Terkini...
0

Kemenangan Yang Mesti Dijaga

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,
 
Sudah seminggu kaum muslimin merayakan hari kemenangan yang fitri iaitu hari kemenangan yang mesti kita syukuri dengan cara menjaga dan semakin memantapkan serta mengukuhkan keimanan kita bahwa janji Allah untuk menolong dan memenangkan kaum muslimin adalah sebuah kemestian.
 
Di antara makna kemenangan yang boleh kita susuri dari hari yang penuh kebahagiaan itu adalah :
 
PERTAMA : KEMENANGAN IMAN KE ATAS KEKUFURAN
 
Kenapa keimanan itu pasti menang?
 
Ianya adalah kerana keimanan adalah kehidupan sementara kekufuran adalah sebuah kematian.
 
Keimanan adalah kehidupan hati seorang yang mendapatkan pancaran nur Rabbani yang menerangi kehidupan sehingga seorang muslim mengetahui :
 
a.       Tujuan hidupnya.
b.      Makna kehidupan.
c.       Halal dan haram.
 
Semuanya itu merupakan suatu dinamik kehidupan yang memberikan tenaga yang besar dalam mengharungi kehidupan ini sehingga dia dapat berterusan, produktif dan sentiasa mempunyai tenaga yang besar untuk membangun masyarakat dan negaranya.
 
Berbeza dengan watak kekufuran yang sentiasa menyeret manusia kepada :
 
1.      Kehancuran.
2.      Tindakan anarki.
3.      Kemandulan dalam menghasilkan kebaikan,
 
 " Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerukan kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan" (QS Al Anfaal : 24)
 
KEDUA : KEMENANGAN AKHIRAT ATAS DUNIA
 
Pada dasarnya, Islam adalah agama dunia dan akhirat tetapi puasa di mana di dalamnya kita dilatih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertaqwa memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa kaum muslimin mampu (dengan izin Allah) untuk membangun obsesi dan cita-cita terbesarnya iaitu mengutamakan kebahagiaan ukhrawi yang abadi daripada terjebak ke dalam kesenangan duniawi yang sementara.
 
Semua itu nampak jelas dalam ibadah Ramadhan selama satu bulan di mana kaum muslimin mampu menahan diri bukan hanya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan yang syubhah tapi juga mampu meninggalkan sesuatu yang mubah.
 
Kemenangan obsesi akhirat yang abadi ke atas dunia yang sementara juga bermakna :
 
a.       Kemenangan luasnya nikmat ukhrawi terhadap sempitnya nikmat duniawi.
b.      Kemenangan ketenteraman yang abadi atas suasana dunia yang letih dan melelahkan.
c.       Kemenangan yang hakiki atas sesuatu yang menipu.
 
Oleh kerana itu Allah menegur kaum muslimin yang terjebak dalam kungkungan kesenangan duniawi dan berat untuk bangkit berjuang di jalan Allah.
 
 " Wahai orang-orang yang beriman! mengapa apabila dikatakan kepadamu "Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah " kamu merasa berat dan tinggal di tempatmu?apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat?padahal kenikmatan hidup di dunia ini ( dibandingkan dengan kehidupan)di akhirat hanyalah sedikit". (QS At Taubah : 38)
 
KETIGA : KEMENANGAN KESUNGGUHAN DAN KESERIUSAN ATAS KEMALASAN
 
Gelora kemenangan di hari yang fitri itu mengingatkan kita semua bahwa madrasah Ramadhan mentarbiyah kaum muslimin untuk mampu mengalahkan seluruh bentuk kemalasan iaitu :
 
1.      Kemalasan dalam memperbaiki diri dilihat dari dimensi akidah, pemikiran, mentaliti, akahlak dan ibadahnya kepada Allah 'Azza wa Jalla.
2.      Kemalasan yang merintangi dirinya dari usaha pembentukan rumah tangga Islam yang diterjemahkan ke dalam kewujudan seorang bapa yang soleh, ibu yang solehah dan anak-anak yang soleh. Mereka semuanya itu merupakan manifestasi dari 'Qurratu A'yun' (penyejuk mata) dalam setiap doa yang dikumandangkan oleh setiap keluarga yang amat merindui syurga sebagaimana firman Allah :
 
" Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa" (QS Al Furqan : 74)
 
Suasana rumah tangga yang bercirikan syurga ini nampak jelas di dalam bulan Ramadhan di mana bapa, ibu, anak-anak dan anggota keluarga lainnya berlumba-lumba dalam beribadah kepada Allah melalui solat berjaamah, tilawah Qur'an, semangat berinfaq, mendalami ilmu-ilmu agama dan kebaikan-kebaikan yang lainnya sehingga bulan Ramadhan sebagai bulan ibadah bukan sekadar wacana dan slogan tetapi benar-benar sebuah kurikulum kehidupan yang diamalkan oleh setiap keluarga muslim.
 
KEEMPAT : KEMENANGAN KESABARAN DAN PENGENDALIAN DIRI
 
Aidil Fitri adalah hari di mana kaum muslimin merayakan kemenangan kesabaran dan pengendalian diri dari :
 
            a.       Seluruh yang diharamkan.
b.      Bentuk-bentuk syubhah.
c.       Perkara-perkara lagha.
 
Selain itu ia juga merupakan kemenangan dalam menghindari dari memperbanyakkan perbuatan mubah.
 
Ini adalah kerana kaum muslimin yang jujur dalam keislaman dan keimanannya, mereka perlu produktif dalam mencetak amal-amal soleh dan seluruh peraturan-peraturan yang dianjurkan oleh Islam sehingga mereka tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan perbuatan yang sekadar mubah hukumnya kerana kewajiban dan tugas-tugas agama itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia.
 
Oleh kerana itu kita patut merenungi ungkapan Umar bin Al Khattab ra :
 
" Kami adalah masyarakat yang meninggalkan sembilan persepuluh yang halal (mubah) kerana kami khuatir terjatuh ke dalam yang haram"
 
Dari sini kita dapat lihat dengan jelas bahwa generasi terbaik sepanjang masa sentiasa produktif dalam mencetak kebajikan-kebajikan dan waktunya tidak terbunuh oleh cengkaman perbuatan yang mubah apalagi yang syubhat dan haram.
 
Kemenangan kesabaran dan pengendalian diri tidak sekadar mempunyai implikasi keduniaan tetapi juga mencakupi dimensi akhirat di mana pahala orang yang sabar tidak mampu dihitung.
 
"……Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas". (QS Az Zumar :10)
 
KELIMA : KEMENANGAN KEPEDULIAN SOSIAL
 
Aidil Fitri hendaklah dijadikan oleh setiap kaum muslimin agar sentiasa menjaga aset dan modul yang sangat mahal iaitu sebuah kemenangan yang berkaitan dengan kepedulian sosial.
 
Selama bulan Ramadhan kaum muslimin dilatih oleh Allah untuk sentiasa peduli terhadap lingkungan sosialnya.
Perkara ini terlihat dengan jelas dalam aktiviti kebersamaan seperti solat berjamaah samada yang fardhu atau sunat, tarawih dan witir, 'ifthar jama'ie' (buka bersama), waktu sahur, mendengar ceramah-ceramah agama, pengumpulan zakat sedekah dan infaq dan aktiviti lainnya.
 
Kebersamaan ini tidak boleh berhenti hanya di bulan Ramadhan sahaja tetapi kebersamaan dalam amal Islami menuntut adanya kesinambungan dan penerusan yang bersepadu sehingga kaum muslimin dalam ibadah dan perjuangannya terutama menghadapi kezaliman, kemaksiatan dan musuh-musuh Allah akan lebih mendapatkan barakah dari Allah swt kerana 'Al-barakah ma'al jamaah' (keberkatan itu sentiasa menyertai kebersamaan).
 
Kepedulian sosial ini akan tetap wujud dengan :
 
1. WIHDAH (PERSATUAN)
 
Persatuan dan kesatuan yang melahirkan kepedulian sosial meliputi :
 
a.       Kesatuan niat iaitu semata-mata kerana Allah swt.
b.      Kesatuan'munthalak' (titik tolak perjuangan).
c.       Kesatuan 'ghayah' (tujuan).
d.      Kesatuan dan persatuan untuk sentiasa berlumba dalam kebajikan yang di dalamnya terdapat 'khidmah ijtima'iyyah' (melayani masyarakat) yang merupakan kata kunci dari setiap pemimpin sepanjang masa.
 
Kita perlu mengimani dan memahami bahwa umat Islam mesti menjadi umat yang terbaik termasuk memimpin dan melayani.
 
" Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (kerana kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik". (QS Ali Imran :110)
 
2. MUQAWWAMAH (PERJUANGAN / PERLAWANAN)
 
Kepedulian sosial akan sentiasa wujud di dalam diri kaum muslimin dan agenda perjuangannya ketika kaum muslimin sentiasa membangun dan memelihara semangat perlawanannya dalam memerangi seluruh bentuk kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan, keterbelakangan dalam setiap dimensi kehidupan dan juga dalam menghadapi konspirasi global yang sentiasa dilancarkan oleh musuh-musuh Islam.
 
Allah swt berfirman :
 
 " Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan manusia dan jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka adakan". (QS Al An'aam :112)
 
Marilah kita berjanji untuk sentiasa menjaga kemenangan-kemenangan yang telah dianugerahkan oleh Allah swt kerana kemenangan itu anugerah Allah yang wajib kita syukuri bersama.
 
 " Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku maka pasti azabku sangat berat". (QS Al An'aam : 7)
 
Ya Allah, kekalkanlah kemenangan yang telah kami capai sepanjang kami berada di bulan Ramadhan serta jadikanlah diri kami istiqamah di atas jalanMu yang lurus ini sehingga kami menemuiMu dalam keadaan yang Engkau ridha.
 
Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS

0 comments:

Post a Comment

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top