Terkini...
Pembinaan Aktivis Dan Massa

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,
 

Memahami fiqh tarbiyah adalah menjadi sesuatu yang penting kerana dengan tarbiyahlah akan lahir 'Syakhshiyah Islamiyah Mutakamilah Mutawazinah' (keperibadian Islam yang lengkap dan seimbang) yang bersedia untuk menghadapi tentangan dan halangan  zaman dengan segala masalah, ujian dan cobaannya.

 

Agar usaha-usaha untuk menghasilkan aktivis-aktivis seperti yang tersebut di atas berhasil, maka manhaj tarbiyah mestilah mampu merealisasikan tujuan-tujuan berikut ini :

 

PERTAMA : Memahami Islam sebagai manhaj atau pedoman hidup bagi manusia yang bersifat :

 

 1. 'Syumul' (sempurna).
 2. 'Tawazun' (seimbang).
 3. 'Takamul' (lengkap).
 4. 'Alamiyah' (sejagat).
 5. 'Murunah' (anjal).
 6. 'Waqi'ieyah' (realististik).
 7. 'Rabbaniyah' (bersumber dari Allah).

KEDUA : Memiliki komitmen pada Islam dalam semua aspeknya samada sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lainnya sehingga semua teori dan pandangan dapat di aplikasikan di dalam kehidupan yang nyata.

 

KETIGA : Memperhatikan keadaan objektif masyarakat dalam hal aplikasi, komunikasi dan interaksi dengan prinsip-prinsip Islam. Semua ini mesti disesuaikan dengan situasi, keadaan, waktu dan tempat samada yang melibatkan kaum muslimin ataupun dengan bukan muslim dan juga samada dalam 'ta'amul da'awi' (interaksi dakwah) ataupun 'ta'amul siyasi' interaksi politik.

 

Selain itu juga perlu dilihat apakah di dalam masyarakat yang mempunyai ketaatan yang jitu  ataukah ketaatan yang pelbagai dimensi kerana memang tidak mungkin untuk mengaplikasikan Islam hanya dengan satu model.

 

Oleh kerana itu diperlukan pengukuhan hukum syari'e dalam berinteraksi dengan orang lain  dan manhaj tarbiyah mestilah dicernakan di atas landasan ini.

 

KEEMPAT : Memperhatikan tanggungjawab tarbiyah dalam rangka mencetak aktivis dakwah dan generasi yang boleh bergaul dengan masyarakat luar, mampu mempengaruhi dan tidak menganggap mereka sebagai musuh walaupun perlakuan mereka keras, kasar dan menyakitkan.

 

Oleh kerana itu, pendakwah sebenar dan aktivis yang berjaya adalah justeru orang yang  mampu merekrut orang-orang yang sukar direkrut. Di sini nampak adanya perbezaan daya tarik dan kemampuan di antara para aktivis untuk menguasai dan merekrut massa.

 

PEMBINAAN AKTIVIS

 

Pembinaan aktivis merupakan lanjutan dari pembinaan massa yang berfungsi untuk saling melengkapi dan tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

 

Pembinaan aktivis adalah proses pembentukan yang difokuskan kepada orang-orang tertentu hasil rekrut dari massa dan bertujuan untuk mempersiapkan para pendakwah dan murabbi di tengah-tengah masyarakat serta untuk masyarakat.

 

Jika perkara ini tidak menjadi tujuan tarbiyah, maka proses pembinaan aktivis hanya akan menjadi sebagai kegiatan rutin yang terbatas pada pengislahan peribadi yang ekslusif, bahkan kebaikan yang bersifat pasif, kerana tidak memiliki peranan pengislahan terhadap masyarakat dan realiti kehidupan.

 

Pembinaan aktivis adalah bertujuan untuk meningkatkan berbagai kemampuan dan keahlian aktivis agar dapat berperanan dalam  mengendalikan dan merekrut massa di bidang tarbiah, dakwah, harakah dan siasah serta mampu menyiapkan masyarakat agar bersedia melakukan gerakan reformasi dan perubahan.

 

Namun, tidak semua orang mesti atau dipaksakan mengikuti proses pembinaan aktivis kerana potensi, kemampuan dan persediaan manusia  tidaklah sama. Selain itu, tidak semua orang memiliki persediaan untuk menjadi aktivis dakwah.

 

Di antara sifat-sifat yang mesti ada pada seorang pendakwah adalah :

 

 1. Pandangan yang jauh ke depan.
 2. Kejernihan hati.
 3. Bijak.
 4. Sabar.
 5. Mencintai orang lain.
 6. Bersemangat membimbing mereka.
 7. Tawakkal kepada Allah.
 8. Ikhlas hanya menginginkan balasan dariNya.

sehingga ia mampu  membuatkan :

 

 1. Sesuatu yang dibenci menjadi disenangi.
 2. Yang jauh menjadi dekat.
 3. Lawan menjadi kawan.

Orang-orang pilihan Allah, para nabi dan rasul berdakwah secara aktif di tengah-tengah masyarakat dan hidup bersama mereka.

 

Sebagai contoh perjuangan Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah kepada kaumnya tanpa kenal penat lelah :

 

"Nuh berkata: ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari(dari kebenaran).  Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka  (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (ke mukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka  (kepada iman) dengan cara terang-terangan, kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam–diam, maka aku katakan kepada mereka: mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya  Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? padahal Dia sesungguhnya  telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian" (QS Nuh : 5 – 14)  

 

Kemudian Nabi Ibrahim as yang merupakan peribadi pemimpin yang taat kepada Allah swt,  yang menghadapi kaumnya sendiri tanpa adanya jamaah, parti atau golongan yang mendukungnya. Ia menghadapi mereka dengan pembahasan yang kuat dan logik yang mantap ketika kaumnya berpaling maka ia menghancurkan berhala-berhala mereka.

 

"Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka  Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang terbesar (induk) dari patung-patung yang lain agar mereka kembalikan (untuk bertanya) kepadanya. Mereka berkata: siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami?, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata: Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Mereka berkata: (Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya: Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan–tuhan kami wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab: Sesungguhnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata: Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang–orang yang menganiaya (diri sendiri) ".  (QS Al-Anbiya' : 58 ­- 64.)   

 

Dan akhirnya Nabi Muhammad saw yang tidak membiarkan kesempatan berlalu tanpa usaha dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah.

 

Beliau di satu sisi mempersiapkan aktivis dakwah di rumah Al Arqam bin Abi Al Arqam namun di sisi lain juga tidak pernah putus berdakwah dalam masyarakat Arab dengan mendatangi tempat-tempat berkumpulnya orang ramai seperti di pasar-pasar 'Ukaz, Majinnah, Zilmajaz dan Mina.

 

Bukankah Rasul memang diutus sebagai rahmat untuk semesta alam sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al Qur'an :

 

"Wahai manusia sesungguhnya aku utusan Allah kepada kamu semua". (QS AL A'raf : 158)

 

'Dan Aku tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam". (QS Al-Anbiya' : 107)

 

"Dan Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan untuk seluruh manusia membawa berita gembira dan peringatan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya".  (QS Saba' : 28)    

TUJUAN TARBIYAH

 

Tujuan tarbiyah adalah untuk meningkatkan keimanan, ilmu pengetahuan serta akhlak, kesolehan dan melaksanakan kewajiban dakwah  serta memiliki komitmen di jalan dakwah untuk menggapai ridha Allah.

 

Pembinaan aktivis untuk peningkatan kualiti peribadi dan difungsikannya aktivis untuk kepentingan Islam mestilah sesuatu yang menjadi tujuan  tarbiyah.

 

Allah memilih para Nabi bukan sebagai tujuan, tetapi yang menjadi tujuan  adalah menyiapkan mereka untuk bertarung melawan kebatilan dan menyelamatkan masyarakat dari kekuasaan thaghut  (pemimpin yang zalim) agar mereka tunduk beribadah hanya kepada Allah dan menolak segala bentuk sistem jahiliyah.

 

PEMBINAAN MASSA

 

Sebagaimana yang dijelaskan di permulaan di mana pembinaan aktivis adalah lanjutan dari pembinaan massa. Ia merupakan penggerak pembinaan massa dan sekaligus mengarahkan, meluruskan serta mengendalikannya. Jadi pembinaan aktivis bukanlah sebagai pengganti atau sesuatu yang kontradiktif.

 

Sementara pembinaan massa adalah  usaha untuk merealisasikan peranan pembinaan aktivis melalui usaha tabligh, penyebaran fikrah dan mengajarkan Islam kepada masyarakat  sehingga mereka menjadi pendukung dakwah dan dengan itu akan berlakulah proses 'tajmi' jamahiri' (pengumpulan massa).

 

Jika perkara itu tidak berlaku, ini bererti pembinaan aktivis telah gagal kerana tarbiyah menjadi sesuatu yang tidak mempunyai peranan dan tujuan. Oleh yang demikian, pembinaan aktivis mesti direalisasikan dalam aktiviti dan sumbangan sosial sesuai dengan perspektif hadits nabawi :

  

'Sampaikanlah olehmu dariku walaupun hanya satu ayat' (HR Bukhari).

 

Belajar mestilah diteruskan dengan usaha mengajar, menerima mestilah diikuti dengan memberi dan seterusnya. Oleh yang demikian, pembinaan aktivis dan pembinaan massa bagaikan dua sisi mata wang yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain dalam gerakan dakwah.

 

Ini jelas tergambar di dalam arahan Allah kepada para anbiya' :

 

PERTAMA : Nabi Musa dan Harun alaihimas-salam :

 

      "Dan Aku telah memilihmu untuk diriku (menjadi rasul). Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatKu, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatiKu; Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut ".  (QS Thaha : 41 – 44)

 

KEDUA : Nabi Muhammad saw :

 

    "Wahai Nabi sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, dan membawa khabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk itu jadi penyeru (da'ie) kepada  agama Allah dengan izinNya dan untuk jadi cahaya yang menerangi ". (QS Al-Ahzab : 45 – 46)

 

KETIGA : Para Nabi dan Rasul, dakwah mereka adalah juga dakwah kepada massa :

 

     "Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), sebagai satu keturunan yang sebahagiannya (keturunan) dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui". (QS Ali 'Imran : 33 – 34)

  

    "Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi khabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan maka tidak ada kekhuatiran pada  mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (QS Al 'An'am : 48)

 

Ayat-ayat di atas dan yang serupa dengannya menegaskan akan adanya komunikasi massa dan arahan publik serta dakwah terbuka.

 

Ini adalah prinsip dalam syariat Islam iaitu wajib dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan walaupun dengan alasan keamanan, belum ada kekuatan tanzim atau dengan alasan dakwah masih pada marhalah tertentu.

 

Jika kelalaian itu berlaku ianya bererti kita telah mengabaikan kewajiban 'da'wah ilallah' dan 'amar ma'ruf nahi munkar' yang disebabkan lemahnya semangat, sibuk dengan dunia, lemah iman, takut mati serta takut kehilangan harta benda.

 

Dakwah wajib disampaikan sekalipun situasi ketika itu berat dan sulit, kerana pandangan  tentang adanya  'da'wah sirriyah' itu tidak mempunyai dalil syar'ie yang kuat sementara prinsip dalam dakwah adalah 'jahriyah' (terbuka). Dakwah tidak boleh hilang kerana takutkan akan bahaya walaupun perlu menyesuaikan caranya ('fiqh da'wah').

 

Al-Qur'an dan sunnah Rasulllah saw menegaskan perkara ini :

 

Firman Allah :

 

"Dan katakanlah yang Haq dari Rabbmu maka barangsiapa menginginkan maka berimanlah dan barangsiapa yang menginginkan maka kafirlah."

 

'Ubadah bin Shamit meriwayatkan :

 

"Rasulullah memerintahkan kepada saya agar saya bicara yang Haq sekalipun pahit dan memerintahkan kepada saya agar saya tidak takut di jalan Allah akan kecaman orang lain"

(HR.Ahmad)   

 

Demikianlah kefahaman yang benar tentang 'fiqh tarbiyah', iaitu tidak boleh ada aktivis yang :

 

1.      Tidak memiliki kewajiban dakwah dan tarbiyah.

2.      Mengemukakan alasan untuk tidak berdakwah atau mentarbiyah.

3.      Berpeluk tubuh menjadi penganggur harakah.

 

Setiap aktivis mestilah menjadi unsur yang produktif dengan memberikan sumbangannya kepada jamaah dan harakah agar jamaah  terus berkembang dan meluas tanpa perlu menunggu perintah kepimpinan dan tanzim kerana pada dasarnya setiap muslim bertanggungjawab kepada Allah swt :

 

''Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri"

(QS Maryam : 95)

 

"Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya". (QS Al-Muddathir :  38)

 

BEBERAPA KESIMPULAN         

 

PERTAMA : Bahwa tarbiyah bersifat terbuka nampak jelas melalui arahan nabi / hadits yang diulang-ulang dan anjuran yang terus menerus untuk memenuhi keperluan masyarakat luas di mana perlu adanya sikap kepedulian terhadap urusan mereka dan menghilangkan kezaliman yang menimpa mereka.

 

"Barang siapa yang bermalam dan ia tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka " (HR Al-Bazzar)

 

KEDUA : Tarbiyah bersifat terbuka nampak jelas melalui keterangan rasul tentang hubungan yang terus berkembang dan maju di antara sesama kaum muslimin dan antara kaum muslimin dengan bukan muslim. Di antaranya kewajiban setiap individu terhadap yang lainnya:

 

 

 1. Pada gambaran sosial, Rasulullah saw bersabda :

 

      

          "Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam; [1] bila kamu bertemu dengannya maka ucapkan salam kepadanya, [2] bila kamu diundang maka penuhilah undangannya, [3] bila ia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia, [4] bila ia bersin dan membaca alhamdulillah maka doakanlah dia dengan mengucap yarhamukallah, [5] bila ia sakit maka jenguklah dan [6] bila ia meninggal maka hantarkanlah jenazahnya sampai ke perkuburan ".  (HRMuslim)

 

 

"Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat masyarakatnya"  (HR Al-Qadha'i)

 

 

  "Seorang mu'min yang bergaul dengan masyarakat dan bersabar atas perilaku dan sikap buruk mereka itu lebih utama dari pada seorang mu'min  yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak sabar atas perilaku dan sikap buruk mereka" (HR Tirmizi)

 

 

 1. Pada gambaran dakwah, Rasulullah saw bersabda :

 

" Belalah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi, lalu  berkata   seorang laki-laki: ya Rasulullah, saya membelanya jika ia dizalimi, bagaimana saya membelanya jika ia yang  menzalimi? Rasul menjawab: kamu cegah dia dari berbuat zalim, dengan demikian kamu telah membelanya". (HR Bukhari)

 

 

         "Demi Allah, dengan usahamu Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu lebih baik bagi kamu dari unta merah (harta yang paling berharga)". (HR Bukhari dan Muslim)

 

           "Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan maka baginya pahala  seperti  pahala orang yang melakukannya". (HR Muslim)

 

 

 1. Pada gambaran hubungan persaudaraan, Rasulullah saw bersabda :

 

 

            "Seorang mu'min dengan mu'min yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan 

              yang lain saling memperkuat".  (HR Bukhari dan Muslim)

 

         "Seorang muslim adalah orang yang tidak mengganggu kaum muslimin dengan   lidah (kata-kata) dan tangan (perbuatan) nya, dan seorang mu'min adalah orang yang memberikan jaminan keamanan terhadap nyawa dan harta orang lain". (HR Tirmizi dan Nasaie)

           

 "Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain, maka ia tidak boleh      mengkhianati, mendustai dan  menjadikannya hina, setiap muslim atas muslim yang lain baginya haram kehormatan, harta dan darah [nyawa] nya, taqwa ada di sini [Rasulullah mengisyaratkan tangan ke dadanya/hati], sudah cukup keburukan bagi seseorang dengan menghina saudaranya yang muslim".  (HR Tirmizi)

 

 1. Pada gambaran amal jama'ie dalam menjalankan misi dakwah, 'amar ma'ruf nahi munkar', pengislahan dan pengarahan, Allah swt berfirman :

 

            "Dan mesti ada di antara kamu ummat (golongan) yang menyeru kepada kebajikan, memerintahkan yang ma'ruf (baik) dan mencegah dari yang munkar (buruk) dan mereka adalah orang-orang yang beruntung ". (QS Ali 'Imran : 104)

 

            "Dan bekerjasamalah kamu atas dasar kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah bekerjasama di atas dosa  dan permusuhan ". (QS Al-Maidah : 2)

 

Rasulullah saw bersabda :

 

 "Hindari perpecahan dan berkomitmenlah pada jamaah, kerana syaitan selalu bersama dengan orang yang menyendiri (tidak berjamaah), dan ia menjauh dari   dua orang, maka barang siapa yang menginginkan syurga yang terbaik ia mesti berkomitmen pada jamaah".

 

             "Dan saya memerintahkan kepada kamu lima perkara, Allah memerintahkan saya dengannya: [1] berjamaah, [2] selalu bersedia untuk mendengar, [3] taat, [4] hijrah dan [5] jihad fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari jamaah walaupun hanya satu jengkal maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya sampai ia kembali dan berkomitmen lagi pada jamaah, para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, sekalipun solat dan puasa? Rasul menjawab: Sekalipun ia puasa dan solat serta mengaku sebagai seorang muslim".  (HR Ahmad)

 

Ya Allah, berilah kefahaman yang benar kepada kami terhadap fiqh tarbiyah sehingga ianya

mampu menjadikan proses pembinaan aktivis sebagai wasilah ke arah pengumpulan dan

penggembelingan massa.

 

Ameen Ya Rabbal Alameen

WAS


1 comments:

insidewinme said...

Hari ini kaum Muslimin berada dalam situasi di mana aturan-aturan kafir sedang diterapkan. Maka realitas tanah-tanah Muslim saat ini adalah sebagaimana Rasulullah Saw. di Makkah sebelum Negara Islam didirikan di Madinah. Oleh karena itu, dalam rangka bekerja untuk pendirian Negara Islam, kita perlu mengikuti contoh yang terbangun di dalam Sirah. Dalam memeriksa periode Mekkah, hingga pendirian Negara Islam di Madinah, kita melihat bahwa RasulAllah Saw. melalui beberapa tahap spesifik dan jelas dan mengerjakan beberapa aksi spesifik dalam tahap-tahap itu

Post a Comment

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top