Terkini...
0

Jalan Meraih Istiqamah

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

 

Istiqamah adalah perkataan yang berlawanan dengan 'thughyan' (penyimpangan atau melampaui batas).

 

Dengan kata lain, jika tidak istiqamah bermakna kita telah melakukan perbuatan yang menyimpang atau melampaui batas.

Istiqamah memberi erti berdiri tegak di suatu tempat tanpa bergerak, beralih atau berpindah, kerana akar kata istiqamah adalah dari perkataan "qaama" yang bererti berdiri.

 

Maka secara etimologi, istiqamah bererti :

 

  1. Tegak lurus.
  2. Teguh Pendirian.
  3. Iltizam.
  4. Tinggi Komitmen.

Dalam kamus bahasa, istiqamah diertikan sebagai sikap teguh pendirian dan sentiasa konsisten.

 

Secara syar'ie pula, berikut adalah beberapa pengertian yang diambil dari pandangan para sahabat dan salafus soleh :

 

Abu Bakar As Shiddiq ra ketika ditanya tentang istiqamah ia menjawab bahwa "Istiqamah adalah kemurnian tauhid (tidak boleh menyengutukan Allah dengan apa dan siapapun)."

Umar bin Al Khattab ra pernah berkata : "Istiqamah adalah kamu berdiri di atas perintah dan larangan dan tidak terumbang ambing seperti musang (yang berlari ke sana ke mari)."

 

Utsman bin Affan ra berkata: "Istiqamah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah swt."

Ali bin Abu Talib ra berkata: "Istiqamah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban."

 

Hasan Al Bashri berkata: "Istiqamah adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan."

Mujahid berkata: "Istiqamah adalah komitmen terhadap syahadah tauhid sampai bertemu dengan Allah swt."

Ibnu Rajab Al Hanbali mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Istiqamah adalah :

 

"Menempuh jalan (agama) yang lurus (benar) dengan tidak berpaling ke kiri mahupun ke kanan. Istiqamah ini mencakupi pelaksanaan semua bentuk ketaatan (kepada Allah) lahir dan batin dan meninggalkan semua bentuk laranganNya.

 

Ia adalah istiqamahnya hati atas tauhid. Tatkala hati telah istiqamah dalam makrifat kepada Allah, dalam takut padaNya, pengagunganNya, keseganan padaNya, dalam cinta, dalam keinginan, harapan padaNya dan berdoa padaNya, tawakkal padaNya dan berpaling dari selainnya maka organ tubuh lainnya akan istiqamah. Kerana sesungguhnya hati adalah komandan organ tubuh lainnya dan yang lain adalah prajuritnya."

Jika kita ingin anggota tubuh badan kita istiqamah maka istiqamahkanlah hati kita dengan Iman dan ini tidak akan berlaku kecuali lisan kita telah istiqamah sebagaimana yang pernah Rasulullah saw sebutkan :

"Tidaklah iman seorang hamba itu lurus (istiqamah) hingga hatinya istiqamah, dan hatinya tidak akan istiqamah kecuali lisannya telah istiqamah." (HR Ahmad)

 

Ibnul Qayyim Al Jauziah mengatakan :

"Istiqamah adalah perkataan yang mencakupi semua dimensi agama ini. Dia adalah berdiri di hadapan Allah dengan melakukan kejujuran hakiki, menepati kesepakatan yang berhubungan dengan ucapan, perbuatan dan keadaan jiwa serta niat."

Menurut Al Qushairi: Istiqamah adalah suatu peringkat yang menjadikan sempurna berbagai perkara.

 

Sedangkan menurut Al Wasithi : Istiqamah adalah etika yang menjadikan sempurnanya berbagai kewajiban.

Maka istiqamah dalam memegang tali Islam merupakan kewajiban asasi dan sebuah kemestian bagi hamba-hamba Allah yang menginginkan 'husnul khatimah' dan harapan-harapan syurga-Nya.

 

Istiqamah juga memiliki makna penting dan signifikan dalam Islam. Oleh kerana itulah Allah swt memberikan perintah agar keimanan jangan hanya berhenti setakat :

a. Keimanan yang mandul.
b. Keimanan yang tumpul.

c. Keimanan yang tidak berterusan.
d. Keimanan yang buntu.

Bahkan tahap keimanan seseorang itu hendaklah berjalan terus menerus dan meningkat naik kadar dan kekuatannya. Keimanan mesti terus hidup, berjalan serta tiada henti.

Keimanan yang diiringi dengan istiqamah memiliki kesan yang luar biasa bagi seseorang yang melakukannya.

Dia akan mendapatkan kurnia Allah di mana para malaikat akan turun kepadanya saat menjelang kematiannya memberitahunya agar dia tidak takut, khuatir, gentar dan panik menghadapi kematian dan jangan pula bersedih dan gundah gulana kerana dia akan mendapatkan syurga sebagaimana yang telah dijanjikan kepada mereka.

Syurga yang akan diperolehi itu adalah hasil aliran keringat dalam :

1. Berpegang teguh pada kebenaran.
2. Komitmen dengan keadilan.
3. Keberanian menghadapi tentangan dan rintangan.
4. Pengorbanan dengan darah dan bahkan jiwa jika diperlukan sebagai taruhan.

Rasulullah saw diperintahkan oleh Allah swt agar sentiasa istiqamah terhadap segala perkara yang Allah amanahkan kepadanya. Jangan sekali-kali menyimpang dan menyeleweng bahkan berjalanlah terus sesuai dengan jalan lurus yang dilaluinya.

KEUTAMAAN ORANG-ORANG YANG ISTIQAMAH

Di antara ayat yang menyebutkan keutamaan istiqamah adalah firman Allah swt :

 

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu".  kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperolehi apa yang kamu inginkan dan memperolehi (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Fushilat : 30-32)

 

Rasulullah saw bersabda :

 

Dari Abu Amrah Sufyan bin Abdillah ra berkata : "Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan sahaja yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain engkau! Jawab Rasulullah saw : Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah." (HR Muslim)

Pertanyaan di atas adalah sesuatu yang biasa sebagai seorang manusia bagi mendapatkan bekalan serta menjadi pegangan hidup yang boleh diamalkan.

Sungguh menakjubkan di mana jawaban Rasulullah saw tidaklah panjang apalagi berbelit-belit.

 

Hanya ada dua kata kunci kehidupan, iaitu :

a. Iman.
b. Istiqamah.

Dalam beberapa ayat dan hadits yang berbicara tentang istiqamah, pengungkapannya menggunakan kata hubung "tsumma", yang dalam istilah bahasa Arab memberi makna keadaan waktu dan proses yang berterusan (bukan sekejap).

Kalau dalam bahasa Melayu ia bererti "kemudian" dan ia bukan menggunakan kata hubung "fa" yang bererti "maka", untuk waktu yang singkat.

Apakah ertinya semua ini?

Ia memberi makna bahwa menjalankan ibadah dan melaksanakan ketaatan itu adalah sepanjang nafas "tsumma" iaitu selama perjalanan kehidupan kita hingga kita menemui Rabbul Izzah dengan 'husnul khatimah'.

Dalam beberapa hadith yang lain, Rasulullah saw bersabda :

"Istiqamahlah kamu semua, dan beruntunglah jika kamu istiqamah." (HR Ibnu Majah)

"Sebaik-baik amal perbuatan adalah yang berterusan meskipun kuantitinya sedikit."

Rasulullah saw menganggap perlu menyampaikan itu kerana ramai orang yang mengaku beriman, namun keimanannya :

1. Cepat layu.
2. Tidak bermaya.
3. Tidak subur.

Keimanan tanpa istiqamah akan terus :

a. Melemah.
b. Meredup.
c. Tidak berisi.
d. Kering kontang.

Akhirnya mungkin suatu ketika ia akan mati.

Banyak fadhilat yang akan dinikmati oleh mereka-mereka yang istiqamah ini dan di antaranya adalah seperti berikut :

A. Mereka tidak akan ditimpa :

1. Rasa takut.
2. Gentar.
3. Waswas.

B. Mereka akan menjadi penghuni syurga yang :

1. Ditaburi dengan nikmat beraroma wangian.
2. Berhiaskan keindahan.

C. Dunia akhiratnya diliputi dengan:

1. Kebahagiaan yang tersebar.
2. Hidupnya baik dan elok.
3. Rasa aman, ketenangan dan ketenteraman.
4. Hidayat yang sentiasa mengawal dan mengiringi kehidupannya.
5. Cinta Allah yang terus tercurah.
6. Kasih sayang Allah yang terus mengalir kepadanya.


Selain itu ada kelebihan lain antaranya :


1. Allah sentiasa bersamanya.
2. Mudah mendapat rezeki.
3. Hartanya penuh berkat.
4. Umurnya bermakna dan bernilai.
5. Kebaikan yang dilakukannya akan berlipat kali ganda.
6. Kesalahannya terhapus kerana kebaikannya.
7. Allah akan menjaga diri dan keluarganya.
8. Ikhlas akan menghiasi hidupnya.
9. Jiwanya bersih.
10. Akhlaknya penuh budi yang tinggi.
11. Doa-doanya mudah dimakbulkan oleh Allah.
12. Sentiasa sedar diri dan melakukan introspeksi diri.
13. Mereka akan diberi kemudahan untuk memahami agama ini.
14. Mudah mengamalkan apa yang didapatkannya.
15. Hidupnya penuh dengan semangat yang berkobar, tekad yang membara, keinginan
yang membumbung tinggi untuk sentiasa beriman dan meneruskannya dengan tindakan.

CARA-CARA UNTUK MERAIH ISTIQAMAH

Kesucian dan ketakwaan yang ada dalam jiwa mestilah sentiasa dipertahankan oleh setiap muslim. Ini disebabkan kesucian dan ketakwaan ini boleh mengalami pelarutan atau bahkan hilang sama sekali.

 

Namun, ada beberapa cara yang membuatkan seorang muslim boleh mempertahankan nilai ketakwaan dalam jiwanya, bahkan mampu meningkatkan kualitinya.

 

Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut;

1. Kesedaran dan kefahaman yang benar (Al-Wa'yu Wa al-Fahmu Ash-Shahih)

Untuk mencapai darjat istiqamah yang maksima dan berguna, pemahaman terhadap ajaran Islam secara sempurna sangat-sangat diperlukan.

 

Muslim yang memahami ajaran agamanya dengan baik tidak akan bimbang menjalani kehidupan dunia. Ia akan tetap istiqamah menghadapi badai godaan walau sedahsyat mana sekalipun.

2. Memahami dan mengamalkan dua kalimah syahadah dengan baik dan benar

"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki." (QS Ibrahim : 27)

Qatadah As Sadusi mengatakan :

 

"Yang dimaksudkan dengan Allah meneguhkan orang beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amalan soleh. Sedangkan di akhirat, mereka akan diteguhkan di kubur (ketika menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir)."

 

Perkataan seperti Qatadah diriwayatkan dari ramai ulama' salaf lainnya.

Mengapa Allah teguhkan orang yang beriman di dunia dengan terus beramal soleh dan di akhirat (alam kubur) dengan dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat "Siapa Rabbmu, siapa Nabimu dan apa agamamu"?

 

Jawabannya adalah kerana pemahaman dan pengamalannya yang baik dan benar terhadap dua kalimah syahadah.

 

Dia tentu memahami makna dua kalimah syahadah dengan benar. Memenuhi rukun dan syaratnya serta dia pula tidak melanggar larangan Allah berupa menyekutukanNya dengan selainNya, iaitu dengan lain perkataan ia tidak melakukan syirik.

 

3. Mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan pengawasanNya (At-Taqarrub Wa al-Muraqabah)

Dua perkara ini sangat penting. Ketika seorang Muslim telah merasa dekat dengan Allah, ke mana pun ia pergi, di mana pun ia berada dan bagaimana pun situasi dan keadaannya, dengan keyakinan penuh ia akan sentiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Dengan begitu, ia tidak lagi berani menyimpang dari jalanNya.

 

Allah swt berfirman:

 

"Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS Al-Baqarah : 235)

 

4. Mujahadah meraih istiqamah

Mujahadah adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah dan melaksanakan seluruh nilai-nilai Islam dalam kehidupan.

"Maka istiqamahlah, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS Hud : 112)

 

Menurut Ibnu Abbas ra :

 

Tidak ada suatu ayat pun dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah saw yang lebih berat baginya dari ayat ini.

 

Berkaitan dengan perihal istiqamah inilah juga yang menjadikan Rasulullah saw keluar uban putih dari kepalanya yang mulia. Baginda sendiri mengaku bahwa :

 

"Ada satu surah (iaitu surah Hud) yang di dalamnya disebutkan perintah untuk istiqamah."

Dan diriwayatkan dari Al Hasan :

 

Ketika ayat ini turun, Rasululah saw menjadi sangat serius dan tidak pernah ternampak beliau tertawa.

 

5. Bergaul bersama orang-orang yang istiqamah

Ini sangat membantu seseorang untuk sentiasa istiqamah di jalan Allah swt. Teman-teman yang soleh akan sentiasa mengingatkan kita untuk berbuat baik serta mengingatkan kita dari kekeliruan.

 

Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa perkara yang sangat membantu meneguhkan keimanan para sahabat adalah keberadaan Rasulullah saw.

 

Allah swt berfirman :

 

"Bagaimana mungkin (tidak mungkin) kamu menjadi kafir, sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan RasulNya pun berada di tengah-tengah kamu? Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus." (QS Ali 'Imran : 101)

"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaanNya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (kerana) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas." (QS Al-Kahfi : 28)

Salah satu pesanan dari Salman Al-Farisi ra :

 

"Perumpamaan dua orang mukmin yang bersahabat adalah seperti dua tangan yang saling membasuh satu sama lain. Tidak sekalipun mereka berdua bertemu, kecuali Allah akan menetapkan bahwa salah satu di antaranya akan memberikan kebaikan bagi kawannya.".

 

6. Mu'aqabah

Mu'aqabah adalah pemberian hukuman (denda)  oleh seseorang muslim terhadap dirinya sendiri atas kecuaian yang dilakukannya.

 

Firman Allah swt :

 

"Dan dalam 'qishash' itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (QS Al-Baqarah : 179)

Generasi salaf yang soleh telah memberikan teladan yang baik kepada kita dalam masalah ketakwaan, muhasabah, mu'aqabah terhadap diri sendiri jika bersalah serta contoh dalam bertekad untuk lebih taat jika mendapati dirinya lalai atas kewajiban.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar bin Al Khaththab ra pergi ke kebunnya. Ketika ia pulang, maka didapatinya orang-orang sudah selesai melaksanakan Solat Asar.

 

Maka beliau berkata :

 

"Aku pergi hanya untuk sebuah kebun, aku pulang orang-orang sudah solat Asar! Kini, aku menjadikan kebunku sedekah untuk orang-orang miskin."

 

7. Menghayati sirah orang-orang yang istiqamah


Membaca sirah Rasulullah saw, para sahabat dan para ulama' terdahulu untuk mengambil teladan dari mereka.

 

Dengan membaca kisah-kisah mereka, bagaimana perjuangan mereka dalam menegakkan Deenul Islam, maka kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut sebagaimana firman Allah swt :

 

"Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman." (QS Huud : 120)

8. Berdoa kepada Allah swt agar Dia sentiasa memberikan kepada kita istiqamah hingga akhir hayat


Jalan yang juga paling penting dalam mewujudkan sikap istiqamah adalah memohon pertolongan Allah dalam segala urusan dan keadaan kerana hanya kepada Allahlah semua urusan kelak akan dikembalikan. Doa adalah senjata umat Islam.

Ummu Salamah radhiyallahu 'anha mengatakan bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah saw adalah doa berikut :

 

"Yaa muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala diinik "

 

ertinya "Wahai Zat yang membolak-balikkan hati-hati teguhkanlah hatiku di atas agamaMu." (HR Tirmidzi, Ahmad, Hakim, disahihkan oleh Az Zahabi di dalam Shahihul Jami').

 

CABARAN UNTUK TETAP ISTIQAMAH

 

Namun istiqamah itu tidaklah mudah. Di tengah-tengah dunia yang mencabar disertai dengan terpaan angin dunia yang melenakan, ramai yang :

a. "Gugur" dari sikap istiqamahnya.
b. Hilang kesan-kesan Islamnya.
c. Luntur ihsannya.

Dunia telah menipunya, menggelincirkannya serta membolak-balikannya sehingga dia jatuh ke dalam jeratnya.

Dunia yang penuh gemerlapan sering kali menyilaukannya dan membuatkan mata zahirnya gelap gulita serta membuatkan mata hatinya hitam legam dan buta.

1. Orang-orang yang dulunya fasih memperjuangkan kebenaran dan keadilan tiba-tiba kelu setelah dia dipeluk mesra oleh dunia.

2. Orang-orang yang dulunya rajin mengajak orang lain untuk menikmati dunia hanya sekadarnya sahaja namun kini dia malah menjadi hambanya yang setia tiada tara.

3. Orang-orang yang dulunya sangat peka terhadap kemungkaran yang ada di hadapan matanya kini malah ikut menikmatinya.

Istiqamah memang tidak mudah, tapi kita akan mampu mencapainya melalui tekad yang kuat.

Istiqamah mesti dipertahankan dengan semangat yang menyala dengan tujuan untuk kebaikan peribadi, umat, negara dan bangsa-bangsa dunia yang kini sedang merana kerana berkurangnya orang-orang yang mahu berpegang teguh dengan agamanya dan kukuh dengan asas imannya.

Di zaman kita ini, perlunya para "mustaqimin" (orang-orang yang Istiqamah) di mana :

a. Ketaatan sentiasa menghiasi dirinya.
b. Kemungkaran hilang dari hatinya.
c. Kebohongan tidak pernah ada dalam kamusnya.
d. Mereka yang tidak menjual agama dengan dunia.
e. Mereka yang tidak menjual ayat-ayat Allah atas nama pragmatisma yang menyusup laju ke jantung-jantung yang rapuh imannya serta hati-hati yang kosong dari tilawah serta zikir kepada yang Maha Kuasa.

Di zaman kita ini, yang diperlukan bukanlah ilmuwan tetapi kita memerlukan para "amilin" (pekerja) yang menjadikan ilmu menjalar menjadi sebuah kenyataan bukan hanya dalam ucapan, perkataan dan slogan tetapi dia benar-benar lahir dan hadir di alam nyata agar dapat dinikmati oleh alam semesta.

Resepi istiqamah yang diberikan oleh Rasulullah saw kepada para sahabatnya perlu kita telan walaupun pahit rasanya, namun dia akan menjadi ubat mujarab untuk menghilangkan semua penyakit kronik dan 'acute' bagi ruhani kita.

Semoga Allah swt menjadikan kita semua hamba-hambaNya yang sentiasa istiqamah serta menjadikan kita model-model muslim ideal yang akhirnya dijanjikan syurga olehNya.

Ya Allah, bantulah kami untuk sentiasa dalam keadaan zikir mengingatiMu dan mensyukuri nikmat-nikmatMu dan memperbaiki ibadah kami kepadaMu. Berilah kekuatan untuk kami sentiasa istiqamah di jalanMu dan berterusan melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami sebagai hambaMu walaupun dalam kuantiti yang sedikit kerana sesungguhnya Engkau sangat suka kepada hamba-hambaMu yang istiqamah dalam perlaksanaan sesuatu amal.

Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS


0 comments:

Post a Comment

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top