Terkini...
0

Tunjang Masyarakat Madani

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Kita biasa mendengar ramai orang menyebut-nyebut tentang "masyarakat madani". Sebuah gambaran tentang masyarakat yang berjaya yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Begitu kuatnya keinginan masyarakat dan umat untuk berada dalam sebuah masyarakat yang makmur, aman, tenteram dan damai sehingga idea untuk menciptakan masyarakat seperti itu disambut dengan begitu hangat.

Sayang sekali, tidak mudah untuk kita menemui tulisan yang menerangkan cara untuk mencapainya.

Bahkan masih ramai kaum muslimin yang tidak begitu memahami tahapan-tahapan amal dalam menegakkan Islam, padahal masyarakat yang diidamkan tadi sebenarnya bukan merupakan tujuan akhir penegakan Islam.

Pertama sekali Islam menghendaki agar tiang-tiangnya dibangun di dalam dada individu, kemudian di dalam sebuah rumahtangga, kemudian dalam sebuah masyarakat, kemudian sebuah negara, kemudian sebuah khilafah, kemudian di atas seluruh permukaan bumi sebelum akhirnya tegak di seluruh alam semesta ini, InsyaAllah.

Keluarga merupakan salah satu elemen yang akan membangun sebuah masyarakat dan seperti yang disebutkan di atas, menegakkan Islam dalam keluarga merupakan salah satu tahapan dalam mewujudkan cita-cita Islam.

Dengan pemahaman seperti ini, adalah tidak terlalu sukar untuk menyimpulkan bahwa sebuah "keluarga sakinah" (Keluarga yang berjaya menurut ukuran Islam) adalah cerminan sebuah "masyarakat madani".

Sedangkan masrakat madani sendiri merupakan sebuah ukuran Islam tentang sebuah masyarakat yang "makmur, aman, tenteram dan damai".

Ada beberapa ciri atau karakteristik masyarakat madani yang tumbuh dari kumpulan keluarga sakinah boleh dihuraikan seperti berikut :

1. KELUARGA RABBANI

Salah satu ciri masyarakat madani adalah bersifat "Rabbani". Oleh itu, keluarga sakinah juga berciri "Rabbani".

Ertinya, di dalam keluarga atau masyarakat tersebut, setiap anggotanya berusaha untuk berlumba di dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah swt sebagai rujukan utama keluarga atau masyarakat.

Mereka menyedari betul bahwa hanya Allah sahajalah yang mesti dijadikan tempat meminta bagi mewujudkan kebahagiaan bersama. Ini adalah kerana mereka meyakini firman Allah seperti berikut:

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim." (QS An Nisaa' : 1)

Sebuah keluarga sakinah tidak pernah menjadikan ukuran keduniaan sebagai faktor utama munculnya hubungan yang intim di dalam keluarga.

Mereka juga percaya bahwa hanya dengan 'taqarrub ila Allah' (mendekatkan diri kepada Allah) dan menegakkan aturan Allah sahajalah maka kebahagiaan, kasih-sayang dan kecintaan sejati akan dapat dirasai di dalam keluarga.

Suatu bentuk kebahagiaan yang tidak hanya dibatasi setakat hidup di dunia semata-mata, malah ia berlangsung terus nun jauh hingga saat berkumpul semula di akhirat nanti. Demikian juga dalam masyarakat madani di mana hukum Allah ditegakkan dengan sempurna.

2. KELUARGA YANG CINTA ILMU

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan."(QS Al `Alaq : 1)

Ayat pertama yang turun kepada Nabi kita saw adalah ayat di atas iaitu : " Bacalah!", pelajarilah!

Keluarga sakinah adalah keluarga yang cinta ilmu, seperti juga masyarakat madani. Mereka saling belajar dan saling mengajarkan antara yang tua kepada yang muda ataupun sebaliknya.

Keluarga yang menghargai ilmu sentiasa :

 1. Menempatkan ahli ilmu di tempat yang dihormati.
 2. Mencari ilmu dan mengajarkannya.
 3. Bersyukur kepada Allah di atas ilmu dan keberkatan ilmu yang diperolehi.
 4. Menggunakan ilmu dan melaksanakannya di jalan Allah.

Keluarga sakinah tidak bersikap jumud mahupun liberal dalam bersikap terhadap ilmu.

Seorang bapa menganjurkan anaknya untuk menuntut ilmu, membiayainya, kemudian juga menghormati anaknya yang mahu mengajar ilmu itu kepadanya dan bersiap menerima nasihat anaknya dengan ilmu yang dia (anak itu) pelajari dari gurunya. Bahkan sebelum itu, ibubapalah yang mencarikan guru terbaik untuk anaknya itu.

Ringkasnya, keluarga sakinah atau rabbani terdiri dari anggota keluarga yang telah menghayati sabda Rasulullah saw berikut :

"Barangsiapa ingin berjaya di dunia, tuntutlah ilmu. Barangsiapa ingin berjaya di akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barangsiapa ingin berjaya di dunia dan di akhirat, tuntutlah ilmu."

Meskipun demikian, anggota keluarga sakinah tetap berpegang kepada prinsip :

"Pendapat siapapun dapat diterima dan ditolak, kecuali dari Allah dan RasulNya yang kita terima tanpa keraguan".

3. KELUARGA YANG CINTAKAN KEDAMAIAN

Keluarga sakinah, seperti juga masyarakat madani, sentiasa berusaha untuk tampil menjadi rahmat bagi sesiapapun di sekeliling mereka.

Dalam lingkungan yang kecil di dalam keluarga, suasana saling mencintai mendasari hubungan antara mereka.

 1. Kakak dan adik saling mencintai.
 2. Ibu dan bapa menjadi teladan mereka.
 3. Anggota keluarga tambahan (misalnya pembantu rumah) juga disayangi seperti keluarga sendiri, tidak direndahkan dan tidak dianggap sebagai orang suruhan belaka.

Di lingkungan yang lebih luas di luar rumah, di antara jiran tetangga, anggota-anggota keluarga sakinah memperlihatkan sikap dan sifat yang sama iaitu bersikap santun kepada

 1. Jiran tetangga.
 2. Pemungut sampah.
 3. Penjual di gerai-gerai atau kedai berdekatan rumah.
 4. Sesiapa sahaja yang ada di lingkungannya.

Anak-anak keluarga sakinah akan dikenali dari akhlaknya yang santun.

 1. Menghormati yang tua.
 2. Menyayangi yang kecil.
 3. Tidak suka mengganggu atau merugikan orang lain.
 4. Jujur ketika berjual beli dan bertutur-kata.

Siapapun yang melihat mereka akan berharap anak merekapun akan bersikap seperti itu kerana kesantunan dan kebaikan akhlak mereka.

Anak-anak seperti ini akan menjadi cahaya mata bagi ibu bapa mereka, bahkan juga bagi lingkungannya. Siapapun akan bangga memiliki warga seperti mereka.

Ringkasnya, mereka berusaha meneladani Rasulullah saw dalam hal yang Allah isyaratkan di dalam firman-Nya :

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS Al Anbiyaa' : 107)

4. KELUARGA YANG BERDIRI SAMA TINGGI DAN DUDUK SAMA RENDAH

Keluarga sakinah sentiasa berusaha mewujudkan suasana "sama tinggi dan sama rendah" di dalam rumah.

Setiap anggota keluarga tidak hanya dikenali dengan kewajiban yang mesti dipenuhinya, bahkan juga diberitahu akan hak-hak yang dimilikinya samada ayah, suami, ibu, isteri mahupun anak-anak sehingga kepada pembantu rumahpun menyedari bahwa setiap mereka memiliki hak-hak yang perlu dijaga dan dipenuhi dan pihak pertama yang mesti memastikan bahwa hak-hak ini dipenuhi adalah kepala keluarga.

Bukanlah sebuah gambaran masyarakat Islami atau madani bila yang memperolehi hak hanyalah si ayah atau suami sedangkan anak dan isteri hanya menanggung segala kewajiban.

Contohnya dalam hal saling menasihati. Bukan hanya ayah kepada anak atau ibu kepada anak atau suami kepada isteri mendapat hak untuk menasihati bahkan sebaliknya hendaklah dipastikan bahwa anakpun boleh dan dijamin boleh memberikan nasihat kepada ibubapa atau isteri menasihati suami.

Inilah gambaran masyarakat Islami dan madani.

Ketika Umar bin Al Khattab berdiri di depan umat Islam pada hari dilantiknya beliau menjadi khalifah, maka bangunlah seorang lelaki mengangkat pedangnya tinggi-tinggi seraya berujar :

"Hai Amirul Mu'minin, seandainya perjalanan kepimpinanmu melencong dari garis ketentuan Allah dan RasulNya, nescaya pedangku ini akan meluruskanmu."

Maka dengan tawadhu' dan rendah diri Umar menjawab :

"Alhamdulillah masih ada seorang lelaki di tengah umat yang Umar pimpin akan meluruskanku tatkala aku menyimpang."

Pada ketika itu, tidak ada seorangpun yang menuduh lelaki tersebut sebagai tidak percaya atau tidak "tsiqah" akan kepimpinan Amirul Mu'minin Umar bin Al Khattab ra. Justeru kepercayaan dan keyakinannya kepada Umarlah menyebabkan lelaki tersebut begitu mudah menyampaikan aspirasinya secara terus dan tanpa berselindung.

Hal ini menunjukkan betapa wujud sifat kesamarataan dalam suasana masyarakat Islam pada masa itu dan setiap warga menjadi seperti itu kerana ianya lahir dari keluarga-keluarga yang memang sejak awal telah menanamkan nilai-nilai kesamarataan di rumah masing-masing.

Ya Allah, kurniakanlah kepada kami isteri-isteri kami, zuriat-zuriat kami sebagai penyejuk mata dan hati kami dan jadikanlah kami Imam atau pemimpin dari kalangan orang-orang yang bertaqwa. Jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah yang akan mampu untuk membangunkan masyarakat madani yang dicita-citakan.

Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS


0 comments:

Post a Comment

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top