Terkini...
0

CINTA ALAM DEMI ALLAH & RASUL

Terokai kegembiraan bersama IKRAM JUNIOR dalam
CINTA ALAM DEMI ALLAH & RASUL
TARIKH : 30 APRIL 2011 (SABTU)
WAKTU : 8.00 PAGI - 11.OO PAGI
TEMPAT : LOT 5232, JALAN SERI GAMBUT,
OLAK LEMPIT, BANTING
Program khas untuk anak-anak berumur 6 - 12 tahun
Belajar sambil beraktiviti dengan:
KAKAK GENIUS
JOM BACA KOMPAS
SOLAT DHUHA
KECEKAPAN MEMBACA ALAM
Don't forget this programme train you to be good,
help other become good & keep our world beautiful & clean
Yuran penyertaan = RM2.00 sahaja (murahnya...)
Ada hadiah menarik...
Makanan disediakan.. 2 kali makan pulak tu... best best..
Sebarang pertanyaan/pendaftaran, sila hubungi:
MAMA FUZI : 012-6215745
AUNTIE IZAN : 013-3532766
MAMA FADZILAH : 013-6793049
JOM JOM JOM... MESTI BEST NI....
0

Interaksi Dalam Organisasi - Bah 1

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Dalam berinteraksi dengan sesebuah organisasi, pastilah banyak halangan yang akan kita hadapi. Oleh yang demikian, kita memerlukan ilmu yang cukup untuk dapat mewujudkan suasana amal kolektif yang ideal.

Adalah sesuatu yang mustahak untuk kita memahami adab-adab dalam berinteraksi dengan organisasi sebagai panduan untuk kita praktikkan bersama.

"Sesungguhnya jika engkau tidak bersama mereka, maka engkau tidak akan  bersama orang-orang selain mereka. Sementara jika mereka tidak bersamamu, mereka tetap wujud bersama yang lain."


Ungkapan di atas menyedarkan kita tentang keperluan kita akan sebuah organisasi dan untuk sentiasa berada dalam ruang lingkupnya kerana apabila kita tidak lagi bersama mereka, tidak mungkin kita bergaul dengan orang-orang yang mempunyai tahap kebaikan di bawah dari mereka, sementara organisasi dan mereka yang ada di dalamnya akan terus wujud dan berjalan samada dengan kita atau tanpa kita.

 

Secara terangnya , masuk dan keluarnya kita dari sebuah organisasi tidak akan memberi pengaruh yang kuat apalagi sampai mampu menggoncangkan organisasi tersebut.

 

Dengan kata lain, jika kita keluar dari organsasi tersebut, kitalah yang rugi sementara bagi organisasi, boleh dikatakan hampir tidak ada kerugian kerana begitu ramai lagi mereka yang bersedia untuk menggantikan kita.

Oleh kerana itu, keberadaan kita di dalam sebuah organisasi adalah anugerah Allah yang mesti disyukuri dan dipelihara.

 

Salah satu usaha untuk  menjaga kurniaan penyertaan kita dalam organisasi ini adalah dengan sentiasa berinteraksi secara intensif dengan dakwah itu sendiri dan semua elemen-elemen dakwah atau elemen organisasi.

 

Yang terpenting dari semua itu tentu sahaja adalah dengan dakwah atau organisasi itu sendiri, kemudian dengan murabbi serta dengan sesama sahabat seperjuangan dan juga dengan mutarabbi.

A. INTERAKSI DENGAN DAKWAH

PERTAMA : Melepaskan diri dari segala keterikatan dengan institusi-institusi atau organisasi-organisasi lainnya (terutama apabila diminta oleh kepimpinan organisasi untuk melakukan itu).

 

Salah satu rukun ba'iah adalah 'tajarrud' yang memberi maksud bahwa kita memberikan kesetiaan, keterikatan dan ketaatan secara total kepada organisasi.

 

Adalah difahami bahwa kadang-kadang kita memiliki kritikan-kritikan yang konstruktif terhadap organisasi, di mana ia bukanlah kerana kita tidak 'tsiqah' kepada organisasi itu atau sudah cenderung kepada organisasi lain.

 

Namun, apabila organisasi telah membuat penilaian di mana kita dikehendaki  memutuskan ikatan dengan yayasan atau organisasi tertentu yang mungkin boleh menjejaskan halatuju organisasi, maka sayugialah kita menerima dan mentaati kecuali apabila organisasi menugaskan kita untuk tetap di sesebuah lembaga atau organisasi tertentu untuk tujuan tertentu.

KEDUA : Menghidupkan kebiasaan-kebiasan Islam.

 

Tujuannya adalah agar kita tetap terpelihara di dalam ruang lingkup organisasi dengan hidayah yang diberikan oleh Allah. Di antara usaha untuk terus meningkatkan kualiti keislaman dan keimanan adalah dengan sentiasa menghidupkan kebiasaan-kebiasaan Islam seperti menyebarkan salam, membaca doa-doa harian, mendahulukan anggota tubuh yang kanan dan lain-lain.

 

Ini adalah kerana, hanya dengan berusaha untuk meningkatkan kualiti diri sahajalah, kita akan tetap terjaga kebersamaannya dengan organisasi dengan keserasian kebaikan yang dimilikinya.

KETIGA : Berkenalan dengan para pendakwah dengan pengenalan yang sempurna dan sebaliknya mereka juga mengenal kita dengan sempurna.

 

Selain untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban ukhuwah, perkenalan yang intensif dan sempurna dengan para pendakwah akan membuatkan kita saling bercermin diri dan meningkatkan keperibadian kita. Lebih-lebih lagi interaksi dengan saudara-saudara kita yang lebih dahulu memasuki organisasi dibandingkan dengan  kita. Bukankah Rasulullah saw bersabda :

 

"Mu'min adalah cermin bagi saudaranya".

KEEMPAT : Menunaikan kewajiban-kewajiban harta seperti zakat, infaq, kerjasama kewangan dan lain-lain.

 

Tidak dipertikaikan lagi bahwa masalah ekonomi, mata pencarian atau kewangan adalah perkara-perkara yang penting yang perlu diperhatikan oleh anggota organisasi.

 

Untuk menunaikan kewajiban harta di dalam Islam dan organisasi seperti zakat, infaq, kerjasama kewangan dan lainnya tentu sahaja perlu diwujudkan dahulu asas-asas atau ciri-ciri "Mampu bekerja" di dalam diri anggota tersebut.

KELIMA : Menyebarkan dakwah di setiap tempat dan membentuk keluarga-keluarga dakwah.

 

Pembentukan peribadi muslim di dalam organisasi dimaksudkan bukan sahaja untuk membentuk seorang muslim menjadi soleh semata-mata bahkan juga mesti menjadi  'musleh'.

 

Jadi, bukan sekadar mengusahakan nilai-nilai kebaikan yang melekat dalam dirinya, melainkan juga mengusahakan agar keluarga dan masyarakatnya pun diwarnai oleh nilai-nilai kebaikan tersebut. Bahkan lebih dari itu, ia perlu pula berusaha menjadikan keluarganya juga sebagai pendukung-pendukung utama dalam dakwah.

KEENAM : Mengenali harakah-harakah Islam.

 

Keberadaan kita sebagai anggota di dalam organisasi ini tentu sahaja membuatkan kita semakin mengenali organisasi kita, sejarah, visi dan misinya, tokoh-tokohnya dan lain-lain sebagai sebuah harakah Islam. Namun sebagai bahan perbandingan, kita perlu juga  mengenali harakah-harakah Islam yang lainnya.

 

Tujuan mengenali harakah-harakah lainnya adalah bagi :

 

 1. Mengambil kebaikan dari harakah lain.
 2. Meninggalkan dan jika mampu meluruskan kekurangan dan keburukan dari harakah lain.
 3. Berusaha saling bekerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan saling berlapang dada dalam hal-hal yang diperselisihkan untuk menjaga tali silaturahim dan komunikasi paling minima antara kepimpinan harakah.

B. INTERAKSI DENGAN KEPIMPINAN


Kepimpinan dalam dakwah memiliki hak :

 

 1. Seorang ayah dari sudut ikatan hati.
 2. Seorang ustaz dalam hal penyampaian ilmu.
 3. Seorang syeikh dalam memberikan tarbiyah ruhiyah.
 4. Seorang komandan dalam menentukan atau memberikan polisi-polisi umum di lapangan dakwah.

 

Dalam proses interaksi dengan kepimpinannya, seorang anggota organisasi dituntut supaya mampu merealisasikan hubungan dengan baik sebagai tanda kewujudan kepimpinan yang terdekat dengannya.

 

Di antaranya ialah memperhatikan hak-hak kepimpinan seperti yang tersebut di atas. Selain itu juga, ia hendaklah berusaha untuk memenuhi perkara-perkara berikut :

PERTAMA : TAAT.


Seorang anggota hendaklah sentiasa taat melaksanakan perintah-perintah dan arahan-arahan kepimpinan samada dalam keadaan senang atau susah begitu juga ketika dalam keadaan bersemangat atau dalam keadaan terpaksa kecuali perintah maksiat kerana tidak boleh mentaati makhluk dalam keadaan bermaksiat kepada Allah swt.

Organisasi, dalam merealisasikan tujuannya pastilah memerlukan pengikut yang taat dan memahami akan tuntutannya. Ini menjadi sebab kenapa Imam Hasan Al Banna meletakkan syarat bagi mereka-mereka yang ingin bekerja dalam organisasi ini iaitu sepuluh rukun : Faham, Ikhlash, Amal, Jihad, Pengorbanan, Taat, Tajarrud, Tsabat, Ukhuwwah, Tsiqah.

 

Tuntutan sedemikian adalah sesuatu yang logik dan bukan suatu yang diada-adakan kerana organisasi musuh yang bertaraf antarabangsa sekalipun menuntut perkara yang sama dan bahkan kadang-kadang tidak masuk akal misalnya, para agen 'Mossad Yahudi' tidak akan segan-segan untuk membunuh anggotanya jika terbukti ia telah berkhianat kepada organisasi mereka.

Namun organisasi dakwah tidaklah sampai sedemikian di mana sesiapapun boleh masuk dan juga tidak akan menahan mereka yang mahu keluar darinya. Masing-masing akan memetik buahnya sendiri, baik di dunia mahupun di akhirat.

 

Organisasi kita mempunyai tujuan yang amat mulia di mana perjuangannya melibatkan antara generasi dalam rentang waktu yang tidak terbatas dalam menegakkan ketinggian kalimah Allah sehingga dunia ini kiamat. Hanya tentera Allah swt sahajalah yang mampu menegakkannya, bukan orang yang berjiwa kecil.

KEDUA : TSIQAH

 

Seorang anggota dikatakan 'tsiqah' kepada kepimpinannya jika ia memiliki ketenangan dan ketenteraman jiwa terhadap apa-apa yang datang dari pihak kepimpinan, iaitu  tenteramnya jiwa dengan seluruh yang keluar darinya dan ia tidak pernah ragu-ragu terhadap arahan yang datang darinya.

 

Ibarat seorang tentera yang merasa puas dengan komandannya dalam hal kapasiti kepimpinannya mahupun keikhlasannya dengan kepuasan yang mendalam yang menghasilkan :

 

 1. Rasa cinta.
 2. Penghargaan.
 3. Penghormatan.
 4. Ketaatan.

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap sesuatu keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya". (QS An Nisaa' : 65)

Pemimpin adalah unsur penting dalam dakwah dan tidak ada dakwah tanpa kepimpinan. Kadar 'tsiqah' yang timbal balik antara pemimpin dengan yang dipimpin menjadi neraca yang menentukan sejauh mana :

 

 1. Kekuatan sistem organisasi.
 2. Ketahanan perancangannya.
 3. Keberhasilannya mewujudkan tujuan.
 4. Keteguhannya dalam menghadapi tentangan.

'Tsiqah' kepada pemimpin adalah segala-galanya dalam keberhasilan dakwah. Untuk mengetahui kadar ketsiqahaan dirinya terhadap mas'ulnya, bertanyalah kepada diri sendiri dengan tulus mengenai beberapa perkara berikut :

 

1.      Sejauhmana kita mengenali mas'ul tentang riwayat hidupnya.

2.      Kepercayaan terhadap kapasiti dan keikhlasannya.

3.      Kesediaan menerima perbezaan pendapat dengan mas'ul apabila mas'ul telah memberi perintah atau larangan yang berbeza dengan pendapat kita.

4.      Kesiapan untuk meletakkan seluruh aktiviti dakwahnya dalam kendalian mas'ulnya.

 

KETIGA : ILTIZAM.


Seorang anggota mestilah berusaha untuk menjaga serta meneruskan iltizam atau komitmennya kepada kepimpinan dan organisasi dengan jalan keterbukaan dalam memberi informasi akan keadaan dirinya secara objektif sehingga terjaga pula hubungan ruhiyah dan amaliyah dalam ruang lingkup berorganisasi.

Sebenarnya bergerak dalam suatu organisasi adalah tugas, tanggungjawab dan amanah yang mesti dipikul oleh pemimpin beserta seluruh anggotanya.

 

Kesemuanya mesti dikoordinasikan secara rapi ibarat sebuah bangunan yang kukuh. Tidak boleh saling membiarkan, berperilaku bahaya atau saling membahayakan. Tidak menyimpang dari organisasi atau hilang dari peredaran organisasi dalam kurun waktu tertentu. Mesti ada jalinan komunikasi yang efektif serta terus menerus bergaul mesra.

Ustaz Mustafa Masyhur pernah memberi 'taujihat' yang luar biasa:

 

"Mutu organisasi bergantung kepada mutu 'harakah' (gerakan), mutu 'harakah' bergantung kepada mutu 'musyarakah' (pergaulan), mutu 'musyarakah' bergantung kepada mutu 'muhawarah' (komunikatif, saling mempunyai sikap keterbukaan) dan mutu 'muhawarah' bergantung kepada bagaimana mutu ukhuwahnya (persaudaraannya)‌".

KEEMPAT : MEMILIKI SIKAP 'IHTIRAM' (MENGHORMATI) KEPIMPINAN.


Memuliakan dan menghormati mas'ul tidak semata-mata didasarkan kepada diri mas'ul itu semata-mata tetapi kerana dirinya dipandang sebagai lambang organisasi yang mengibarkan bendera Islam untuk menyerukan hidayah kepada umat manusia. Setiap gerakan yang merugikan kedudukan pemimpin akan merusak citra dan keutuhan organisasi.

Bukanlah suatu ciri 'feudalisma' jika kita menghormati orang atasan kita yang memang layak dihormati apalagi ia sekaligus berfungsi sebagai orang tua, guru, syeikh dan ketua.

 

Bukankah Islam mengajarkan kita menghormati orang yang lebih tua dari kita dan banyak memberikan kebaikan untuk kita seperti orang tua, guru, syeikh dan ketua.

KELIMA : MEMBERI NASIHAT, MASUKAN, SARANAN DAN KRITIKAN SECARA HALUS DAN SEMBUNYI-SEMBUNYI DAN TIDAK SECARA TERBUKA.

 

Memang tidak boleh dimungkiri lagi bahwa kepimpinan adalah juga manusia biasa yang mempunyai kekurangan dan kelemahan, namun bila kita ingin mengkritik atau memberi nasihat, hendaklah dengan memperhatikan adab agar martabat atau kemuliaannya sebagai kepimpinan tidak terjejas di hadapan orang lain.

Di antara sifat mu'min adalah suka nasihat menasihati dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ketinggian kedudukan mas'ul tidak boleh menjadi penghalang untuk itu dalam rangka untuk memperbaiki amal dan menghindarkan hal-hal yang negatif. Tidak boleh merasa berat dalam memberi nasihat, begitu juga mas'ul mesti berlapang dada dan bersyukur dalam menerimanya.

"Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, 'untuk siapa?' Rasulullah saw menjawab, 'Bagi Allah, RasulNya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang orang awamnya'"‌ (HR Muslim)

Adapun adab yang mesti kita jaga dalam memberi nasihat kepada mas'ul adalah dengan memilih ketepatan suasana dan cara.

 

Paling tidak ada tiga perkara yang perlu diperhatikan :

 

 1. Berilah nasihat dalam bentuk yang paling baik dan nasihat tersebut hendaknya diterima menurut bentuknya.
 2. Menasihatinya secara diam-diam bererti telah menghormati dan memperbaikinya kerana jika kita menasihatinya dengan cara terang-terangan di hadapan orang ramai, seolah-olah kita telah memalukannya dan merendahkannya.
 3. Tatkala memberi nasihat, hati atau niat kita tidak boleh berubah walau sehelai rambut pun. Tidak merasa lebih mulia atau menganggap diri seperti guru sehingga menjadikan objek nasihat seolah-olah seorang pesakit yang penuh dengan kekurangan. Rasa cinta dan hormat kepadanya tidak boleh berkurang sedikitpun.

Ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur berada di dalam suatu organisasi dakwah yang mempunyai ikatan yang kukuh antara anggotanya dengan kepimpinannya. Bersihkanlah hati kami serta luruskanlah tujuan kami sehingga kami mampu berinteraksi dengan baik di antara elemen-elemen yang wujud di dalam organisasi ini dengan menjaga adab-adab yang telah ditetapkan dalam Islam sehingga setiap anggota mendapat manfaat yang besar dari organisasi ini yang akan menyebarkan dakwah ke seluruh pelusuk bumi dan mendokong DeenMu di muka bumi ini.

 

Ameen Ya Rabbal Alameen

WAS  

0

Kehebatan Rasa Takut Kepada Allah

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian, 

 

Martabat manusia ditentukan oleh akhlaknya. Kematangan sikap dan peribadi bermula dari rumah tangga.


Menanamkan sikap yang jujur dan membentuk perangai umat mesti dimulai dengan menanam syakhsiah pada keluarga manakala pembinaan rohani anggota keluarga pula perlu dilaksanakan dengan agama.

 

Ia sebenarnya perlu dimulai dengan menanamkan rasa "Khauf" atau takut sebagaimana firman Allah swt :

 

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut (khauf) dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka". (QS As Sajdah : 16)

 

Perkataan "khauf" yang bererti takut telah disentuh di dalam Al Qur'an sebanyak 134 kali dan perkataan yang sinonim dengannya iaitu "Khasysyah" yang juga bererti takut terdapat sebanyak 84 kali.

 

Allah swt menjadikan kehidupan di dunia ini ibarat medan ujian yang mesti ditempuh oleh manusia.

 

Firman Allah swt tentang perkara tersebut :

 

"Dialah Allah  yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS Al Mulk : 2)

 

Rasa takut (khauf) merupakan sifat kejiwaan dan kecenderungan fitri yang bersemayam di dalam hati manusia dan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kejiwaan manusia.

 

Sayyidina Ali bin Abi Talib ra berkata :

 

(MAN KHAAFA AAMANA), "Barangsiapa yang takut, aman!"

 

    a.   Kalau kita tidak takut hujan, kita tidak akan sediakan payung.

    b.   Apabila kita tidak takut sakit, kita tidak akan berusaha untuk meningkatkan kesihatan kita.

    c.   Apabila kita tidak takut negara rosak, maka kita tidak perlu memilih pemimpin yang baik.

 

Islam tidak memandang rasa takut yang ada dalam diri manusia sebagai aib yang mesti dihilangkan.

 

Namun demikian, rasa takut akan menjadi sesuatu yang buruk apabila seseorang tidak mampu mengatur dan menyalurkan rasa takutnya, apalagi bila rasa takut itu menjadi halangan kepada apa-apa kemajuan, penghambat kebebasan mengamalkan sunnah dan membiarkan kehormatan dirinya rosak.

 

Sayyidina Ali bin Abi Talib ra menasihati kita lagi :

 

"Kalau kamu bertekad melakukan sesuatu, maka harungilah ……
kerana bayangan bencana terlihat lebih besar dari yang sebenarnya."

 

Jadi, sesungguhnya menunggu datangnya sesuatu, tanpa bersiap sedia dan berbuat sesuatu sebenarnya lebih buruk dari sesuatu yang ditunggu itu sendiri.

 

Oleh kerana itu, lebih baik kita melakukan persiapan dan menyusun kekuatan batin menghadapi sesuatu yang akan datang.

 

Al Qur'an telah menggambarkan rasa takut yang timbul pada jiwa para rasul dan juga pada diri hamba-hamba Allah yang soleh, meskipun mereka adalah manusia pilihan yang terkenal suci dan bersih.

 

Allah swt berfirman menceritakan peristiwa keluarga Musa as ketika menghadapi kekejaman Fir'aun yang membunuh setiap anak-anak lelaki yang lahir kerana takut, jika generasi yang lahir itu, akan mengubah kekuasaan yang selama turun temurun telah berada di tangan keturunan Fir'aun itu.

 

Maka ketika Musa lahir, yang memang dipersiapkan oleh Allah swt untuk menggantikan kekuasaan Fir'aun, kepada ibu Musa diilhamkan oleh Allah swt sebagai berikut :

 

"Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa : "Susukanlah dia, dan apabila kamu takut (khuatir), maka hanyutkanlah ia ke dalam sungai (Nil). Dan janganlah kamu takut dan (jangan pula) bersedih hati kerana sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul." (QS Al Qashash : 7)

 

Rasa takut (khauf) adalah masaalah yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang.

 

Seseorang hanya merasa takut jika :  

 1. Yang dibenci tiba.
 2. Yang dicintai hilang.

Takut merupakan salah satu syarat iman dan kerelaan melaksanakan hukum-hukumnya.

 

Takut kepada Allah adalah rasa takut yang semestinya dimiliki oleh setiap hamba kerana rasa takut itu mendorong untuk :  

 1. Meningkatkan amal kebaikan.
 2. Bersegera meninggalkan semua yang dilarangNya.

Rasa takut kepada Yang Maha Kuasa adalah salah satu tiang penyangga keimanan kepadaNya.

 

Dengan adanya rasa takut, timbul rasa harap (rajaa') akan keampunan (maghfirah), lahir harapan tentang 'inayah' (pertolongan) serta rahmat Allah dan ridhaNya.

 

Sehingga hakikat "iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin" benar-benar termatri dalam kalbu seorang hamba.

 

Di saat manusia merasakan getaran rasa takutnya kepada Allah, maka ketika itu bererti mereka memiliki rasa takut pula akan ancaman azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang durhaka kepadaNya.

 

Ma'rifah (pengetahuan) akan sifat Allah akan menghantarkan ke dalam pengetahuan tentang azabNya.

 

Seorang hamba yang soleh, berma'rifatullah dan merealisasikan hakikat kehambaannya dengan sentiasa mengamalkan perintahNya dan mengamalkan pula semua ajaran rasulNya, pasti akan memiliki rasa takut yang mendalam terhadap azab yang mengancamnya.

 

Sikap ini akan melahirkan kewaspadaan sehingga tidak ada amal atau perilaku yang mengarah kepada perkara-perkara yang menjadikan Allah murka dan menjadikan dirinya durhaka kepada Allah swt.

 

Allah swt berfirman :

 

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku." (QS Az Zumar : 13)

 

Sesungguhnya rasa takut kepada Allah itu merupakan salah satu perasaan yang diciptakan dalam diri manusia untuk memotivasi mereka dalam menyebarluaskan dan menjaga nilai-nilai Ilahi.

 

Orang yang benar dalam memposisikan rasa takutnya akan merasakan rahmat Allah samada dalam kehidupan duniawi mahupun ukhrawi.

 

Rasa takut ini dapat menjadi kuat dan lemah bergantung kepada keyakinan seseorang pada Allah swt.
 
Jika manusia itu memahami begitu banyak maksiatnya yang akan dihadapkan kepada  Allah Yang Maha Agung yang tidak memerlukan apa-apa daripada kita, maka akan timbullah rasa takut.
 
Maka orang yang paling tinggi rasa takutnya adalah yang paling mengetahui dirinya dan penciptanya.
 
Firman Allah swt :
 
"Sesungguhnya hanyalah yang paling takut pada Allah di antara hambanya adalah para ulama'." (QS Faathir : 28)
 
Kesan dari rasa takut yang benar adalah jika seseorang sudah benar kefahamannya, maka mulailah rasa takut masuk dihatinya dan memberi kesan pada :
 
1.      Wajahnya yang kelihatan pucat.
2.      Perasaannya yang mulai gementar.
3.      Tangisannya yang mula kedengaran.
 
Kemudian kesan itu menjadi penggugah untuk ia meninggalkan maksiat lalu terus membuat komitmen dalam ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam beramal.
 
KATEGORI RASA TAKUT
 
Rasa takut ini ada yang :
 
a.      Berlebihan.
b.      Sederhana.
c.       Kurang.
 
1. Yang berlebihan adalah yang mengakibatkan rasa putus asa dan berpaling dari ketaatan.
 
2. Yang sederhana akan menimbulkan sikap waspada, hati-hati (wara'), takwa,  mujahadah, fikir, zikir, kesihatan fizikal dan kebersihan akal.
 
3. Yang kurang akan mengakibatkan tidak meninggalkan maksiat yang dilakukan.
 
Rasa takut para salafus soleh berbagai-bagai :
 
1.      Ada yang takut meninggal sebelum bertaubat.
2.      Ada yang takut diuji dengan nikmat.
3.      Ada yang takut hilang sifat istiqamah.
4.      Ada yang takut su'ul khatimah.
5.      Ada yang takut dahsyatnya berdiri di hadapan Allah swt.
6.      Ada yang takut dihijab tidak dapat melihat wajah Allah swt di akhirat nanti.
 
Inilah tingkatan takut para 'aarifiin' kerana perasaan takutnya murni kepada kehebatan dan keagungan Allah swt sebagaimana firman-Nya :
 
"Dan Allah mempertakuti kamu dengan diri-Nya." (QS Ali Imran : 30)
 
Di antara mereka ada Abu Darda' ra yang berkata:
 
"Tidak seorangpun yang merasa aman dari gangguan syaitan terhadap imannya saat kematiannya."
 
Begitu juga dengan Sufyan Ats-Tsauriy ketika saat wafatnya menangis, maka berkata seseorang:
 
"Ya Aba Abdullah! Apakah kamu mempunyai banyak dosa?"
 
Maka Sufyan mengambil segenggam tanah dan berkata:
 
"Demi Allah, dosaku lebih ringan dari ini, tetapi aku takut diganggu imanku sebelum kematianku."
 
Ada pula seorang Nabi yang mengadu kelaparan dan kekurangan pakaiannya kepada Allah swt, maka Allah swt mewahyukan padanya:
 
"Wahai hambaku, apakah engkau tidak ridha bahwa aku telah melindungi hatimu dari kekafiran selama-lamanya sehingga engkau meminta dunia kepada-Ku?"
 
Maka Nabi tadi mengambil segenggam tanah lalu menaburkannya di atas kepalanya (kerana rasa syukurnya) sambil berkata:
 
"Demi Allah, aku telah ridha ya Allah, maka lindungilah aku dari kekafiran."
 
Keutamaan rasa takut disebutkan dalam hadits Nabi saw :
 
"Berfirman Allah swt : Demi Keagungan dan Kekuasaan-Ku tidak mungkin berkumpul dua rasa takut dalam diri hambaku dan tidak akan berkumpul dua rasa aman. Jika ia merasa aman padaKu di dunia maka akan aku buat ia takut di hari kiamat, dan jika ia takut padaKu di dunia maka ia akan aman di akhirat." (HR Ibnu Hibban)
 
BEBERAPA CONTOH SIFAT RASA TAKUT
 
PERTAMA : Takutnya para Malaikat :
 
"Mereka merasa takut kepada Rabb-nya, dan mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah." (QS An-Nahl : 50)
 
KEDUA : Takutnya Nabi saw :
 
"Bahwa Nabi saw jika melihat mendung ataupun angin maka segera berubah menjadi pucat wajahnya. Berkata A'isyah ra: "Ya Rasulullah, orang-orang jika melihat mendung dan angin bergembira kerana akan datangnya hujan, maka mengapa anda cemas?" Jawab beliau saw: "Wahai A'isyah, aku tidak dapat lagi merasa aman dari azab, bukankah kaum sebelum kita ada yang diazab dengan angin dan awan mendung, dan ketika mereka melihatnya mereka berkata: Inilah hujan yang akan menyuburkan kita." (HR Bukhari dan Muslim)
 
Dan dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi saw, jika sedang solat, terdengar di dadanya suara desingan seperti air mendidih dalam tungku, kerana tangisannya.
 
KETIGA : Takutnya para sahabat radiallahuanhum :
 
a. Abu Bakar ra sering berkata: "Seandainya saya hanyalah buah pohon yang dimakan."
 
b. Umar ra sering berkata: "Seandainya aku tidak pernah diciptakan, seandainya ibuku tidak melahirkanku."
 
c. Abu 'Ubaidah bin Jarrah ra berkata: "Seandainya aku seekor kambing yang disembelih keluargaku lalu mereka memakan habis dagingku."
 
d. Berkata Imraan bin Hushain ra: "Seandainya  aku menjadi debu yang ditiup angin kencang."
 
KEEMPAT : Takutnya para tabi'iin :
 
a. Ali bin Hussein jika berwudhu untuk solat, menjadi pucat wajahnya, maka ditanyakan orang mengapa demikian? Jawabnya: "Tahukah kamu kepada siapa saya akan mengadap?"
 
b. Berkata Ibrahim bin 'Isa as Syukriy: "Datang padaku seorang lelaki dari Bahrain ke dalam masjid ketika orang-orang sudah pergi, lalu kami bercerita tentang akhirat dan zikrul maut, tiba-tiba orang itu sedemikian takutnya sampai menghembuskan nafas terakhir saat itu juga."
 
c. Berkata Misma': "Saya menyaksikan sendiri peringatan yang diberikan oleh Abdul Wahid bin Zaid di suatu majlis, maka wafat 40 orang ketika itu juga di majlis itu setelah mendengar ceramahnya."
 
d. Berkata Yazid bin Mursyid: "Demi Allah seandainya Rabb-ku menyatakan akan memenjarakanku dalam sebuah ruangan selama-lamanya maka sudah pasti aku akan menangis selamanya, maka bagaimanakah jika ia mengancamku akan memenjarakanku di dalam api?!"
 
Demikianlah rasa takut para malaikat, nabi-nabi, para sahabat, tabi'iin, ulama' dan auliya'.
 
Maka kita sebenarnya lebih patut untuk merasa takut dibandingkan dengan mereka.
 
Mereka takut bukan kerana dosa melainkan kerana kesucian hati dan kesempurnaan ma'rifah, sementara kita telah dikalahkan oleh kekerasan hati dan kebodohan.
 
Hati yang bersih akan bergetar hanya kerana sentuhan yang kecil, sementara hati yang kotor tidak berguna baginya nasihat dan ancaman.
 
Ya Allah, masukkanlah rasa takut ke dalam relung hati kami yang paling dalam terhadap kehebatan dan kekuasaanMu yang mutlak dan hapuskanlah rasa takut kami kepada sesama makhluk. Berilah kesedaran kepada kami melalui rasa takut akan azabMu hingga menjadikan kami sentiasa berhati-hati untuk tidak melanggar larangan-laranganMu dan sebagai motivasi untuk kami mempertingkatkan lagi ibadah kami kepadaMu.
 
Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS
0

Membangun Interaksi Suami Isteri

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Apakah yang kita inginkan terhadap keluarga kita?

Sudah pasti, tidak ada seorang suami atau isteripun di dunia ini yang menginginkan keluarganya:

 1. Menjadi kacau bilau.
 2. Sentiasa bermasaalah.
 3. Menjadi neraka dunia.

Begitu juga dengan kita di mana kita pasti menginginkan :

 1. Keluarga yang harmoni di mana hubungan suami isteri yang romantik.
 2. Keluarga yang 'sakinah mawaddah wa rahmah'.
 3. Rumah tangga yang menjadi syurga dunia iaitu 'baiti jannati' (rumahku syurgaku).

Untuk mencapainya, Islam mengajarkan kepada kita cara-cara untuk membangun kehidupan keluarga dengan berlandaskan interaksi antara suami dan isteri yang menekankan ciri-ciri berikut:

PERTAMA : KESEIMBANGAN (AT-TAWAAZUN)


Allah swt meletakkan hukum 'tawazun' (keseimbangan) pada setiap ciptaanNya.

Kita akan mendapati keseimbangan yang luar biasa pada alam ini misalnya :

 1. Kedudukan matahari yang jaraknya paling sesuai yang menghasilkan keseimbangan pada suhu bumi.
 2. Berlakunya putaran antara siang dan malam.
 3. Bintang-bintang yang menghiasi langit dengan indahnya.
 4. Kewujudan gas Oksigen yang mencukupi untuk pernafasan manusia.

"Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?" (QS Al-Mulk : 3)

Dengan keseimbangan ini, kehidupan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila keseimbangan ini hilang, yang berlaku adalah kerusakan dan kebinasaan sepertimana ketika manusia merusakkan keseimbangan alam dan membuat tatacara lingkungan kehidupan yang "baru". Ketika hutan telah ditebang dan dibersihkan, maka air sungai mula dicemari yang akhirnya mengakibatkan banjir dan ini adalah salah satu kesan dari ketidakseimbangan aktiviti yang dilakukan oleh manusia.

Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Islam mengajarkan keseimbangan ini sebagai salah satu prinsip yang mesti diterapkan oleh suami isteri.

"Dan para perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf…" (QS Al-Baqarah : 228)


Menurut Ath-Thabari, sebahagian ulama' ketika menjelaskan ayat ini mengatakan :

"Dan mereka (para isteri) mempunyai hak untuk ditemani dengan baik dan dipergauli secara makruf oleh suami mereka. Sebagaimana mereka berkewajiban mentaati suami dalam hal-hal yang telah diwajibkan Allah atas mereka."

Sedangkan Muhammad Abduh dalam 'Tafsir Al-Manar' menafsirkan ayat ini dengan mengatakan :

"Dan yang dimaksudkan dengan keseimbangan di sini bukanlah kesamaan kewujudan sesuatu dan ciri-cirinya; tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi. Tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh isteri untuk suaminya melainkan si suami juga mesti melakukan suatu perbuatan yang seimbang untuknya. Jika tidak seimbang dalam sifatnya, maka hendaklah seimbang dalam jenisnya."

Sikap seimbang ini mesti wujud dalam kehidupan berumah tangga.

 1. Sebagaimana suami memiliki kewajiban terhadap isteri, isteri juga memiliki kewajiban terhadap suami.
 2. Jika suami ingin isterinya setia, demikian pula isteri menginginkan suaminya setia.
 3. Jika suami ingin dicintai oleh isterinya, isteri juga ingin dicintai oleh suaminya.
 4. Jika suami senang isterinya berhias rapi dan cantik, isteri juga senang jika suaminya berhias rapi untuknya.
 5. Jika suami merasa senang dilayani oleh isterinya, isteri juga turut merasa senang dilayani oleh suaminya.

Jika masing-masing isteri dan suami menerapkan prinsip keseimbangan (tawazun) ini, maka  tidak akan ada perasaan yang terbeban oleh salah satunya melebihi yang lain.

Beban dan masalah yang dihadapi oleh keluarga akan menjadi lebih ringan dan perasaan cinta semakin tumbuh dan berkembang apabila melihat pasangan masing-masing telah melakukan yang terbaik di antara mereka.

KEDUA : KEADILAN (Al -'ADALAH)


Keadilan mestilah menjadi landasan dalam interaksi antara suami dan isteri kerana hanya dengan sikap itulah keharmonian hubungan mampu dijaga dan dilestarikan.

Bahkan lebih dari itu, jika suami dan isteri masing-masing mampu bersikap secara adil maka kesatuan mereka akan menghasilkan sebuah potensi besar yang sangat diperlukan untuk melahirkan generasi penerus yang berkualiti.

"Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Maaidah : 8)

Sikap adil yang lebih cenderung pada taqwa itu mesti dimiliki oleh suami dan isteri dalam interaksi mereka.

Sikap adil mesti menghiasi kehidupan rumah tangga, dari perkara yang sekecil-kecilnya hingga kepada persoalan yang lebih besar.

Adalah tidak adil jika suami mencela makanan yang disediakan oleh isterinya, sementara ia sendiri tidak mampu menyediakan bahan-bahan asas makanan dan peralatan memasak yang mencukupi.

Adalah tidak adil jika suami menuntut isterinya bersolek seumpama bidadari sewaktu di hadapannya, sementara suami tidak memberi nafkah yang mencukupi untuk membeli bahan kosmetik yang diperlukan.

Adalah tidak adil jika isteri mencela suami kerana kesalahan kecil sementara kebaikan suami tidak pernah dipujinya.

Adalah tidak adil jika isteri tidak pernah berterima kasih kepada suaminya yang bekerja keras sebulan penuh dan menyerahkan sebahagian gajinya, sementara saat ada hadiah kecil dari kawan-kawannya, si isteri tersebut mengucapkan terima kasih berkali-kali dan menyanjungnya.

Sikap adil mesti dimulai dari pemahaman diri dan penerimaan.

Suami isteri mesti memahami kewajibannya dahulu dan kemudian melaksanakannya dan bukan dimulai dengan menuntut haknya.

Sikap adil lebih mudah dilakukan oleh suami isteri jika ada majlis perkumpulan dalam keluarga di mana majlis perkumpulan ini boleh dilakukan secara santai sambil minum teh bersama atau acara santai lainnya.

KETIGA : CINTA DAN KASIH SAYANG (AL-MAHABBAH WAR RAHMAH)

Cinta dan kasih sayang merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam interaksi antara suami dan isteri di mana kehidupan rumah tangga mestilah dibangunkan di atas landasan ini.

Ada sedikit perbezaan antara 'mahabbah' dan 'rahmah'.

 1. 'Mahabbah' adalah cinta di kala suami isteri masih pada usia muda atau usia yang produktif.
 2. 'Rahmah' pula adalah cinta di saat mereka sudah menjadi datuk-datuk dan nenek-nenek di mana pada saat itu tidak ada hubungan intim suami isteri sebagaimana lazimnya ketika mereka muda, tetapi kasih sayang tetap membuatkan mereka bersatu dan saling mengasihi meskipun tidur saling membelakangi.

Dengan cinta dan kasih sayang, seorang suami akan berusaha semaksima mungkin untuk membahagiakan isterinya. Demikian pula isteri akan membahagiakan suaminya.

Cinta dan kasih sayang dalam ikatan perkahwinan mestilah menjadi cinta yang paling kuat dan paling kukuh melebihi apapun antara dua orang.

Rasulullah saw bersabda :

"Tidak terlihat di antara dua orang yang saling mencintai melebihi perkahwinan." (HR Ibnu Majah)

Jadi, bagaimana jika perkahwinan kita belum juga membuahkan cinta atau cinta di awal perkahwinan kini menjadi semakin hambar atau nyaris pupus?

Salah satu tips yang boleh dilakukan adalah dengan mencari satu sahaja kelebihan isteri atau suami kita yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Kalau mencari yang sempurna (lebih dalam segala perkara), percayalah, kita tidak akan pernah mendapati seorangpun manusia seperti itu.

Cari satu sahaja kelebihannya dan fokuslah ke sana. Sudah sampai masanya kita mengabaikan satu pepatah yang mengatakan :

"Rumput jiran tetangga sentiasa lebih hijau."

Tips lainnya adalah dengan sentiasa mengingati kesetiaan dan pengorbanannya.

Lihatlah sisi kelemahan atau kekurangan kita lalu bersyukurlah kerana Allah menjadikan pasangan kita menerima apa adanya.

 1. Kenanglah di saat kita ditimpa sakit, siapakah yang melayani dan menunggu kita?
 2. Ingatlah saat kita lemah, siapakah yang menguatkan kita?
 3. Renungkan ketika jiwa kita terasa dingin, siapakah yang menghangatkan jiwa kita?
 4. Bahkan, pandanglah anak-anak kita, isteri kitalah yang melahirkan mereka dengan risiko yang mengancam nyawanya manakala suami kitalah yang giat bekerja demi masa depan mereka.

KEEMPAT : MENDAHULUKAN KEWAJIBAN DARIPADA HAK (TAQDIIMU ADA-IL WAAJIBAAT  'ALA THALABIL HUQUUQ)

Seringkali masaalah rumah tangga bermula dari perasaan ego suami atau isteri. Setiap mereka sentiasa menuntut hak-haknya tetapi tidak memperhatikan kewajibannya. Bahkan setiap mereka  begitu tahu secara terperinci apa-apa yang menjadi hak masing-masing, tapi kurang peduli dengan kewajiban mereka masing-masing.

Interaksi suami dan isteri mestilah dibangunkan di atas landasan yang benar iaitu mendahulukan kewajiban daripada hak.

Oleh kerana itulah, buku 'Kewajiban Isteri Kepada Suami' mesti dibaca oleh isteri, bukan ditulis untuk dibaca oleh suami. Sebaliknya, buku 'Kewajiban Suami kepada Isteri mesti dibaca oleh suami, bukan ditulis untuk dibaca oleh isteri.

Diceritakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bagaimana Abu Darda' yang sangat mengambil berat terhadap ibadah kepada Allah swt sehingga ia tidak sempat berhias untuk dirinya serta tidak sempat memperhatikan makan minum dan tidurnya.

Ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya dan mengetahui hal keadaan diri Abu Darda' itu, ia mendapat pengesahan dari isteri Abu Darda' bahwa memang Abu Darda' tidak memiliki hajat pada dunia.

Salman kemudian menasihati Abu Darda' dengan kalimah yang dipersetujui oleh Rasulullah saw:

"Terhadap tuhanmu ada kewajiban yang mesti kau tunaikan, terhadap badanmu ada kewajiban yang mesti kau tunaikan, terhadap keluargamu ada kewajiban yang mesti kau tunaikan. Maka berikan hak kepada setiap orang yang memiliki haknya."

Jadi… sudahkah kita memenuhi kewajiban kita sebagai suami atau isteri kepada pasangan tercinta kita atau jangan-jangan kita malah tidak begitu tahu apakah kewajiban-kewajiban kita?

Semoga kita menjadi suami atau isteri yang baik yang dengannya kita mampu menempatkan diri kita untuk dicintai dan disayangi oleh pasangan kita masing-masing.

Ya Allah, permudahkanlah kepada kami untuk kami mewujudkan interaksi yang baik dengan pasangan kami sehingga melalui interaksi yang baik ini akan membuahkan kecintaan, kasih sayang, keseimbangan dan keadilan serta saling melaksanakan kewajiban masing-masing bagi melahirkan kerukunan rumahtangga yang menjadi refleksi kepada 'Rumahku Syurgaku'.

Ameen Ya Rabbal Alameen

WAS

0

Meraih Kehidupan Yang Baik

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

 

Ada banyak permintaan yang kita panjatkan kepada Allah swt dalam doa kita sehari-hari dan salah satunya adalah memohon agar dianugerahkan kehidupan yang baik samada di dunia mahupun di akhirat.

 

Kehidupan yang baik diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan "Hayatan Thayyibah" sebagaimana firman Allah swt :

 

"Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki mahupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS An Nahl : 97)

 

Dari ayat di atas, menjadi jelas bagi kita bahwa permintaan kita dalam doa meminta kehidupan yang baik akan dikabulkan oleh Allah swt bila kita beriman kepada Allah swt dan membuktikan keimanan itu dalam bentuk amal soleh, bahkan balasan yang diberikan oleh Allah swt jauh lebih besar dari amal yang kita lakukan.

 

Prof. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya "Al Mishbah" menjelaskan bahwa "Hayatan Thayyibah" bukan bererti kehidupan mewah yang bebas dari ujian, tetapi ia adalah kehidupan yang diliputi oleh :

 

 1. Rasa lega.
 2. Kerelaan.
 3. Kesabaran dalam menerima ujian.
 4. Rasa syukur atas nikmat Allah swt.

Yang menjadi persoalan kepada kita, apakah kriteria yang mesti kita penuhi agar kehidupan kita termasuk ke dalam "Hayatan Thayyibah".

 

Berdasarkan pendapat para mufassir mulai dari Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas sehingga kepada Sayyid Qutb, Dr. Wahbab Az Zuhaili dan Prof. Quraish Shihab dan sebagainya, paling kurang, ada tujuh kriteria kehidupan seseorang yang mampu mendapatkan "Hayatan Thayyibah".

 

PERTAMA : REZEKI YANG HALAL

 

Setiap manusia tentu memerlukan rezeki berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan keperluan-keperluan hidup lainnya. Untuk itu, manusia mesti mencari nafkah dengan berbagai usaha yang halal. Bagi seorang muslim, mencari rezeki secara halal merupakan salah satu prinsip hidup yang sangat asas.

 

Kita tentunya mengharapkan dalam usaha mencari rezeki :

 

1.      Banyak yang boleh kita perolehi.

2.      Mudah mendapatkannya.

3.      Halal dari segi status hukumnya.

 

Namun seandainya sedikit yang kita dapat, susah mendapatkannya selama status hukumnya halal, itu jauh lebih baik daripada mudah mendapatkannya, banyak perolehannya namun status hukumnya tidak halal.

 

Yang lebih tragik lagi adalah apabila seseorang mencari nafkah dengan susah payah, sedikit mendapatkannya, status hukumnya juga tidak halal, bahkan risikonya sangat berat, inilah sekarang yang banyak berlaku.

 

Kita dapati dalam masyarakat kita, ada orang yang mencuri selipar atau kasut di masjid, mengambil dompet orang semasa berasak-asak dalam bas atau komuter dan sebagainya sehingga kepada amalan rasuah dalam segala bentuknya.

 

Keinginan untuk memperolehi rezeki yang halal merupakan ciri kehidupan yang baik, maka Allah swt mencintai orang yang demikian sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

 

"Sesungguhnya Allah cinta (senang) melihat hambaNya penat lelah dalam mencari yang halal." (HR Ad Dailami)

KEDUA : QANAAH

 

Ketika rezeki yang halal sudah kita perolehi, orang yang mencapai darjat kehidupan yang baik adalah sentiasa qanaah atau menerima rezeki itu dengan senang hati meskipun jumlahnya belum mencukupi. Jumlah yang kita perolehi tidak selalunya mencukupi apalagi melebihi dari apa yang kita inginkan.

 

Sikap yang bagus adalah menerima dulu apa yang kita perolehi, sedangkan kekurangannya boleh kita cari lagi.

 

Orang yang tidak qanaah tidak menghargai susah payahnya sendiri kerana ia merasa sudah berusaha namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Bila usaha sendiri sahajapun sudah tidak dapat dihargai, apalagi usaha orang lain?

 

KETIGA : KEBAHAGIAAN

 

Bagi seorang mukmin, ukuran kebahagiaan bukanlah hanya semata-mata dari aspek duniawi, tapi yang terpenting adalah bila ia boleh menjalani kehidupan dalam kerangka pengabdian dan ketaatan kepada Allah swt.

 

Oleh kerana itu, apabila seseorang sudah beriman dan beramal soleh, ia akan merasakan kebahagiaan kerana kehidupannya di dunia memberi sumbangan manfaat kebaikan, sedangkan di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam syurga dan ini merupakan kebahagiaan yang tidak ada bandingan dengan apapun jua.

 

Sebaliknya bila seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam apalagi sampai merugikan orang lain, maka tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan, tapi justeru hidupnya diliputi oleh kegelisahan dan kekhuatiran, tidak hanya dalam konteks kehidupan dunia tapi juga kehidupan akhirat yang tidak memiliki harapan yang cerah bagi kebahagiaan.

KEEMPAT : KETENANGAN

 

Bagi seorang muslim, dosa membuatkan kehidupan menjadi tidak tenang. Oleh itu, dengan iman dan amal soleh, kehidupan yang kita jalani insyaAllah terhindar dari dosa yang membuatkan kita menjadi tenang dan  ini merupakan salah satu unsur asas "Hayatan Thayyibah" yang amat penting untuk kita miliki. Dosa menjadi faktor kegelisahan sebagaimana yang disebut dalam hadits Rasulullah saw:

 

"Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati seseorang, sedangkan ia tidak setuju kalau perkara itu diketahui oleh orang lain." (HR Ahmad)

 

Bagi mukmin sejati, keadaan enak dan tidak enak merupakan ujian yang mesti dihadapi sehingga ia tidak takut dengan apa-apa kemungkinan perkara-perkara yang tidak menyenangkan berlaku pada diri dan keluarganya. Sesukar manapun pasti ada jalan keluar dan kemudahan.

 

KELIMA : RIDHA

 

Kehidupan yang baik bagi seorang muslim tercermin pada sikap ridhanya kepada Allah swt sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul yang diyakini dan diteladani dalam kehidupan ini.

 

Sikap ini merupakan sesuatu yang amat penting sehingga ia mampu melaksanakan ajaran Islam dengan senang hati dan penuh penghayatan dan sikap seperti inilah yang memastikan seorang muslim akan dimasukkan oleh Allah swt ke dalam syurga sebagaimana dalam satu hadits, Rasulullah saw bersabda:

 

"Barangsiapa yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Nabi dan RasulNya, wajib baginya syurga." (HR Muslim)

 

KEENAM : SYUKUR

 

Sudah pasti bagi manusia adanya kenikmatan yang diperolehinya dalam hidup ini sehingga kehidupan yang baik menuntutnya untuk bersyukur kepada Allah swt.

 

Ketika menafsirkan ayat :

 

"Jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya azabKu sangat pedih." (QS Ibrahim : 7)

 

Sayyid Qutb mengemukan bahwa ada dua prinsip bersyukur :

 

PERTAMA, ianya sebagai bukti bagi lurusnya kayu ukur dalam jiwa manusia. Kebajikan itu mesti disyukuri, sebab syukur adalah balasan semulajadinya dalam fitrah yang lurus.

 

KEDUA, jiwa yang bersyukur akan sentiasa bermuraqabah (mendekatkan diri kepada Allah swt) dalam menggunakan nikmat yang diberikannya itu.

 

Seterusnya beliau menyatakan bahwa prinsip bersyukur seperti di atas boleh memberikan empat manfaat yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim iaitu :

 

a.      Mensucikan jiwa.

b.      Mendorong jiwa untuk beramal soleh.

c.      Menjadikan orang lain ridha.

d.      Memperbaiki serta memperlancarkan interaksi sosial.

 

KETUJUH : SABAR

 

Sabar adalah menahan dan mengekang diri dari melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah swt kerana mencari ridhaNya.

 

Orang yang hidupnya baik tidak mungkin melepaskan sifat sabar dari dirinya, apalagi dalam situasi sukar dan oleh kerana itulah Allah swt mencintai siapa sahaja yang sabar.

 

Allah swt berfirman :

 

"Dan berapa banyak Nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertaqwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada manusia), dan Allah mencintai orang yang sabar." (QS Ali Imran : 146)

 

Oleh yang demikian, menjadi jelas bagi kita bahwa kehidupan yang baik tidak hanya membawa kebaikan bagi dirinya, tapi juga kebaikan bagi orang lain bahkan terhadap alam semesta.

 

Ya Allah, kurniakanlah kehidupan yang baik kepada kami di dunia dan di akhirat sehingga kami tidak merasa kecewa dengan sedikitnya perolehan kami di dunia bahkan kami tetap bersyukur dengan kurniaan dan limpahan rezeki dari Engkau. Namun kami meyakini bahwa ada lagi satu kehidupan yang lebih baik dari kehidupan dunia yang fana ini iaitu kehidupan di dalam syurgaMu di akhirat nanti yang akan dilimpahi dengan segala jenis kenikmatan dan rezeki yang tidak putus-putus.

 

Ameen Ya Rabbal Alameen

WAS

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top