Terkini...
0

Kalam Berharga Buat Murabbi


Taujihat Syeikh Jum'ah Amin Abdul Aziz - Siri 1
 
Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,
 
Saya sangat suka bertemu dengan ikhwah di negara yang bagus ini untuk pertama kalinya dan dengan izin Allah, hari ini dan di sini saya bersama kamu.

Allah menjadikan pertemuan ini kebahagiaan bagi saya kerana kamu adalah penerus dakwah yang penuh berkah ini dari sisi kesejagatannya dan dengan kesatuan kefahaman yang utuh.

Walaupun saya tidak mengerti bahasa kamu, namun :

a.       Hati mempunyai bahasa lain saat bertemu.
b.      Tangan berjabat merangkul jasad dengan penuh kecintaan.
c.       Segenap perasaan cinta memenuhi hati saat bertemu.

Saya memohon kepada Allah swt agar melekatkan rasa cinta ini dan menyatukan kita dalam cinta kepadaNya.

KEFAHAMAN YANG JELAS

Saya sangat menjaga dan menuntut kebersamaan ikhwah dalam satu fikrah dan harakah. Kita semua bertemu dalam cinta kepada Allah serta bersatu dalam dakwah. Di sinilah 'Al Fahmu' (kefahaman) perlu mendapat perhatian di mana kita seharusnya memperdalamkannya agar jelas bagi kita sebagaimana terangnya matahari di siang hari.

'Al-Fahmu' sebagaimana yang kamu ketahui dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Banna sebanyak 20 usul (ushul isyrin) di mana ianya boleh bertambah tapi tidak boleh berkurang. Jika jelas persepsi terhadapnya, maka benarlah gerakannya.

Imam Hasan Al-Banna berkata bahwa dakwah ini perlu kepada kefahaman yang lengkap. Beliau adalah peribadi yang berpengaruh dan seorang pembangun.

Saya bersama kamu dalam persepsi yang pertama sebagaimana yang dijelaskan oleh Raghib Al Asfahani bahwa tugas kita adalah :

1.      Memakmurkan alam.
2.      Menjadi khalifah di muka bumi.
3.      Beribadah kepada Allah dengan manhaj dan syariahNya.

Tiga perkara di atas mesti jelas kerana semua itu merupakan tujuan penciptaan manusia. Agar jalannya jelas, dan amal kamu adalah untuk merealisasikan ketiga-tiga perkara tersebut.

Tugas ini dinamakan oleh Al-Qur'an sebagai amanah.

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-ganang, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khuatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh". (QS Al-Ahzab : 72)

Dari ayat ini kita tahu bahwa 'mihwar' (paksi) pertama seorang hamba adalah merealisasikan ketaqwaan dalam dirinya.

Hal ini menjadi perhatian setiap murabbi. Jika ia benar di sini, maka benar pula di akhirnya. Jika salah, maka ia akan salah dan tersesat.

Selepas taqwa, 'husnul khuluq' (akhlak yang baik) menyusul di mana 'Bai'ah' (perjanjian) antara kamu dan Allah dibangun di atas akhlak iaitu hubungan antara kamu dengan Allah.

 "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar". (QS At-Taubah : 111)

Maka berbahagialah dengan 'bai'ah' kamu. Siapakah mereka yang mendapat kemenangan ini?

"Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang berpuasa, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah; dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu". (QS At-Taubah : 112)

Mereka yang memiliki lapan (8) sifat di dalam ayat itulah orang-orang yang akan mendapat kemenangan dan itulah jatidiri kita.

PEPERANGAN IDENTITI

Ayat itu membawa berita gembira bagi kita bahwa masa depan adalah milik manusia yang membawa risalah kerana tarbiyah dengan cara-cara dan wasilah-wasilahnya adalah jalan penyelesian kepada suatu perubahan.
Tarbiyah adalah asas perubahan. Apalagi jika kita tahu betul bahwa hakikat pertikaian antara kita dan musuh kita sebenarnya bukan peperangan antara Negara, tapi ia merupakan peperangan  jati diri dan identiti.

Musuh-musuh kita faham benar bahwa jika jatidiri kita muncul, maka kita akan menang dan oleh sebab itu yang perlu kita lakukan adalah :

a.       Mentarbiyah umat.
b.      Memperbaiki umat.

Oleh kerana itu, musuh-musuh kita berusaha agar jatidiri kita itu tidak muncul. Saya tegaskan tentang perkara ini agar murabbi tahu tugas pentingnya. Umat akan bangkit bersama kamu ketika kamu mampu mengendalikan kenikmatan dunia dengan akhlak. Akhlak, jika hilang maka sesuatu umat itu akan turut hilang.

Al-Qur'an menceritakan tentang kisah para Nabi, dimulai dari Nabi Nuh as hingga Nabi Muhammad saw.
Telah banyak umat dibinasakan oleh Allah swt. Lihat surah At-Thalaq dan hadits Nabi tentang "ghutsa' (buih) di mana Umat bagaikan buih ketika terkena penyakit 'Al Wahn'.

Tahukah kamu erti 'hubud dunya' dan 'karahiyatul maut' dalam hadits itu?

Ianya bererti : MENINGGALKAN JIHAD!

Jika kita cinta dunia, kita akan tinggalkan jihad, lalu kita jadi buih lautan iaitu umat :

1.      Tanpa keperibadian.
2.      Tanpa jatidiri.
3.      Tanpa akhlak.

Jadi, hakikat peperangan antara 'al-haq' dan 'al-bathil' (bagi orang yang berfikir) adalah peperangan identiti dan peperangan jatidiri.

Musuh-musuh kamu tidak menginginkan ada sekelompok orang yang memiliki jatidiri seperti berikut :

"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak mengubah (janjinya)". (QS Al-Ahzab : 23)

LANGKAH MURABBI

Saya sampaikan ini agar murabbi tahu tugas dan peranannya bagi alam semesta. Jadi, tugasnya bukan sekadar mennyelenggarakan pertemuan usrah dan selepas itu selesai bahkan tugas dan peranan kamu lebih agung dari semua itu.

Itulah tugas kita dalam tarbiyah. Lihat tiga ayat di awal surah Al-Ahzab. Di situ Allah swt berbicara kepada kamu tentang manhaj gerakan kamu.

"Wahai Nabi, bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah. dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara". (QS Al-Ahzab : 1-3)

Allah menegaskan tentang jatidiri kamu iaitu :

a.       Keperibadian taqwa.
b.      Istiqamah.
c.       Jangan mengikuti hawa nafsu.

Itulah keperibadian unggul iaitu keperibadian yang mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Konsep yang jelas tentang keperibadian unggul, harakah yang penuh disiplin dan tawakkal.

Itulah langkah pertama seorang murabbi dalam berdakwah kerana semua itu akan memberi pengaruh bahkan terhadap peperangan itu sendiri.

Ketahuilah oleh kamu bahwa risalah Islam adalah :

1.      Risalah tarbiyah sebelum tasyri' dan tanzhim.
2.      Membuat hubungan silaturahim sebelum memperbaiki.
3.      Menjadi qudwah sebelum berdakwah.
4.      Menjinak dan mengikat hati sebelum memperkenalkan.

Bagi memastikan agar risalah ini dapat direalisasikan, kamu hendaklah berinteraksi dengan umat melalui hati dan jiwa dan bukan jasad semata-mata agar hati umat ini bergantung hanya kepada Allah swt.

Hati yang :

a.       Jika diberi nikmat, ia bersyukur.
b.      Jika diuji, ia sabar.
c.       Jika berdosa, ia beristighfar.

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakkal". (QS Al-Anfal : 2)

Mereka itulah orang-orang yang benar dalam taqwa. Mereka berinteraksi dengan manusia melalui jiwanya yang sempurna maka sudah tentu mereka akan berjaya. Jika kamu mengikuti hawa nafsu, maka kamu pasti hancur.

'Wa qad khaaba man dassaahaa' (Maka merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya).

Kamu mesti mengerahkan usaha agar seruan dakwah ini sampai kepada hati yang taat kepada Allah.

1.      Jika hati bersih, maka ia tidak akan mengenal dan tidak bergantung kepada dunia.
2.      Jika hati bersambung kepada Allah, kamu akan terasa bahwa kehidupan ini begitu panjang kerana hati kamu bergantung hanya kepada ridha Allah dan ingin segera bertemu denganNya.

Ada seorang sahabat yang diberi 'ghanimah' oleh Rasulullah saw lalu ia berkata :

"Aku tidak membai'ah engkau untuk ini, ya Rasulullah." Padahal, ghanimah itu adalah haknya.

Lalu untuk apa ia berjihad?

Agar terkena anak panah dari sini ke sini seraya sahabat itu menunjukkan beberapa bahagian tubuhnya.

Rasulullah saw bersabda : "Jika kamu jujur kepada Allah, Dia akan membenarkanmu."

Setelah itu, sahabat itu meninggal dengan keadaan seperti yang diinginkannya.

Ketika jasadnya diperlihatkan, Rasulullah saw bertanya, "Diakah itu?"

"Ya, Rasulullah." Jawab para sahabat Nabi.

Rasulullah saw bersabda :

"Ia jujur kepada Allah, maka Allah membenarkannya."

Hati seperti yang dimiliki sahabat itu, tidak akan merasakan beratnya beban. Bahkan, selalu bersegera menuju kebaikan.

Risalah Islam adalah risalah tarbiyah yang berinteraksi dengan jiwa dan hati. Hati yang seperti itulah yang nanti akan berbicara ketika seorang murabbi berinteraksi dengan binaannya.

Kamu mesti banyak sujud dan mata kamu berair, menangis di hadapan Allah.

Jika hati kamu dekat dengan Allah :

a.       Semua yang sukar menjadi mudah.
b.      Fikiran kamu akan dibimbing oleh Allah.

Jika kamu duduk di hadapan Allah, Allah akan beri cahaya dan menunjukkan jalan kamu.

PERLAKSANAAN MANHAJ TARBIYAH

Ketika Ibrahim as berdoa :

"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata". (QS Al-Jumu'ah : 2)

Allah swt menunjukkan bahwa susunan tersebut adalah sesuatu yang rabbani dan penting. Allah swt menginginkan agar Rasulullah saw merasakan urutan itu :

1.      Membacakan ayat (tilawah).
2.      Membersihkan hati (tazkiyah).
3.      Mengajarkan kitab dan hikmah.

Jika suatu jamaah melaksanakan manhaj tarbiyah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw itu, maka jamaah itu akan kuat.

Cuba renungkan ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun dengan lafaz berikut :

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan; Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam; Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya". (QS Al-Alaq : 1-5)

Suatu bacaan yang :

a.       Membangun dan mentarbiyah.
b.      Menambah keimanan.
c.       Mengajarkan petunjuk-petunjukNya agar kamu berjalan dengan petunjuk dan kejelasan.

Lalu turun perintah dalam surah Al-Muzzammil agar kamu menjalin kedekatan diri kamu dengan Allah. Setelah kamu melakukan persiapan yang bersifat kemanusiaan dan kedekatan dengan Allah, yang tadinya kamu berhadapan dengan musuh, kini musuh-musuh kamu akan menghadapi Allah secara langsung. Kamu tidak membunuh mereka, tapi Allahlah yang membunuh mereka.

"Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS Al-Anfal : 17)

Setelah keperibadian rabbani terbentuk, maka mulailah bergerak.

Kemudian Allah menurunkan surah Al-Muddatstsir.

Imam Hasan Al-Banna berkata :

"Jadilah kamu ahli ibadah sebelum memimpin. Niscaya dengan ibadah, kamu akan sampai pada kepemimpinan yang terbaik."

Kata-kata beliau sebenarnya berasal dari cahaya Allah.

Dalam 'Risalah Ila Ayyi Syain Nad'un-nas' bahagian "Min Aina Nabda'", beliau menulis :

"Kekuatan jiwa untuk membangun umat : keinginan kuat, komitmen, pengorbanan, kefahaman…."

BELAJAR DI MADRASAH HASAN AL-BANNA

Seperti itulah saya belajar di madrasah Hasan Al-Banna sejak kecil dan dengan izin Allah, saya menjadi ahli ibadah, lalu saya mampu tsabat walaupun ditangkap dan dipenjara dan saya tetap bertahan.

Kata-kata Imam Hasan Al-Banna bukan hanya untuk dibaca, tapi perlu dipelajari dan ditekuni kerana dalam risalah-risalahnya, beliau menjelaskan dua perkara iaitu :

1.      Kefahaman (al-fahmu).
2.      Pandangan (at-tashawur).

Beliau berbicara tentang rukun bai'ah yang penting kerana walaupun itu bersifat individu, tapi di sana ada sifat jamaah kerana jamaah wujud dengan wujudnya peribadi-peribadi. Ini saya sampaikan agar kamu, para murabbi memahami tugas yang mesti kamu laksanakan.

Jamaah mengumpulkan orang-orang yang beribadah kepada Allah dan yang memiliki akhlak lalu berusaha menghantarkan mereka ke syurga. Kita mesti merasa bangga bergabung dalam jamaah ini yang akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah dan kemenangan yang lain yang kita sukai.

TARBIYAH AGENDA UTAMA

Alhamdulillah, ketika kami keluar dari penjara, yang kami jadikan agenda utama adalah tarbiyah kerana tarbiyahlah yang mampu membangun kesedaran tukang sihir Fir'aun dari kekafiran menjadi beriman, lalu mahu dan mampu melakukan pengorbanan untuk kebenaran.

Itulah kejayaan seorang murabbi, ketika dia dan mad'unya mampu memberi komitmen terhadap dakwah dan jamaah.

Oleh yang demikian, penting bagi kamu agar merasakan keutamaan tarbiyah kerana sebuah jamaah yang tidak menjadikan tarbiyah di depan matanya, boleh jadi akan berubah menjadi parti politik yang penuh cita-cita dan berorientasi kepada kekuasaan semata-mata.

Agar perjalanan jamaah ini menjadi baik, para ulama' dakwah membuat ukuran yang lengkap  samada dari segi kefahaman dan penerapannya, iaitu nilai-nilai aqidah dan fikrah mestilah diberi perhatian khusus.

Dalam hal 'Al-Fahmu', kamu mesti mempunyai kefahaman di atas empat perkara :

a.       Konsep tentang 'Al 'Adalah' (adil dan objektif), tidak melencong atau condong kepada sesuatu yang bathil.
b.      Konsep tentang kesyumulan dan tidak bersifat juz'iah.
c.       Konsep tentang asas fikrah dan aqidah serta dari mana titik tolaknya samada ianya hasil pemikiran manusia atau wahyu rabbani.
d.      Konsep tentang cara pandangan terhadap manusia dan alam semesta.

Sementara dalam hal keanggotaan dalam jamaah, kamu mesti melihat 'a'dha' (anggota) secara keseluruhan dan bukan hanya individu tertentu sahaja.

1.      Sejauh manakah akhlak mereka?
2.      Apakah pembentukan akalnya selesai?
3.      Dalam diskusi dan dialog, sejauh mana aplikasi dari apa yang mereka dakwahkan?
4.      Boleh jadi, ada di kalangan qiyadah yang kelakuannya tidak benar, maka ini boleh merosakkan citra dakwah.
5.      Bagaimana sikap jamaah atau anggotanya terhadap orang lain, atau bagaimana pandangan orang lain terhadap mereka?
6.      Apakah mereka dikenali sebagai orang baik dan jujur? Ingatlah bahwa, Rasulullah saw diberi gelaran Al-Amin selama 40 tahun oleh masyarakat jahiliyah Quraisy sebelum Rasulullah menyampaikan kepada mereka bahwa baginda ditugaskan oleh Allah swt sebagai Nabi dan Rasul. Maka, mustahil setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baginda tidak lagi bersifat dengan Al-Amin. Kejujuran, konsistensi dan hubungan yang baik dengan masyarakat, semua itu menegaskan tentang kebaikan sebuah jamaah.
7.      Kamu juga mesti mampu menjawab apakah dakwah ini dakwah yang 'tsabit', tidak hanya terbatas di waktu yang tertentu sahaja?
8.      Apakah nilai-nilai dakwah kamu abadi, tidak mati seiring dengan wafatnya kamu?
9.      Apakah dalam dakwah kamu, kamu mengutamakan hujjah dan tidak memaksa?
10.  Apakah setelah menjelaskan lalu memberi kebebasan?

Itulah di antara poin-poin yang penting.

FUNGSI SEORANG MURABBI

Seorang murabbi :

a.       Wajib meneliti apakah manhaj yang diikuti adalah manhaj yang baik serta tidak mengikuti hawa nafsu, tetapi mengikut syariat.
b.      Perlu memastikan tidak ada kelemahan 'serious' pada dirinya dan diri mutarabbinya yang boleh merosakkan saf atau jamaah secara umum. Jika ada, hendaklah segera didiskusikan dengan pihak yang berwenang sehingga dapat segera diselesaikan.
c.       Perlu memeriksa juga struktur 'tanzhim', apakah safnya 'rabbani' dan mengorbit di sekitar qiyadah secara kemas dan tidak banyak berdebat dalam masalah cabang agar perpecahan dapat dihindari.

Alhamdulillah, jamaah kita masih terjaga sementara jamaah lain tidak mampu mengatasi masalah ini kerana tidak memperhatikan apa yang telah saya sebutkan tadi.

Para murabbi mestilah mempunyai visi yang jelas, di atas apa dan untuk apa ia mentarbiyah.

Kamu sebagai murabbi perlu yakin dengan kejelasan visi. Perhatikanlah ikatan ukhuwah kerana syariah tidak akan tegak tanpa ukhuwah.

Masyarakat Islam yang tidak merealisasikan ukhuwah tidak akan mampu menerapkan syariah dengan benar.

Ukhuwah sebenarnya mampu :

1.      Menenangkan hati.
2.      Mengukuhkan kedudukan.

Abdullah bin Umar berkata :

"Jika aku lakukan semua bentuk ibadah tanpa henti, tapi tidak mencintai saudara seiman, tidak ada manfaat dari ibadahku itu."

Ibnu Taimiyah menyebut ukhuwah sebagai bahagian dari 'aqad' dalam Islam. Bahkan, dalam hadits tujuh golongan yang dinaungi Allah di Padang Mahsyar, salah satunya adalah "dua orang bersaudara kerana Allah".

USRAH MANTAPKAN UKHUWAH

Usrah sebenarnya dibuat untuk merealisasikan rukun ukhuwah di mana di dalam usrah masing-masing, ikhwah menjadi cermin bagi yang lain kerana, sebaik-baik orang adalah ketika kamu melihatnya, ia mengingatkan kamu kepada Allah.

Usrah bukan untuk mencapai ilmu semata-mata kerana, kalau kita baca buku di rumah berjam-jam, ilmu yang kita akan perolehi lebih banyak daripada apa yang kita dapat dalam majlis usrah.

Imam Hasan Al-Banna menjelaskan tujuan jamaah di dalam Risalah Muktamar Khamis.

"Kita ingin mentarbiyah generasi rabbani dengan shibghah Allah, lalu dengan shibghah Allah itu mereka memberi pengaruh positif kepada masyarakat. Mengubah perilaku-perilaku rosak masyarakat dan membentuk mereka menjadi para penolong-penolong (anshar) dakwah. Ada orang yang di dalam fikirannya hanya politik praktik semata-mata tanpa memperhatikan ukhuwah. Tentu bukan untuk itu kita berdakwah kerana, dengan menerapkan ukhuwahlah, kita boleh melewati rintangan dan merealisasikan tujuan. Bagi kita, pemerintahan hanyalah wasilah, hanya antara tujuan sahaja kerana, tamkin dari Allah tujuannya adalah untuk ibadah."

"(Iaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan". (QS Al-Hajj : 41)

Saya selalu menegaskan bahwa betapa beratnya tugas murabbi itu namun ia akan menjadi ringan jika kita ikhlas. Seorang murabbi mesti mempunyai rasa 'masuliyyah' seolah-olah hanya dialah satu-satunya penanggungjawab tugas itu.

Perasaan itu seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi :

"Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an)". (QS Al-Kahfi : 6)

Para murabbi mesti sentiasa berfikir bagaimana mewujudkan apa-apa yang telah saya sebutkan di atas. Tapi ingatlah, Imam Hasan Al Banna pernah berkata :

"Allah tidak akan menghisab hasil kerja kamu. Tapi, Dia menghisab usaha dan cara kamu beramal."

Ketahuilah bahwa setelah semua usaha dilakukan dengan optimum, Allahlah yang tahu di mana Dia meletakkan risalahNya."

"Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa iaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada (agama)Nya orang yang kembali (kepadaNya)." (QS As Syura : 13)

Menegakkan agama sepatutnya bukan melalui revolusi tetapi melalui pembentukan 'jil' (generasi) Islam dan kemudiannya melalui pembentukan pandangan umum. Kami tidak pernah menentang kekuasaan tetapi kami tidak menyetujui cara pencapaiannya yang tidak benar kerana kita mempunyai manhaj dan tarbiyah.

Ya Allah, berilah kekuatan kefahaman dan kemantapan iman kepada para murabbi yang bertanggungjawab untuk membangunkan ruh di jasad ummah melalui Al Qur'an yang merupakan wahyu Ilahi yang melahirkan akhlak yang mantap yang akhirnya mampu merealisasikan pengabdian sepenuhnya kepada Allah swt.

Ameen Ya Rabbal Alameen

0 comments:

Post a Comment

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top