Terkini...
0

Mendambakan Pemimpin Hakiki

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,


Kalau dahulu, para sahabat Radhiyallahu 'Anhum sangat takut untuk dipilih menjadi seorang pemimpin, namun sekarang, ramai yang berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin.

 

Semua mereka mengaku merekalah yang terbaik!

 

Benarlah sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah :

   
"Sesungguhnya kamu nanti akan sangat bercita-cita terhadap kepimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi  penyesalan." (HR Al-Bukhari)

Memilih pemimpin bukanlah suatu perkara yang kecil dan ringan kerana calon yang terpilih itulah yang akan membawa gelaran sebagai pemimpin rakyat untuk membuat dan melaksanakan polisi-polisi yang akan menentukan nasib jutaan jiwa umat.

 

Suka atau tidak suka, calon yang terpilih itulah yang kemudiannya akan menorehkan tinta sejarah di mana-mana negara.

 

Meskipun torehan itu masih menjadi tanda tanya besar, apakah akan menjadi :

 

1.      Tinta emas yang sentiasa dikenang.

 

atau

 

2.      Tinta hitam yang sentiasa diratapi.

 

Mampukah ia menjadi :

 

1.      Pemimpin sejati.

 

atau

 

2.      Pemimpin yang menghianati amanat rakyatnya.

 

Pemimpin merupakan lambang :

 

a.       Kekuatan.

b.      Keutuhan.

c.       Kedisiplinan.

d.      Persatuan.

 

Namun perlu juga disedari bahwa pemimpin bukanlah hanya sekadar lambang, maka, oleh yang demikian, ia memerlukan :

 

1.      Kompetensi.

2.      Kelayakan.

3.      Kekuatan untuk melaksanakan aktiviti.

 

untuk memimpin rakyat bawahannya.

Melihat akan kepentingan kepimpinan, sebagai seorang Muslim, tentu kita tidak boleh secara sembarangan dalam memilih pemimpin. Jangan sampai perilaku "memilih kucing dalam karung" menghantui kita.

PERANAN SEORANG PEMIMPIN


Menurut perspektif Islam, ada dua peranan yang boleh dimainkan oleh seorang pemimpin:

 
PERTAMA : PELAYAN (KHADIM)


Pemimpin adalah pelayan bagi pengikutnya. Seorang pemimpin yang dimuliakan oleh orang lain belum tentu keadaan tersebut menunjukkan sebagai suatu tanda kemuliaan kerana pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berkhidmat dan menjadi pelayan bagi kaumnya.

Seorang pemimpin sejati, mampu meningkatkan kemampuan dirinya untuk memuliakan orang-orang yang dipimpinnya.

 

a.       Dia menafkahkan lebih banyak.

b.      Dia bekerja lebih keras.

c.       Dia berfikir lebih kuat, lama dan mendalam.

 

berbanding dengan orang yang dipimpinnya.

Demikianlah pemimpin sejati yang dicontohkan oleh Nabi saw dan bukan sebaliknya iaitu pemimpin yang sentiasa ingin dilayani dan ingin mendapatkan serta mengambil sesuatu dari orang-orang yang dipimpinnya.

KEDUA : PEMANDU (MUWAJJIH)


Pemimpin adalah pemandu yang memberikan arahan pada pengikutnya untuk menunjukkan jalan yang terbaik agar selamat sampai ke tujuan tertentu dan ini akan hanya tercapai dengan sempurna jika ianya di bawah naungan Syari'at Islam.

CIRI-CIRI PEMIMPIN DALAM  ISLAM


Perlu disedari bahwa dalam memilih pemimpin, ada tanggungjawab yang akan dipikul di hadapan Allah terhadap pilihan kita.

 

Di sinilah pentingnya seorang pemilih mengenal calon pemimpinnya agar ia dapat mengetahui kesesuaiannya dengan ciri-ciri pemimpin ideal yang dianjurkan oleh Islam. Jika ternyata ciri-ciri itu sesuai, maka jangan segan untuk  memberikan sokongan.


Di antara ciri-ciri pemimpin dalam Islam ialah:

PERTAMA : JUJUR


Pemimpin Islam mestilah jujur kepada dirinya sendiri dan pengikutnya. Seorang pemimpin yang jujur akan menjadi contoh terbaik. Pemimpin yang perkataan dengan perbuatannya sentiasa selari.

KEDUA : KOMPETEN


Kompetensi dalam bidangnya adalah ciri yang asasi yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin Islam. Orang akan mengikuti seseorang jika ia benar-benar meyakini bahwa orang yang diikutinya benar-benar tahu apa yang sedang dilakukannya.

KETIGA : SUMBER INSPIRASI


Seorang pengikut akan merasakan 'aman' jika pemimpinnya membawanya kepada rasa nyaman dan menimbulkan rasa optimis walau seburuk apa pun situasi yang sedang dihadapi.

KEEMPAT : SABAR


Pemimpin Islam mestilah sabar dalam menghadapi segala macam persoalan dan keterbatasan, serta tidak bertindak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

KELIMA : RENDAH DIRI


Seorang pemimpin Islam hendaklah memiliki sikap rendah diri dan tidak suka menampakkan kelebihannya (riya') serta tidak merendahkan orang lain.

KEENAM : MUSYAWARAH


Dalam menghadapi setiap persoalan, seorang pemimpin Islam mestilah menempuh jalan musyawarah serta tidak menentukan keputusan sendiri.

Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Jika Allah mengatakan kepada RasulNya (padahal baginda adalah orang yang paling sempurna akalnya, paling banyak ilmunya dan paling banyak ideanya, "Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (QS Ali Imran : 159). Maka bagaimana pula dengan yang selain baginda?"

KETUJUH : MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN RAKYATNYA


Kapasiti ilmiah yang disertai oleh perasaan empati dan rasa sensitiviti yang baik terhadap mereka yang dipimpinnya, pada akhirnya akan melahirkan seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan rakyatnya.

 

Komunikasi yang baik dengan rakyatnya bukanlah sekadar kemampuan retorik yang baik, tetapi juga kemampuan memilih perkara yang akan dikongsi kepada orang awam serta kesesuaian masa yang tepat dalam mengutarakannya.

 

Kematangan seorang pemimpin akan membuatnya mampu berkomunikasi yang jauh dari sikap emosional dan yang terpenting dari semua itu adalah seseorang pemimpin itu akhirnya mampu mengambil sebuah polisi dan keputusan yang tepat dalam sebuah keadaan yang memang diperlukan oleh rakyat yang dipimpinnya. 

RAHSIA KEKUATAN PEMIMPIN


PERTAMA : KEKUATAN IMAN, ILMU DAN WAWASAN YANG LUAS

 

Seluruh Nabi dan Rasul memimpin umatnya dengan kekuatan iman dan ilmu.

Nabi Sulaiman as memerintah  hampir seluruh makhluk (seperti jin, binatang, angin) dengan ilmu dan keimanan yang kuat.

 

Nabi Muhammad saw dapat menyelesaikan berbagai masalah dengan ilmu dan keimanan yang kuat.

 

Dengan ilmu dan iman, seorang pemimpin sanggup memimpin dirinya seperti memimpin :

 

a.       Hatinya

b.      Matanya.

c.       Lidahnya.

d.      Fikirannya.

e.       Hawa nafsunya.

 

sebelum memimpin orang lain.

KEDUA : IBADAH DAN TAQARRUB KEPADA ALLAH

 
Ibadah dan banyak bertaqarrub kepada Allah mampu melahirkan :

 

a.       Kewibawaan.

b.      Ketawadhuan.

c.       Kesabaran.

d.      Sikap optimis.

e.       Tawakkal.

f.       Kekuatan ruhaniyah yang dahsyat.

 

KETIGA : KETELADANAN

 

a.       Ketika Rasulullah saw menyeru kepada jihad, bagindalah yang bertempur di garisan yang paling depan.

b.      Ketika Rasulullah saw menggesa umatnya untuk berinfaq, bagindalah yang paling cepat dalam bersedekah seumpama angin yang berhembus.

c.       Ketika Rasulullah saw menggalakkan gaya hidup sederhana, bagindalah yang paling utama dalam memperlihatkan cara hidup paling bersahaja.

d.      Ketika Rasulullah saw menyuruh untuk bertahajud, bagindalah yang kakinya bengkak kerana banyak bertahajjud.

e.       Ketika Rasulullah saw menasihatkan umatnya untuk berhias dengan akhlak mulia, bagindalah manusia yang paling mulia akhlaknya.

 

KARAKTERISTIK PENGIKUT DALAM ISLAM


PERTAMA : TAAT


Seorang pengikut mesti patuh kepada pemimpin. Setelah pemimpin yang dipilih melalui jalan musyawarah maka wajib bagi pengikutnya (yang menang dan yang kalah untuk taat kepadanya, kecuali pemimpin yang telah melanggar ketentuan Allah dan membuat kerusakan).

KEDUA : DINAMIK DAN SIFAT KRITIKAL


Seorang pengikut mesti mempunyai sikap dinamik dan kritikal dalam mengikuti kepimpinan seseorang. Islam tidak mengajarkan suatu ketundukan secara buta tuli atau sekadar ikut-ikutan.

Bagi pemimpin dan calon pemimpin masa depan, amanah yang perlu dipikul bukanlah suatu kemegahan dan kebanggaan.

 

Bahkan demi mengingati beratnya beban amanah ini, Khalifah Umar bin Al Khatthab mengungkapkan sebuah ungkapan :

 

"Aku sudah cukup senang jika dapat keluar dari dunia ini dengan pulangan modal; tidak mendapat dosa dan tidak pula mendapat pahala."


Maka jadikanlah janji Allah untuk memasukkan pemimpin yang adil dalam syurgaNya sebagai sumber tenaga hidup kita.

Bagi yang akan memberikan pilihan dan seterusnya akan dipimpin, marilah kita sedari bahwa kesempatan kita hanya sekali untuk melakukan pilihan dengan tepat. Selepas itu, kemampuan kita dalam menentukan arah kepimpinan tidak sekuat di saat kita memilih.

 

Setidak-tidaknya, kita telah berusaha melakukannya dan yang pasti, pilihan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Oleh kerana itu, setiap muslim perlu menentukan  pilihannya secara cerdas dan tepat supaya ia tidal menyesal di akhirat nanti.

 

Ya Allah, berilah kefahaman kepada kami dalam kami memilih pemimpin yang benar-benar layak untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Engkau dan sentiasa menunjuk jalan kepada kami dalam menyusuri jalanMu yang lurus sehingga membawa keselamatan kepada kami di dunia dan di akhirat.

 

Ameen Ya Rabbal Alameen

WAS

0 comments:

Post a Comment

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top