Terkini...
0

Tajarrud Tonggak Keperibadian

Assalamualaikum,

Komitmen terhadap dakwah hingga akhir hayat tidak akan berlaku tanpa adanya tiang tajarrud.

Secara bahasa, tajarrud bermakna :

 1. Mengosongkan.
 2. Membersihkan.
 3. Melepaskan.
 4. Menanggalkan.

Manakala makna syar'ie tajarrud pula adalah :

`Membersihkan dan melepaskan diri dari segala ikatan selain dari ikatan Allah dan segala sikap berpihak selain kepada Allah'.

Menurut Imam Hasan Al Banna, tajarrud adalah :

 

"Engkau mesti tulus pada fikrahmu dan membersihkannya dari prinsip-prinsip lain serta pengaruh orang lain kerana ia adalah setinggi-tinggi dan selengkap-lengkap fikrah".

 

Manakala menurut Ustaz Fathi Yakan di dalam kitabnya "Apa erti saya menganut Islam" :

 

"Tajarrud bermakna saudara mestilah ikhlas terhadap fikrah yang saudara dukung".

 

Seorang pendakwah pula mengatakan bahwa tajarrud :

 

"Adalah ketulusan dan kesinambungan amal jihadi yang kita lakukan sehingga Allah meringankan dakwah ini dan hingga kita berjumpa denganNya kelak. Bagi aktivis dakwah yang sudah berkeluarga, tajarrud adalah melibatkan keluarga dalam dakwah dan jihad dan bukan meninggalkan mereka sehingga terabai hak-haknya". 

 

Jadi secara umumnya, Tajarrud adalah :

"Mengkhususkan diri untuk Allah swt dan berlepas diri dari segala sesuatu selain Allah. Yakni menjadikan gerak dan diam serta yang rahsia dan yang terang-terangan untuk Allah swt semata-mata, tidak dicampuri oleh keinginan jiwa, hawa nafsu, undang-undang, kedudukan, dan kekuasaan".

Maka oleh sebab itu, ketika kita menyeru atau mendakwahkan Islam kepada manusia, kita menyeru semata-mata hanya kerana Allah swt bukan untuk kepentingan kelompok, organisasi atau parti semata-mata kerana kita menginginkan agar umat mendapat, memahami dan mengamalkan pemikiran dan idea-idea Islam.

Kelompok hanya sebagai wasilah dan bukanlah tujuan. Oleh kerana itu, kita tidak seharusnya menyeru umat hanya demi kelompok iaitu dengan mengajak mereka untuk bergabung dengan kelompok kita.

Tajarrud menuntut kita untuk:

PERTAMA : MEMBEBASKAN DARI KETERIKATAN DAN KESETIAAN KEPADA SELAIN ALLAH DAN PIHAK-PIHAK YANG DINYATAKAN OLEHNYA.

Ini adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh para Nabi, di antaranya Nabi Musa as yang bertajarrud dari Firaun.

Ketika Allah swt memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan seruan kepada Firaun, Firaun menjawab :

"Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu". (QS Asy Syua'ara' : 18)

Tapi itu tidak menjadi penghalang bagi Nabi Musa untuk tetap menyampaikan kebenaran dan mengajak Firaun untuk bertaubat dan beriman kepada Allah kerana kesetiaan Nabi Musa bukanlah kepada Firaun.

Nabi Musa malah mengatakan :

"Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperhambakan Bani Israil" (QS Asy Syua'ara' : 22)

Ini menunjukkan bahwa tidak ada perasaan berpihak atau terikat sama sekali antara Nabi Musa dengan Firaun.

Rasulullah saw juga diperintahkan oleh Allah agar bertajarrud dari orang-orang kafir yang memujuknya untuk mengusap-usap patung-patung mereka. Mereka berjanji jika itu dilakukan, mereka akan masuk Islam.

Allah swt menjelaskan perkara itu :

"Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap Kami; dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati) mu, nescaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah, Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun terhadap Kami."(QS Al Isra' : 73-75)

KEDUA: MEMBEBASKAN DIRI DARI SEGALA PENGARUH SELAIN PENGARUH SHIBGHAH (CELUPAN) ALLAH SWT.

Perlu kita fahami bahwa tidak cukup hanya bertajarrud dari orangnya TANPA tajarrud dari :

 1. Ideologi.
 2. Akhlak.
 3. Pemikiran.
 4. Pengaruh.
 5. Rayuan-rayuannya.

Apa ertinya kita membenci Zionis jika kita terus menyimpan perilaku-perilaku Zionis dalam diri kita ?

Apa ertinya kita membenci orang-orang yang menghalang dari penerapan Syari'at Islam, sementara kita sendiri tidak menunjukkan keseriusan untuk menjalankannya dalam kehidupan nyata ?

Hanya dengan menerima sepenuhnya celupan Allah yang berupa :

 1. Aqidah.
 2. Ibadah.
 3. Akhlak.

dan menolak segala celupan selain itu, barulah manusia itu benar-benar menjadi hamba Allah swt.

FirmanNya :

"(Pegang teguhlah) celupan Allah. Dan siapakah lagi yang lebih baik celupannya selain dari celupan Allah." (QS Al-Baqarah : 138)

Terlalu banyak rintangan dalam dakwah yang boleh menyebabkan seorang pendakwah tersungkur dari jalan dakwah.

Lebih-lebih lagi apabila yang dibawa dalam dakwah itu bersifat sempurna, menyeluruh dan lengkap melengkapi.

Dakwah dengan corak ini menghadapi tentangan berat dan berisiko tinggi serta tidak disukai terutama oleh orang-orang yang :

 1. Menyengutukan Allah.
 2. Benci bila tauhid tegak di muka bumi.
 3. Merasa terancam bila syari'at Allah berlaku dalam kehidupan nyata.

Firman Allah swt :

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa iaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada (agama)Nya orang yang kembali (kepadaNya)." (QS Asy-Syura :13)

Seorang pendakwah yang bertajarrud tidak akan terjebak dalam logik dan cita-cita berikut :

"Yang penting semua orang boleh menerima dakwah saya, tanpa ada yang tersinggung dan tanpa konflik."

Jika itu yang menjadi cita-cita, maka seorang pendakwah hanya akan mencari suasana aman dalam dakwahnya yang akan mengakibatkan dia tidak segan-segan menyembunyikan ayat-ayat Allah swt.

Keadaan ini sebenarnya menunjukkan bahwa pendakwah itu bukan lagi sedang mempertahankan risalah Islam melainkan hanya mempertahankan risalah dirinya melalui kemasyhuran dan penerimaan masyarakat.

KETIGA : MEMPERSEMBAHKAN JIWA DAN HARTA SECARA MUDAH HANYA UNTUK ALLAH SWT DAN HANYA DALAM RANGKA MENCARI RIDHANYA.

Rasulullah saw bersabda :

"Allah telah menjamin bagi orang yang berjihad di jalan Allah, tidak ada yang mendorongnya keluar dari rumah selain jihad di jalanNya dan membenarkan kalimat-kalimatNya untuk memasukkannya ke syurga atau mengembalikannya ke tempat tinggal semula dengan membawa pahala atau ghanimah." (HR Bukhari dan Muslim)

Para sahabat memahami perkara ini dan melaksanakannya dalam diri mereka. Maka kesannya pun terserlah dalam perilaku mereka.

Syadad bin Al-Hadi mengatakan, seorang Arab dusun datang kepada Rasulullah saw lalu beriman dan mengikutinya.

Orang itu mengatakan :

"Aku akan berhijrah bersamamu."

Maka Rasulullah saw membawa orang itu kepada para sahabatnya. Ketika berlakunya perang Khaibar, Rasulullah saw memperolehi ghanimah (harta rampasan perang) lalu baginda membahagi-bahagikannya dan menyimpan bahagian untuk orang itu seraya menyerahkannya kepada para sahabat.

Orang Arab dusun itu sedang menggembalakan haiwan ternaknya. Ketika ia datang, para sahabat pun menyerahkan kuota ghanimahnya.

Maka orang itu pun berkata, "Apa ini?"

Lalu dia berkata lagi :

"Aku mengikutimu bukan kerana ingin mendapatkan bahagian seperti ini. Aku mengikutimu (Rasululah) semata-mata kerana aku ingin tertusuk dengan anak panah di sini (sambil menunjuk tenggoroknya), lalu aku mati lalu masuk syurga."

Rasulullah saw mengatakan :

"Jika kamu jujur kepada Allah maka Dia akan meluluskan keinginanmu."

Beberapa waktu kemudian mereka berangkat untuk memerangi musuh dan orang itu terkena panah pada tenggoroknya. Para sahabat mendatangi Rasulullah saw dengan mengusung orang itu.

Rasulullah saw berkata, "Inikah orang itu?"

Mereka menjawab, "Ya."

Rasulullah saw berujar, "Ia telah jujur kepada Allah maka Allah meluluskan keinginannya."

Lalu Rasulullah saw mengafaninya dengan jubahnya dan mensolatkannya dan di antara doa yang terdengar dalam solatnya itu adalah :

"Allaahumma haadza `abduka kharaja muhaajiran fii sabiilika faqutila syahiidan wa ana syahidun alaihi" (Ya Allah, ini adalah hambaMu. Dia keluar dalam rangka berhijrah di jalanMu, lalu ia terbunuh sebagai syahid dan aku menjadi saksi atasnya)." (HR An-Nasai'e)

KEEMPAT : TAJARRUD UNTUK DAKWAH DAPAT DIKENALI DENGAN SENTIASA MENIMBANG SEGALA SESUATU DARI SUDUT PANDANG DAKWAH DAN SENTIASA MENGARAHKAN SEGALA SESUATU UNTUK KEPENTINGAN DAKWAH.

Jadi, makna tajarrud itu bukanlah meninggalkan segala sesuatu dengan alasan dakwah melainkan justeru melibatkan segala sesuatu untuk mendukung dakwah.

Kadang-kadang berlaku kekeliruan persepsi mengenai makna tajarrud ini, di mana aktivis dakwah merasakan perlu meninggalkan semuanya demi untuk dakwah. Padahal pengertian yang tepat adalah ketulusan pengabdian aktivis dakwah untuk membawa semuanya demi kejayaan dakwah.

Misalnya ketika kemampuan dan kecenderungan seorang aktivis dakwah adalah membuat analisa dan penilaian dalam bidang ekonomi, maka aktivis tersebut tidak diminta untuk meninggalkan itu semua dan masuk ke fakulti syariah sehingga mampu mengajarkan Islam.

Namun, yang diinginkan adalah bagaimana caranya agar kemampuan dan kecenderungan tersebut dapat dimanfaatkan seoptimum mungkin demi kejayaan dakwah.

Pada masa Rasulullah saw, ketika sedang berlangsungnya berbagai pertempuran, ramai dari para sahabat yang ingin terjun dalam jihad qital ini termasuklah Zaid bin Tsabit.

Pemuda kecil ini ketika diuji kekuatan fizikalnya, gagal sehingga ia begitu kecewa sekali seolah-olah ia tidak mampu memberikan sumbangan apa-apa demi kejayaan dakwah Islam.

Pada kesempatan ujian berikutnya, ia mencuba lagi tetapi gagal lagi.

Pada ketika rasa kekecewaannya memuncak, Rasulullah saw menganjurkannya untuk mempelajari bahasa.

Ternyata disitulah bakatnya dan disitu pulalah kelebihan kompetitifnya sehingga ia dilantik menjadi setiausaha Rasulullah saw. Di situlah ia menemui jati dirinya kerana mampu membawa semua kemampuannya demi kejayaan dakwah meskipun bukan melalui sisi yang popular.

KEKUATAN TAJARRUD

Rasulullah saw adalah pendakwah yang ideal dan memiliki sifat tajarrud yang tinggi. Baginda adalah ikutan dalam segala sisi kehidupan termasuk dalam kehidupannya dengan lingkungan sosial terkecil iaitu keluarganya.

Rasulullah saw dengan segala :

 1. Kesibukan.
 2. Keseriusan.
 3. Kesusahan memikul beban-beban umat.

masih menyempatkan diri bagi membantu beban-beban rumahtangga isterinya.

Dari Al-Aswad, ia berkata ;

"Aku bertanya kepada Aisyah ra,' Apa yang Rasulullah saw lakukan untuk keluarganya?' Ia berkata, `Beliau sentiasa membantu urusan rumah tangga dan apabila datang waktu solat, beliau bergegas menunaikannya'." (HR Bukhari)

Salman Al Farisi juga tidak kehilangan tajarrudnya dengan mengusulkan taktik pertahanan Khandaq iaitu benteng yang digali yang biasanya dibuat oleh bangsa Parsi.

Ummu Salamah juga tetap dalam keutuhan tajarrudnya ketika menceritakan patung-patung yang dilihatnya di negeri Habsyah dan Rasulullah saw tidak pernah meragui Ummu Salamah dengan '├žita rasa' seninya yang tinggi.

Begitu juga Rasulullah saw tidak pernah meragui keimanan Umar bin Al Khattab yang membawa selembar Taurat dari teman Yahudinya.

Oleh yang demikian, pendidikan tajarrud yang kita dapati dari berbagai peristiwa sejarah telah mengajarkan kita betapa aspek ini tidak boleh dipandang secara ringan, apalagi secara main-main.

KESIMPULAN

Sebuah peribadi yang Tajarrud mempunyai sifat :

1.      Tulus dan Ikhlas dalam dakwah.

2.      Sentiasa menilai orang lain, organisasi dan segala sesuatu dengan timbangan dakwah (melakukan sesuatu sesuai dengan kapasiti)

3.      Mempersembahkan jiwa dengan mudah (tanpa rasa takut) di jalan Allah.

4.      Menegakkan Islam di dalam hatinya.

5.      Sentiasa tawakkal secara mutlak kepada Allah.

Ya Allah, bersihkanlah tujuan dan matlamat kami semata-mata keranaMu serta tetapkanlah orientasi kami supaya kami sentiasa berada di dalam celupanMu. Bebaskanlah kami dari segala ikatan-ikatan dan pergantungan selain dari ikatan dan pergantungan kepadaMu. Jadikanlah segala usaha kami semata-mata untuk kepentingan dakwah kepadaMu.

Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS0 comments:

Post a Comment

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top