawa jihad dengan hati (jihad dengan rasa benci, marah, menjauhkan diri dan memboikot) adalah tingkat iman yang paling rendah.

Ini adalah bagi orang yang tidak mampu berjihad dengan lisannya, dan berjihad dengan lisan adalah bagi orang yang tidak mampu berjihad dengan tangannya (kekuatannya) .

Jadi jihad itu bukanlah terhadap orang kafir sahaja dan bukan dengan pedang sahaja.

Betapa tidak, Allah swt berfirman :

"Wahai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya" . ( QS At Taubah : 73)

JIHAD TERHADAP MUNAFIQIN

Terhadap orang orang munafiq, bentuk jihad tidaklah dengan pedang kerana pada zahirnya mereka terhitung sebagai kaum muslimin.

Maka jihad terhadap mereka hanyalah dengan :

a. Penerangan.
b. Pelajaran.
c. Menegakkan hujjah.
d. Kata-kata manis yang mempengaruhi jiwa.

Ini sepertimana firman Allah swt :

"Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, kerana itu berpalinglah kamu dari pada mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka."(QS An-Nisa' : 63)

Lebih tegas dari itu adalah firman Allah kepada RasulNya mengenai Al Qur'an :

"Kerana itu janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang benar." (QS Al Furqan : 52)

Perintah berjihad dalam surah Al-Furqan ini turun di Makkah sebelum diizinkan perang, dan perang itu belum diperintahkan lagi.

Jihad besar ini adalah jihad dakwah yang diiringi dengan :

1. Tabah dalam menyampaikannya.
2. Sabar di atas kepahitannya, kesulitannya dan panjang jalannya.

Ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat pada permulaan Surah Al-Ankabut :

"Dan barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (QS Al Ankabut : 6)

Rasulullah saw dalam menerangkan cara jihad dan kepelbagaiannya terhadap orang kafir bersabda ;

"Berjihadlah terhadap kaum musyrikin dengan tanganmu, hartamu dan lidahmu."

JIHAD TERHADAP JIWA

Di samping itu semua, ada jihad jiwa, iaitu :

1. Mempelajari Islam.
2. Mengamalkannya.
3. Mendakwahkannya.
4. Tabah dalam berdakwah, sehingga ia memperolehi salah satu dari dua kebaikan, (menang atau mati pada jalannya).

JIHAD TERHADAP SYAITHAN

Begitu pula jihad terhadap syaitan yang menyerang manusia dari dalam dirinya dengan menimbulkan keraguan yang menyesatkan akal dan dengan melalui hawa nafsu yang melemahkan kemahuan.

Oleh sebab itu, ia mestilah dilawan dengan senjata keyakinan yang menyingkirkan keraguan-keraguan dengan senjata kesabaran yang dapat membendung syahwat. Dengan yang demikian, ia akan menang terhadap syaitan sebagai musuh manusia dan meningkat keimanan mereka dalam agama kerana kesabaran dan keyakinan mereka sebagaimana firman Allah swt :

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan selalu meyakini ayat-ayat Kami " (QS As-Sajdah : 24)

Inilah jihad dengan ertinya yang luas dalam Islam dan seterusnya inilah jihad menurut pengertian pentarbiyahan dan perjalanan hidup Ikhwanul Muslimin.

Pemimpin dakwah ini, Imam Hasan Al-Banna, dalam "Risalah At-Ta'alim" menerangkan makna jihad seperti yang difahaminya dari Islam dan seperti yang dikehendakinya untuk pengikutnya supaya memahaminya.

Yang saya maksudkan dengan jihad adalah :

"Kewajiban yang berterusan sampai hari kiamat dan inilah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi saw :

"Barangsiapa yang mati sedangkan ia belum berperang dan tidak berniat akan berperang, maka ia mati sebagai kematian Jahiliyah.

Tingkatannya yang paling rendah adalah penolakan hati dan yang paling tinggi berperang pada jalan Allah.

Di antara kedua itu adalah jihad dengan lisan, kalam, tangan dan perkataan yang benar di hadapan sultan (penguasa) yang zalim.

Dakwah tidak akan hidup, melainkan dengan jihad dan besar kecilnya jihad dapat diukur dengan tingginya nilai dakwah dan luasnya ruang lingkupnya dan dengan besarnya pengorbanan dalam melancarkannya dan besarnya pahala bagi pelaksananya.

Allah swt berfirman :

"Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya" . (QS Al-Hajj : 78)

KELUASAN PENGERTIAN JIHAD

Pentarbiyahan Ikhwanul Muslimin untuk berjihad dengan pengertian yang luas inilah yang menjadikan mereka berjihad untuk merealisasikan kefahaman Islam sebagaimana mereka berjihad untuk mempertahankan negeri-negeri Islam, bahkan kefahaman Islam itulah yang menjadi isi dan tujuan sedangkan negeri hanya wadah dan cara.

Oleh kerana itu :

a. Mereka melawan kejahatan yang datang dari dalam seperti melawan kejahatan yang datang dari luar.

b. Mereka melawan kesalahfahaman terhadap Islam seperti melawan penjajah yang merampas negeri mereka.

c. Mereka tidak melihat perbezaan antara orang yang melanggar kehormatan negeri Islam dengan orang yang melanggar syari'at Islam.

d. Mereka ikut bertempur membebaskan negeri mereka seperti mereka ikut berjuang menjadikan agama sebagai pegangan dalam berbagai bidang kehidupan.

e. Darah mereka tertumpah di tangan kaum kafir, Yahudi dan Inggeris serta tertumpah pula di tangan penjahat-penjahat yang berwajahkan Islam.

f. Di Palestin dan Terusan Suez, mereka telah mempersembahkan para syuhada' di medan perang sepertimana yang telah dipersembahkannya juga di penjara Liman Thurah, Qal'ah, di penjara tentera dan dalam tempat-tempat penganiayaan yang lain.

Berapa banyak kekuatan yang nyata dan tersembunyi di dalam dan di luar negara yang berusaha membeli Ikhwanul Muslimin dengan harta dan kedudukan dan dengan demikian mereka berharap dapat mempengaruhi dan menguasai gerakan itu. Tetapi kekuatan-kekuatan ini tidak mendapat sambutan dari Ikhwanul Muslimin dan pemimpinnya.

Yang mereka dapat hanyalah penolakan keras dan jawaban tegas.

Allah swt berfirman :

"Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari pada apa yang diberikanNya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. " (QS An-Naml: 36)

Berapa banyak kekuatan-kekuatan ini memakai cara-cara ancaman setelah cara janji tidak berhasil, mengisyaratkan ancaman setelah pujuk rayu menjadi sia-sia. Cara-cara ancaman dan gertakan tidaklah lebih berhasil dari cara-cara janji dan pujukan.

Kedua panahan itu balik menikam kerongkong orang yang melepaskannya, kekuatan-kekuatan yang berharap dan merasa cemas itu tidaklah menemui dalam diri anggota Ikhwanul Muslimin selain sikap terus berdakwah dan tabah pada jalannya meskipun mereka mengancam dengan pembakaran dan penghancuran atau menjanjikan akan meletakkan matahari di tangan kanannya dan bulan di tangan kirinya.

Penolakan tegas dan sikap keras Ikhwanul Muslimin terhadap penganiayaan agama Islam dan kaum muslimin dan penolakan terhadap setiap usaha untuk mengurangi nilainya atau memperlemahkannya, sentiasa menimbulkan tipu daya dan perancangan-perancangan sulit dari pihak musuh bertujuan untuk menjatuhkannya, bahkan membasminya sampai ke akar-akarnya sekiranya mereka sanggup melakukannya.

Inilah latar belakang terjadinya bahaya dan ujian yang bertubi-tubi dan pukulan-pukulan hebat yang berturut-turut yang membuatkan jamaah ini tidak lepas dari satu ujian melainkan diiringi dengan ujian yang lain.

Meskipun demikian, sikap Ikhwanul Muslimin tidaklah menjadi lemah kerana janji dan ancaman, baik sebelum datangnya bahaya, di waktu menghadapinya mahupun sesudahnya.

Mereka benar-benar sabar seperti sabarnya para pemimpin dan tabah seperti tabahnya para pahlawan dan jika kita mahu, katakanlah :

Ketabahan mereka adalah ketabahan orang-orang mukmin yang menepati janjinya kepada Allah. Jika adapun di antara mereka pada suatu masa (di bawah tekanan dan ancaman keras) mengatakan atau menulis kata-kata yang lemah lembut hanya untuk mengelabui penguasa yang zalim atau mengharapkan kebebasan dari kekejaman mereka, dengan alasan terpaksa dan mencari-cari alasan lain, seperti firman
Allah swt :

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (ia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir pada hal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa)."(QS An-Nahl: 106)

Sedangkan dia yakin bahawa dirinya tidak pernah :

1. Melapangkan dadanya untuk kekafiran.
2. Menulis satu barispun untuk memuji kezaliman.
3. Ada niat untuk menyimpang dari Islam.

Sekiranya ada orang yang lemah di antara mereka pada suatu waktu, lalu berbuat demikian, maka ia akan segera menyesal dan mengucapkan istighfar, ia dengan segera kembali menemukan dirinya dalam keadaan menangis dan sangat sedih, ia kembali kepada jamaahnya meminta maaf dengan penuh penyesalan dan sebelum itu ia telah bertaubat dan meminta ampun kepada Tuhannya.

Akhirnya marilah kita merenung kata-kata Imam Hasan Al-Banna yang berkait dengan persiapan kematian :

"Sesungguhnya bangsa yang pandai mencari kematian dan tahu bagaimana mati secara terhormat, Allah akan memberinya kehidupan yang mulia di dunia dan nikmat yang abadi di akhirat.

Tidak ada kelemahan untuk yang paling merendahkan harga diri kita kecuali kecintaan kita terhadap dunia dan takut kepada kematian.

Maka persiapkanlah diri kamu untuk melakukan perbuatan yang besar dan bersemangatlah untuk menjemput kematian yang akan memberimu kehidupan baru.

Ketahuilah bahwa maut tidak dapat dielakkan dan ia hanya sekali sahaja kita alami. Jika kamu menjadikan kematian tersebut berada di jalan Allah, maka hal itu akan menjadi keuntungan di dunia dan pahala di akhirat. Tidak ada yang dapat mencelakakanmu kecuali yang telah dipastikan oleh Allah kepadamu.

Maka berbuatlah untuk kematian terhormat, jalanilah  dengan kebahagiaan yang sempurna. Semoga Allah memberi kita rezeki dan kamu semua mendapatkan kehormatan syuhada' di jalan Allah."

Ya Allah, hidupkanlah semangat jihad dalam hati kami kerana sesungguhnya bara jihad itu tidak akan hidup melainkan dibakar dengan sumbu iman dan taqwa dan mengharapkan kesyahidan dan keredhaanMu dalam syurga yang indah. Jadikanlah kami mereka-mereka yang tetap teguh berdakwah dan berjihad samada terhadap diri kami, mereka-mereka yang ada di sekeliling kami serta musuh-musuh kami samada yang terlihat atau yang tersembunyi.

Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS

0 comments:

Post a Comment

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top