Terkini...
0

Membangun Motivasi Dakwah


Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,
 
Gerakan dakwah merupakan gerakan yang syumul sebagaimana karakteristik Islam itu sendiri yang bersifat 'syumuliah' (lengkap dan menyeluruh) sehingga memerlukan wasilah yang juga menyeluruh untuk mencapai tujuan dan meraih kemenangan.
 
Segala aktiviti yang menyeluruh sentiasa dilakukan oleh seorang aktivis dakwah sebagai sebahagian dari amal dakwah.
 
Tentu sahaja tidak hanya sekadar aktiviti semata-mata yang nampak, namun di sebalik itu mesti ada motivasi asas dan inspirasi kerohanian. Ini adalah modal yang asasi bagi tercapainya tujuan dan teraihnya kemenangan.

Motivasi dan inspirasi kerohanian ini merupakan dinamo dan kekuatan batin yang :
 
a.       Menggerakkan.
b.      Mengawal.
c.       Memberinya kekuatan luar biasa.
 
Ianya sebagaimana gunung yang nampak di permukaan laut kerana adanya dorongan dari dalam bumi.
 
Tanpa adanya motivasi dalam jiwa, mustahil umat ini akan bangkit untuk merubah dirinya.
 
"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS Ar Ra'd : 11)
 
Paling tidak ada tiga perkara yang perlu kita tanamkan pada diri kita agar membuatkan kita semakin bermotivasi dalam aktiviti dakwah.
 
PERTAMA : KITA MESTI MENANAMKAN PADA DIRI KITA BAHWA RISALAH YANG KITA BAWA INI ADALAH AL HAQ SEDANGKAN YANG LAIN ADALAH AL BATHIL
 
Ini sebagaimana Rasulullah saw menanamkan kepada para sahabatnya bahwa :
 
1.      Risalah baginda adalah sebaik-baik risalah.
2.      Manhaj baginda adalah yang paling utama.
3.      Syariat yang baginda bawa adalah sistem perundangan yang paling sempurna.
 
"Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab." (QS Al Zukhruf : 44)
 
KEDUA : KITA MESTI TANAMKAN DALAM HATI KITA BAHWA SELAMA KITA BERADA DALAM KEBENARAN DAN MENJADI PEMBELANYA, MAKA KITA BERADA DI ATAS JALAN YANG TERANG DAN SELAIN DARI ITU BERERTI KEGELAPAN
 
Untuk itulah, kita mesti bersiap sedia menjadi pemikul dan pembela kebenaran ini.
 
Ini sebagaimana yang Rasulullah saw tanamkan ke dalam hati para sahabat bahwa selama di tangan mereka tergenggam petunjuk dari langit untuk membimbing manusia, maka kesannya  mereka perlu menjadi pemandu dan pengarah kepada umat manusia.
 
Mereka mestilah menjadi :
 
a.       Pembimbing.
b.      Pendidik.
c.       Penunjuk jalan.
d.      Penuntun manusia.
 
ke arah kebenaran di atas jalan yang lurus.
 
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." (QS Ali Imran : 110)
 
"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS Al Hajj : 78)
 
KETIGA : KITA MESTI TANAMKAN DALAM HATI KITA BAHWA SELAMA KITA YAKIN DENGAN KEBENARAN DAN MERASA BANGGA BERPEGANG PADANYA, MAKA SELAMA ITU PULA ALLAH BERSAMA KITA DAN AKAN MENOLONG KITA
 
Ini sebagaimana yang Rasulullah saw tanamkan kepada para sahabat bahwa Allah pasti akan memberi petunjuk, mendukung dan memenangkan mereka di saat tiada seorang manusia pun mahu menolong, membantu dan berjuang bersama mereka.
 
Dia akan sentiasa bersama di mana pun mereka berada. Di saat para tentera bumi tidak ada yang mahu bangkit bersama mereka, Allah akan menurunkan bantuan dari tentera langit untuk mereka.
 
"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (QS Al Hajj : 40)
 
"Allah telah menetapkan: "Aku dan rasul-rasulKu pasti menang". Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (QS Al Mujadilah : 21)
 
"...Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman..." (QS Ar Ruum : 47)
 
Demikianlah ketiga perkara di atas perlu kita tanamkan kepada diri kita, iaitu :
 
1.      Iman kepada keagungan risalah Islam.
2.      Bangga dalam memeluk agama Islam.
3.      Yakin akan datangnya pertolongan Allah.
 
Ini sebagaimana yang Rasulullah saw dan para sahabat yakini sehingga memperolehi kemenangan yang dijanjikan oleh Allah swt.

Kehidupan ini adalah sebuah ujian dan tentangan.
Tanpa ada sikap optimis, agak sukar rasanya untuk kita menikmati kehidupan di mana kelemahan dan keputusasaan akan menyelimuti seluruh benak pemikiran kita.
Jangankan hendak menambah tenaga kehidupan, malah mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang dimiliki oleh kitapun sangat sukar untuk dilakukan.
Akibatnya :
 1. Potensi sebesar manapun akan hilang diganti dengan berbagai corak rasa ketidakupayaaan.
 2. Fikiran akan terus menerawang mengelilingi halangan dan rintangan yang semakin hari semakin membesar.
 3. Tiada usaha dan tiada karya yang mampu tergilap bahkan yang ada hanyalah keluh kesah.
 4. Hari-hari dipenuhi oleh awan hitam yang menggelapkan pandangan.
Sungguh mustahil sebuah kebesaran akan lahir dari orang-orang yang bersikap penuh pesimistik.
Membangun kebaikan bagi dirinya sahaja ia tidak mampu maka bagaimana mungkin ia mampu membangun kebaikan untuk orang lain?
Oleh yang demikian, tidak ada dalam sejarah di mana sebuah kemenangan mampu diperolehi oleh orang-orang yang berputus asa.           
Jika putus asa yang menghantui seseorang individu biasa sahajapun akan berakhir pada sebuah kehancuran, maka bagaimana jika ia menghantui para pemikul risalah?
Risalah dengan berbagai halangannya mesti dipikul oleh orang-orang yang memiliki sikap optimis yang tinggi.
Boleh jadi, orang awam merasa tidak yakin dengan ketinggian cita-citanya akan tetapi seorang pejuang sangat yakin akan cita-citanya.
Ketika Imam Hasan Al Banna meletakkan gagasan cita-citanya untuk menegakkan 'Khilafah Islamiyah' di permulaan dakwahnya, sungguh ramai orang yang menganggapnya ia hanya sebuah mimpi.
Namun beliau mengatakan :
"Sebahagian manusia memandang cita-cita ini sebagai khayalan akan tetapi kami memandangnya sebagai sebuah kenyataan dan Allah bersama cita-cita kami yang besar ini."
Dorongan Rabbani tentang rasa optimis begitu sedemikian kuatnya kerana dengan itulah kemenangan demi kemenangan mampu diwujudkan.
Lihatlah kisah Bani Israil di tengah-tengah tekanan hebat dan kelemahan yang amat sangat, Allah menjanjikan kemenangan bagi mereka.
"Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)". (QS Al Qashash : 4-5)
Bagi para pejuang yang kaya dengan jiwa optimis, tidak pernah memandang kebendaan adalah segala-galanya. Kekuatan tenaga manusia dan logistik bukanlah penentu sebuah kemenangan.
Sepanjang perjalanan kebenaran, kisah kemenangan pejuang aqidah dalam jumlah yang kecil mampu mengalahkan jumlah yang besar bukan lagi cerita kosong tanpa bukti.
Apa kurangnya kehebatan Fir'aun dan bala tenteranya?
Jumlah tentera, kekuatan dana dan persiapan logistik yang lebih dari mencukupi dan bukan itu sahaja bahkan dukungan tokoh, ahli agama dan organisasi massa pada masa itu berpihak kepada dirinya. Rasa menang tidak hanya sekadar rasa tapi sudah berubah menjadi sebuah keyakinan yang terhunjam dalam dada.
Kesombongan demi kesombongan diperlihatkan oleh Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Perasaan besar telah membuatnya sanggup melakukan sesuatu secara sewenang-wenangnya. Fitnah, merendah-rendahkan, mencela, berlaku curang dan mahu menang sendiri menjadi aktiviti harian Fir'aun.
Sukar rasanya untuk membayangkan Fir'aun dengan keperkasaan dan siasah politiknya boleh ditumbangkan. Sikap diktatornya sudah melampaui batas hingga menguasai seluruh pelosok negara. Politik pecah belah, pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan terhadap anak laki-laki menjadi suatu instrumen 'terror' yang menakutkan dan dapat melemahkan siapa sahaja yang dianggap lawan politiknya.
Namun Allah swt tidak membiarkan orang durhaka semakin durhaka dan orang lemah semakin lemah. Justeru dipuncak kejayaannya, Fir'aun tumbang dalam keadaan yang mengerikan iaitu tenggelam dengan seluruh kekuatan yang dibangga-banggakan dengan cara yang sukar dibayangkan.
Allah swt menghadirkan 'rijalud da'wah', Nabi Musa as yang justeru dibesarkan di dalam istananya sendiri. Begitulah kuasaNya.
"dan Allah berkuasa terhadap urusanNya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya." (QS Yusuf : 21)
"Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki." (QS Ali Imran : 26)
Kisah Musa dan Fir'aun bukanlah kisah pertama dan terakhir dalam pentas sejarah dakwah iaitu kemenangan 'mustadh'afin' ke atas kekuatan 'mujrimin'.
Kemenangan Thalut ke atas Jalut menjadi kisah penguat bagaimana kemukjizatan tentera Allah swt dimenangkan ke atas tentera kebatilan, meskipun jumlah tenaga manusia, persiapan logistik dan wasilah sangat terbatas.
"Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah dan Allah bersama orang-orang yang sabar". (QS Al Baqarah : 249)
Benarlah apa yang dikatakan oleh Abdullah Bin Rawahah pada perang Mu'tah ketika 3000 pasukan muslimin berhadapan dengan 200,000 pasukan kafir, ketika kaum muslimin bimbang untuk mengahadapinya maka beliau berkata :
"Wahai kaumku tidaklah kita memerangi manusia dengan jumlah tenaga tenteranya juga tidak dengan kekuatan senjata dan banyaknya perbekalan, akan tetapi kita memerangi mereka dengan kemuliaan agama ini yang dengannya Allah memuliakan kita, maka majulah kerana sesungguhnya telah tersedia dua kebaikan; menang dengan kemuliaan atau syahid mendapat syurga".
Sejarah kembali mengulangi kisah perang Ahzab yang mendebarkan di mana pasukan 'multi nasional' bersatu menghadapi 'al haq' serta bersepakat dengan satu tekad untuk memusnahkan dan menghancurkan kaum muslimin dengan segala kekuatannya.
Suasana sungguh mencengkam di mana sepuluh ribu 'kafirin' dengan senjata dan logistik ynag lengkap mengepung Madinah di musim dingin dalam keadaan kekurangan makanan yang semakin menambah rasa takut. Keadaan semakin menjadi parah dengan pengkhianatan Yahudi 'laknatullah'. Pemikiran kaum muslimin pada hari itu diuji, di mana tidak kurang juga mereka yang berhati 'nifaq' menyatakan ingin mengundur diri dari jihad dengan alasan yang dibuat-buat, rasa takut telah benar-benar menguasai mereka :
"(Iaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan(mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan (Kerana hebatnya perasaan takut dan gentar) dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat." (QS Al Ahzab : 10-11)
Mereka membuat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar, kesombongan mereka Allah porak-porandakan dengan seorang "aktivis muda" yang baru bergabung dalam dakwah iaitu Nu'aim bin Mas'ud. Sungguh tidak masuk akal perkara ini berlaku, namun begitulah kenyataannya.
Optimis terhadap kemenangan memang merupakan modal besar perjuangan yang tidak boleh dilupakan dan ia mestilah tertanam kuat dalam sanubari aktivis dakwah kerana kemenangan adalah tradisi dakwah yang diwarisi, selama mana syarat-syaratnya dipenuhi iaitu kebersamaan kita dengan Allah swt.
Tidak ada perkataan kalah dalam kamus dakwah selama mana kita bersama barisan kebenaran dan selama mana kebenaran tetap ada dalam hati-hati kita.
Goncangan-goncangan yang hebat di awal perjuangan sering mengusik hati terhadap sebuah sikap optimis.
Berat terasa bagi Khabab Al Araat ketika melihat bahwa tekanan yang dirasakan semakin dahsyat. Jangankan untuk membela diri, sekadar menghindarkan dari kesulitanpun sukar dilakukan. Tidak tahan melihat kenyataan yang dihadapi maka beliau mengadu kepada Rasulullah saw :
"Ya Rasulullah tidakkah engkau mampu berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan orang kafir yang melampau batas?"
Namun Rasulullah saw menjawab dengan nasihat dan sikap optimis :
"Wahai Khabab, sesungguhnya orang-orang sebelum kita ada yang dikubur hidup-hidup, disikat dengan sikat besi dan dibelah menjadi dua, akan tetapi engkau tidak sabar. Ketahuilah bahwa Allah akan memenangkan agama ini hingga orang akan merasa aman ketika berjalan dari Sanaa ke Madinah dan tidak ada yang ditakuti kecuali haiwan buas.
Dalam medan sesukar manapun, sikap optimis terhadap kemenangan tidak boleh hilang. Hilangnya sikap optimis bererti hilanglah kemenangan. Putus asa dan tidak berdaya dalam menghadapi kesukaran yang bersangantan adalah dilarang.
Firman Allah swt :
"Wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".
Kebenaran adalah modal membangun sikap optimis. Selama mana kita berada bersama barisan kebenaran maka optimis terhadap kemenangan sentiasa ada.
Yakinlah bahwa :
'Allah sentiasa bersama orang-orang yang benar'.
Mempertahankan dan membela kebenaran adalah suatu yang fitrah kerana jika kita mati, akan menjadi syuhada' dan jika kita menang, maka akan bernilai kemuliaan.
Bermodalkan kebenaran inilah para 'salafus soleh' memiliki keberanian luar biasa dalam dakwah. Mereka tidak segan-segan mengingatkan para penguasa tanpa ada rasa takut dan gentar.
Kita meyakini benar bahwa sesungguhnya kemenangan hanyalah datang dari sisi Allah swt.
"Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai khabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram kerananya. dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".
Kita juga meyakini bahwa sesungguhnya kemenangan juga atas keizinanNya :
"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar."
Dengan yang demikianlah kita yakin sepenuhnya bahwa kemenangan akan menjadi milik :
 1. Siapa yang dekat kepada Allah swt.
 2. Siapa yang memperolehi keizinan dariNya.
Manakala ia bukanlah bagi pemilik banyaknya tenaga manusia dan material.
Maka, tidak layak bagi para pejuang berpangku tangan dengan berbagai alasan ketika melihat kemungkaran bermaharajalela.
Adakah hati nurani ini padam ketika melihat kezaliman, kedustaan dan kedurjanaan menjajah kebenaran?
Mari kita persiapkan segala potensi yang kita miliki untuk :
 1. Menghadapi sebuah perjuangan besar.
 2. Mengatur strategi.
 3. Menguatkan kesabaran.
 4. Menghilangkan rasa gentar. 
 5. Bekerja dan berjuang bahu membahu melawan kebatilan.
Ya Allah, kami bermohon dan bermunajat kepadaMu dengan penuh keikhlasan untuk meningkatkan motivasi dakwah kepada kami serta menguatkan sikap optimis terhadap kemenangan kerana kami yakin bahwa kemenangan sentiasa menjadi milik orang dekat denganMu dan yang mendapat keizinan dariMu.
Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS
0

Merasai Pengawasan Allah

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Merasa diawasi Allah akan menjauhkan kita dari kesepian.
Sebaliknya, kita akan sentiasa :
 1. Bahagia.
 2. Dimudahkan.
 3. Dilapangkan.
bila sentiasa bersama Allah swt.

'Ar-Raqiib' adalah nama Allah yang terdapat dalam Asma'ul Husna.
Perkataan 'Ar-Raqiib' yang akar katanya terdiri dari tiga huruf iaitu ra', qaf dan ba' memiliki makna asas iaitu 'tampil tegak lurus untuk memelihara sesuatu'.
Seorang pengawas dinamakan Raqiib kerana ia tampil memerhatikan dan mengawasi untuk memelihara orang-orang yang diawasinya.

Merujuk kepada kata akar 'Ar-Raqiib', maka kepengawasan Allah tidak bertujuan untuk mencari-cari kesalahan makhlukNya seperti yang dilakukan oleh para agen perisik misalnya.
Bahkan, kepengawasanNya dimaksudkan untuk :
 1. Mengarahkan.
 2. Membimbing.
 3. Memelihara.
agar hambaNya tidak terjerumus ke arah kesesatan.

Apakah  bukti kenyataan di atas?
Ketika terdetik niat buruk dalam hati kita, maka niat tersebut tidak langsung dicatat oleh malaikat sebelum dilaksanakan dalam bentuk tindakan.
Sebaliknya, sebuah niat yang baik, walaupun belum dilaksanakan, sudah mendapat satu pahala.
Ketika dilaksanakan, maka pahalanya sepuluh kali ganda atau lebih.

Boleh jadi kita ingin berbuat maksiat. Namun kerana kasih sayangNya, Allah swt menggagalkannya. Banyak jalan dan cara bagi Allah untuk menggagalkan niat buruk kita.
Senario 1 :
Ada sesetengah manusia yang mahu keluar bersama teman wanitanya tapi tiba-tiba kenderaannya rosak.
Senario 2 :
Ada sesetengah pula yang ingin berjudi, tiba-tiba wang dalam dompetnya hilang dicuri orang.
Semua contoh-contoh di atas bukanlah kerana kebetulan bahkan ianya berlaku kerana Allah berkehendak melindungi kita dari maksiat.

Allah Maha Tahu isi hati dan fikiran manusia. Allah Maha Tahu segala risiko dari apa yang kita cita-citakan.
Mungkin ia baik menurut pandangan kita tapi belum tentu baik di sisi Allah.

Bagaimanakah kita perlu bersikap dengan sifat 'Ar Raqiib' ini?

PERTAMA : BERZIKIRLAH KEPADA ALLAH.

Perbanyakkanlah zikrullah di samping ucapan dalam hati kita ;
 1. Allah menatapku.
 2. Allah melihatku.
 3. Allah mengawasi.
 4. Allah mendengarkanku.
Semakin kita merasa diawasi, semakin diri kita terpelihara.
Merasa diawasiNya mestilah lengkap meliputi hati dan pancaindera. Boleh juga kita amalkan
wirid Ar-Raqiib, Ar-Raqiib misalnya.

KEDUA : MULAI AWASI DIRI KITA.

Apa yang mesti kita awasi?

1. Suasana hati.

Setiap amal bergantung pada niat. Sehebat apa pun amal, kalau niatnya tidak lurus tidak akan bererti.
 1. Betulkan niat kita bekerja untuk mencari ridha Allah kerana menurut Saiyidina Ali ra, orang yang bekerja hanya untuk perut, maka darjatnya tidak jauh berbeza dengan yang keluar dari perut tersebut.
 2. Betulkan niat melayani suami atau isteri untuk ibadah, jangan sekadar ingin menyenangkan hati pasangan semata-mata.
Segala-galanya mesti ikhlas kerana Allah.
Jaga dan awasi niat kita samada :
 1. Di awal.
 2. Di tengah.
 3. Di akhir.
Belajarlah berhenti sejenak untuk berfikir sebelum bertindak.

2. Pancaindera.

a. Awasi lisan kita. Sesiapa pun yang pandai menjaga lisannya pasti akan selamat dunia dan akhirat.
Ucapan kita mesti ada ciri-ciri Benar, Manfaat, Tidak Menyakiti, Tenang, Sopan, Fasih, Akur, Lembut dan Secukupnya.
 1. Jangan melakukan tindakan yang boleh merosakkan suasana sekeliling.
 2. Jangan berbual-bual yang boleh membuatkan suasana tidak enak.
b. Awasi pula setiap jelingan mata kerana mata akan mempengaruhi suasana hati. Jika mata tidak terkendali, hati juga akan turut merasai kesannya.

c. Awasi pendengaran kita. Berjuanglah agar telinga tidak dimasuki kata- kata yang kotor, mengumpat, musik-musik maksiat dan sejenisnya.
Sebagaimana mata, pendengaran yang tidak terjaga adalah berpotensi untuk mengotori hati dan merampas kebahagiaan.

3. Perut dan anggota badan lainnya.
Awasi jangan sampai kita menggunakan dan memakan barangan yang haram.
Kalau membeli makanan pastikan kehalalan atau keharamannya. Jika hendak makan di
restoran, lihat apa jenis restorannya. Cuba hindarkan diri dari perkara yang boleh membawa kepada pembaziran.

Awasilah semua yang ada pada diri kita termasuk fikiran kita kerana dengan cara ini insyaAllah hidup kita akan lebih terkawal.
Adalah suatu yang sungguh luar biasa apabila Allah swt  mengawasi kita dan kita pun turut mengawasi diri kita sendiri dan inilah sebenarnya salah satu dari ciri-ciri orang yang bertaqwa.

Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk merasai bahwa Engkau sentiasa mengawasi setiap apa yang berlaku kepada diri kami termasuklah niat-niat yang halus yang tidak diketahui oleh manusia tetapi diperhatikan dengan teliti olehMu.

Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS

0

Amal Pembimbing Masyarakat

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,
Islam turun ke muka bumi ini untuk menetapkan prinsip-prinsip kehidupan yang mulia dan syariat yang lurus serta kewajiban berdakwah setiap muslim untuk menegakkan syariatnya dan menjadikan Islam sebagai guru bagi semesta alam.
Namun kenyataannya agak berbeza sekarang ini di mana Islam tidak sepertimana yang diharapkan berbanding kejayaan di zaman lampau bahkan permasalahan menjadi sangat kompleks dan rumit apabila perdebatan agama (furu'iyyah) berlaku di mana-mana.
Perubahan yang sistemik itu menjadikan hukum dan kekuasaan 'kuffar'  mengganas di muka bumi ini sehingga merosakkan tanaman Islam yang telah dibangunkan oleh para pendahulu.
Namun, kini masih ada segolongan para reformis sejati yang membawa bendera Islam dengan memperjuangkan perbaikan jiwa dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sungguh indah firman Allah swt :
"Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan." (QS Ali Imran : 148)
Pahala dunia mungkin berupa kemenangan-kemenangan, memperolehi harta rampasan, pujian-pujian dan lain-lain.
Para reformis tersebut menjadi pelaku utama dan :
 1. Menjadikan Kalimah 'At-Taqwa' sebagai pelopor dalam bergerak.
 2. Mengambil Tarbiyah Ruhiyah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan kepada umat.
 3. Memperhatikan prinsip bahwa perubahan dalam masyarakat dengan memperbaiki hukum yang ada menuju sebuah perubahan yang lebih baik dan menyeluruh di segenap sisi kehidupan.
Adapun syarat yang mesti dipenuhi oleh para pelopor kebaikan ini adalah perlu berdiri tegak di atas asas :
 1. 'Amal Jama'ie'.
 2. Keikhlasan.
Sungguh indah apa yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna di dalam risalahnya dengan meletakkan rukun amal setelah rukun faham dan ikhlas.
Tidak boleh dikatakan seseorang itu beramal jika tidak dibekalkan dengan kefahaman dan tidak akan diterima sebuah amal jika tidak diasaskan dengan rasa ikhlas.
Sudah terbukti sepanjang sejarah Islam, kejayaan para aktivis dakwah yang memahami al-Islam yang bersandarkan kepada keimanan dan amal.
Imam Hasan Al Banna menjadikan rukun amal itu berfasa-fasa dan masing-masing fasa mempunyai peranannya masing-masing dan juga saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.
Dimulai dengan manhaj amal peribadi kemudian keluarga, masyarakat hingga kepada kekhalifahan Islam dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika menyeru kepada kaumnya.
Kemudian berpindah kepada fasa memberikan petunjuk dan jalan yang benar dengan membentuk peribadi muslim, rumah tangga Islam dan suasana masyarakat yang Islamik sehingga beliau fokus kepada fasa ini dan sangat berhati-hati dan teliti dalam memilih manhaj yang benar dan lurus untuk merubah suasana masyarakat kepada yang lebih Islamik dan ideal yang diinginkan oleh Islam itu sendiri.
Kita sebagai seorang muslim mengimani manhaj ini dan sentiasa berusaha untuk dapat memberikan bimbingan kepada umat yang dengan manhaj ini akan terbentuk aturan masyarakat di seluruh alam di mana aturan itu adalah bernama : 'Al-Islam'.
PENGERTIAN AMAL PEMBIMBING MASYARAKAT
Secara bahasanya :
'Amal' didefinasikan sebagai mengerjakan sesuatu dan mempunyai tujuan. Manakala 'Mujtama' pula adalah kumpulan manusia dalam sebuah komuniti tertentu dan 'Irsyad' adalah 'Petunjuk atau Pembimbing'.
Secara istilahnya, Amal Pembimbing Masyarakat adalah :
"Segala daya dan usaha serta kesungguhan yang dilakukan untuk menerapkan tujuan syariah di atas muka bumi ini."
'Al-Amal' di sini yang dimaksudkan adalah amal kebaikan sebagaimana dalam Al-Qur'an yang termaktub di dalamnya ibadah, muamalah atau amal lainnya.
Allah swt tidak menginginkan sesuatu amal itu hanya  sebatas amal kebaikan, namun yang perlu dipersembahkan adalah amal yang terbaik.
Firman Allah swt :
"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS Al-Mulk : 2)
 Imam Hasan Al Banna menulis dalam majalah Al-Ikhwan Al Muslimun pada tahun 1352 H :
"Wahai para aktivis! Sesungguhnya saat ini umat sedang menunggu kamu, hiasilah dirimu dengan kebaikan, umat memerlukan ajaran Islam dari rijal dakwah seperti kamu……".
Islam tidak hanya dimanifestasikan dalam keperibadian seorang muslim semata-mata tetapi nilai-nilai Islam juga dilihat dari keadaan sosial masyarakatnya. Jika keadaan masyarakatnya baik, maka secara automatiknya baik pulalah masyarakat yang ada di dalamnya.
Oleh kerana itu Al-Quran sentiasa memakai kalimah jama' (yâ ayyuhal ladzina âmanu) dan bukan memakai kalimat (yâ ayyuhal mu'min) sehingga bebanan dakwah yang kita pikul memerlukan :
 1. Amal jama'ie.
 2. Kesabaran.
 3. Ketenangan.
 4. Kekuatan.
untuk dapat membawa risalah yang mulia ini.
Begitu juga dalam ibadah dan muamalah di mana semuanya tercermin di dalam suasana  kemasyarakatannya.
Setiap pendakwah pasti akan di uji dalam kesehariannya, semakin dia laju dalam melakukan perubahan di dalam masyarakat, maka tentangan itu akan semakin nyata dan terlihat.
Ujian dan tentangan itu boleh datang dalam bermacam-macam cara dimulai dari :
 1. Diasingkan.
 2. Diusir dari negaranya.
 3. Dicampakkan ke dalam penjara sehingga sampai kepada ancaman hukuman mati.
Oleh kerana itu Al-Islam telah memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas tentang hubungan antara peribadi seorang pendakwah dengan masyarakat dan keduanya saling mempengaruhi.
Jika peribadi seorang  muslim itu baik, maka keadaan masyarakatnya akan baik pula dan apabila keadaaan masyarakatnya sudah baik, maka keadaan itulah yang juga akan membantu dirinya untuk sentiasa iltizam memegang ajaran Islam.
Ini seperti yang berlaku di zaman Rasulullah saw ketika berhijrah ke Madinah, maka perancangan besar Rasulullah saw pada waktu itu adalah ingin :
 1. Mewujudkan masyarakat yang memegang prinsip-prinsip Aqidah Islamiyah.
 2. Menegakkan ajarannya.
 3. Sentiasa mensyi'arkan syariat Allah swt.
Ini seperti  yang dinukilkan oleh Allah swt di dalam Al Quran :
"Wahai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS Al Hujuraat : 13)
Melakukan aktiviti dan beramal untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat adalah hukumnya wajib syar'ie kerana sebab-sebab berikut :
PERTAMA : MENUNAIKAN KEWAJIBAN KITA SEBAGAI SEORANG MUKMIN KEPADA ALLAH SWT UNTUK MENJADIKAN KHALIFAH DI DUNIA DAN MELAKUKAN KEBAIKAN.
Firman Allah swt :
"(Iaitu) mereka yang beriman(1) kepada yang ghaib(2), yang mendirikan solat(3), dan menafkahkan sebahagian rezeki(4) yang kami anugerahkan kepada mereka." (QS Al Baqarah : 3)
(1) - Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu.
(2) - Yang ghaib ialah yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera. Percaya kepada yang ghaib iaitu beri'tiqad adanya sesuatu yang 'maujud' yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, kerana ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allah, malaikat-malaikat, hari akhirat dan sebagainya.
(3) - Solat menurut bahasa Arab : doa manakala menurut istilah syara' ialah ibadah yang sudah dikenali, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. Mendirikan solat ialah menunaikannya dengan teratur dengan melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, samada yang lahir ataupun yang batin seperti khusu', memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya.
(4)  Rezeki: segala yang dapat diambil manfaatnya. Menafkahkan sebahagian rezeki ialah memberikan sebahagian dari harta yang telah dikurniakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama memberinya seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.
Sesungguhnya kaum muslimin dianjurkan oleh Allah swt untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini walauapapun keadaan yang menimpa kita ketika ini seperti firman Allah swt :
"Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS Al Hajj : 77)
Sesungguhnya manusia mempunyai keperluan yang asasi sehingga kita sebagai pendakwah mempunyai kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, iaitu menegakkan Daulah Islamiyah dan melakukan perbaikan di dalam lingkungan kita.
Di antara kewajiban itu adalah memberi makan para fakir miskin, merawat orang-orang yang sakit, mengajar manusia dan membenteras kebodohan, memberikan petunjuk dan menyebarkan kebaikan dengan rasa cinta dan kasih sayang.
Oleh kerana itu kita sebagai pendakwah mempunyai kewajiban untuk sentiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan hal ini menjadi asas untuk kejayaan dakwah.
Firman Allah swt :
"..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (QS Al Maaidah : 2)
KEDUA : MENUNAIKAN KEWAJIBAN KITA SEBAGAI SEORANG PENDAKWAH UNTUK MELAKUKAN AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNGKAR
Islam tidaklah cukup untuk melakukan perbaikan kepada manusia untuk dirinya sahaja, namun juga untuk orang lain bahkan kepada setiap muslim, samada laki-laki atau perempuan.
Firman Allah swt :
"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS At Taubah : 71)
Syiar amar ma'ruf dan nahi mungkar lebih diutamakan daripada solat dan zakat dan juga dalam masalah keimanan, Al-Quran mendahulukan amar ma'ruf dan nahi mungkar seperti firman Allah swt berikut :
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (QS Ali Imran : 110)
Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan sifatnya lebih khusus serta mempunyai makna yang lebih besar dari memberikan nasihat dan tazkirah di mana setiap muslim diberikan kemampuan untuk menasihati dan memberi peringatan dan untuk mencegah kemungkaran.
KETIGA : DAKWAH KEPADA ALLAH SWT
Sesungguhnya risalah dakwah untuk menyeru kepada agama Islam adalah beban yang dipikul oleh kita secara langsung dari Allah swt :
Firman Allah swt :
"Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan Aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". (QS Yusuf : 108)
Ayat di atas adalah merupakan kewajiban kita untuk menyampaikan Islam kepada individu ataupun masyarakat.
Kewajiban ini terkandung dalam empat perkara seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikut :
"Sebagaimana (Kami Telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) kami Telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (QS Al Baqarah : 151)
KEEMPAT : KEWAJIBAN MASYARAKAT UNTUK MENEGAKKAN SYARIAH ISLAMIYAH
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan halal-haram, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara peribadi dan masyarakat tentang syariat Islam ketika ini sedang mengalami kemunduran dan tidak akan pernah berlaku perubahan di dalam masyarakat kecuali para pemegang amanah dakwah (para murabbi, qiyadah, pendakwah dan pemikir Islam) sentiasa 'muraqabatullah' dan mempunyai semangat untuk menegakkan syariat Allah.
KELIMA : ORANG-ORANG MUKMIN YANG SENTIASA MENEPATI JANJI KETIKA BERBAIAH KEPADA ALLAH
Menunaikan baiah untuk menegakkan syariat Allah adalah kewajiban bagi setiap mukmin.
Imam Hasan Al-Banna menempatkan rukun amal ke dalam salah satu rukun dalam rukun sepuluh.
Oleh yang demikian, sesungguhnya melakukan aktiviti dan amal dalam masyarakat adalah sebuah bentuk aktiviti tarbawi dan hal ini adalah salah satu bentuk strategi dalam tahap untuk menegakkan 'Khilafah Islamiyah' di atas manhaj nabawi dan 'Ustaziyatul Alam'.
"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong." (QS Al Hajj : 78)
Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang beramal memberi pencerahan kepada umat di samping membimbing mereka ke jalanMu yang lurus. Kekalkan kami di atas semangat amal jamai'e yang disulami keikhlasan kepadaMu. Kurniakanlah kepada kami kekuatan, ketenangan dan kesabaran sehingga kami mampu menarik kembali masyarakat untuk menyahut seruanMu serta berjihad di jalanMu hingga akhir hayat kami.
 
Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top