Terkini...
0

MENAHAN LAPAR SEMALAMAN KERANA MENGHORMATI TETAMU

19 Zulhijjah 1431H
Oleh : tanbihul_ghafilin.tripod.com

Seorang telah datang menemui Rasulullah s.a.w. dan telah menceritakan kepada Baginda s.a.w. tentang kelaparan yang dialami olehnya.

Kebetulan pada ketika itu Baginda s.a.w. tidak mempunyai suatu apa makanan pun pada diri Baginda s.a.w. mahupun di rumahnya sendiri untuk diberikan kepada orang itu.

Baginda s.a.w. kemudian bertanya kepada para sahabat,"Adakah sesiapa di antara kamu yang sanggup melayani orang ini sebagai tetamunya pada malam ini bagi pihak aku?" Seorang dari kaum Ansar telah menyahut, "Wahai Rasulullah s.a.w. , saya sanggiup melakukan seperti kehendak tuan itu.".

Orang Ansar itu pun telah membawa orang tadi ke rumahnya dan menerangkan pula kepada isterinya seraya berkata, "Lihatlah bahawa orang ini ialah tetamu Rasulullah s.a.w. Kita mesti melayaninya dengan sebaik-baik layanan mengikut segala kesanggupan yang ada pada diri kita dan semasa melakukan demikian janganlah kita tinggalkan sesuatu makanan pun yang ada di rumah kita." Lalu isterinya menjawab, "Demi Allah! Sebenarnya daku tidak ada menyimpan sebarang makanan pun, yang ada cuma sedikit, itu hanya mencukupi untuk makanan anak-anak kita di rumah ini ?"Orang Ansar itu pun berkata, "Kalau begitu engkau tidurkanlah mereka dahulu (anak-anaknya) tanpa memberi makanan kepada mereka. Apabila saya duduk berbual-bual dengan tetamu ini di samping jamuan makan yang sedikit ini, dan apabila kami mulai makan engkau padamlah lampu itu, sambil berpura-pura hendak membetulkannya kembali supaya tetamu itu tidakk akan ketahui bahawa saya tidak makan bersama-samanya."

Rancangan itu telah berjalan dengan lancarnya dan seluruh keluarga tersebut termasuk kanak-kanak itu sendiri terpaksa menahan lapar semata-mata untuk membolehkan tetamu itu makan sehingga berasa kenyang.

Berikutan dengan peristiwa itu, Allah s.w.t. telah berfirman yang bermaksud, "Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka berada dalam kesusahan." (Al-Hasy : 9)


Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.
0

Pemuda Teras Kegemilangan

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Nabi Muhammad saw pernah mengingatkan kita tentang usia.

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda, "Umur umatku antara 60-70 tahun,"
(HR Tirmidzi)

Rata-rata usia umat Rasulullah saw ini jika diukur dengan usia umat terdahulu
pasti mempunyai perbezaan yang sangat jauh. Bukankah dakwah Nabi Nuh sahaja
selama 950 tahun?

Mengenangkan akan pendeknya usia kita, maka pendek pula waktu yang kita ada
untuk berbuat sesuatu dan mengukir prestasi di dunia ini.

Peringatan ini disampaikan agar kita lebih berhati-hati dengan waktu yang
berlalu tanpa apa-apa hasil karya atau sumbangan kerana tugas kita sebagai
muslim sangatlah besar iaitu mengurus bumi ini.

Ertinya, kita dituntut untuk menjadi gemilang dalam usia belia dan tidak
membuang waktu dengan percuma. Dari sini kita semakin memahami hikmah besar dari
ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memperhatikan waktu dengan sumpah-sumpah
Allah.

1. Demi masa
2. Demi waktu dhuha
3. Demi malam yang menyelimuti
4. Demi siang yang menampakkan diri

Kita pun semakin mengerti di antara tanda-tanda orang yang benar-benar beriman
ialah ia tidak menyia-nyiakan waktu dalam hidupnya.

Mari kita perhatikan ayat berikut :

"Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak
berguna." (QS Al-Mukminun : 3)


Ayat ini terus disampaikan setelah ciri pertama orang yang beriman adalah mereka
yang khusyu' dalam solatnya. Bahkan kesedaran dan kemampuan membayar zakat hanya
disampaikan setelah ayat ini.

Begitu pentingnya tema menjauhi perkara yang tidak berguna dengan dikedepankan
terus setelah solat dan sebelum zakat.

Perkara serupa diulang-ulang dalam ayat yang mengungkap ciri `ibadurrahman
(hamba-hamba Allah Yang Rahman) :

"Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan
di atas muka bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa
mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. " (QS
Al-Furqan : 63)


Orang-orang jahil, kebanyakan waktu hidupnya adalah dalam kesia-siaan. Tidak
mungkin `ibadurrahman berkumpul dengan orang-orang yang hanya membuang percuma
waktu hidupnya. Ayat ini bahkan menjadi ayat pertama yang memberitahu tentang
tanda-tanda hamba Allah yang Maha Pengasih.

Dalam hadits-hadits Nabi juga demikian. Tidak sedikit hadits yang mengingatkan
agar kita tidak terjebak dalam mensia-siakan usia. Di antara sabda beliau yang
singkat tetapi mendalam maknanya adalah :

"Sebaik-baik keislaman seseorang adalah yang meninggalkan perkara yang tidak
bermanfaat baginya." (HR Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Di zaman yang penuh dengan perhitungan material ini, ada suatu ungkapan yang
menggambarkan mahalnya nilai sebuah waktu.

"Time is money", begitulah kata mereka.

Membuang waktu kehidupan dengan sia-sia ertinya membuang wang. Di zaman moden
ini manusia mencuba pelbagai usaha untuk melakukan lompatan potensi dan
keberkesanan dalam segala perkara agar hasil gemilang diraih dalam waktu yang
paling cepat dengan tenaga yang sangat efektif.

Sistem pendidikan formal hari demi hari terus mencuba melakukan keberkesanan itu
tetapi sampai hari ini, kita yang mengikuti laluan pendidikan formal dari awal
hingga akhir memerlukan waktu 15-16 tahun (SR 6 tahun, SM 5 tahun, Universiti
4-5 tahun).

Jika kita masuk Sekolah Rendah dalam usia 7 tahun, ertinya kita baru keluar dari
ruangan kelas dalam umur 23 tahun.

Kebiasaannya, setelah itu baru berfikir untuk berkarya dalam dunia nyata, ada
yang berhasil namun tidak sedikit pula yang tidak tahu apa yang mesti dilakukan.
Ini belum dikira jika dia memulai sekolah sejak tadika atau masih ditambah
dengan sarjana dan Phd selepas ijazah pertama. Begitu panjang masa yang diambil.

MENATAP DALAM-DALAM CERMIN GENERASI AWAL

Begitulah keadaan kita hari ini dan kita ada di dalamnya mengikuti arus dan
laluannya tanpa `protes' sedikit pun atau tanpa ada langkah nyata yang kita
lakukan untuk mengubah status quo yang ada.

Kita mesti sedar dan bangun dari lamunan untuk memperbaiki zaman ini.

a. Bangun dari lamunan bahwa ternyata sistem Islam benar-benar mesti kembali
hari ini.

b. Bangun dari lamunan bahwa memang tidak ada pendidik sebenar seperti
Rasulullah saw yang menjadi tonggak asas semua keberhasilan sistem yang
produktif.

Sejarah Islam akhir zaman yang di mulai dari Nabi Muhammad saw dan generasi
sahabat telah membuktikan perkara ini, "Usia singkat dengan segunung prestasi".

Jika dibuat perkiraan, beginilah urutan perjalanan usia di masa itu :

A. 8 – 10 tahun : Hafal Al-Qur'an 30 juz

B. Belasan tahun : Hafal kitab hadits, belajar fiqh, bahasa dan ilmu-ilmu
lainnya

C. 20 an tahun : Menjadi orang besar dalam masyarakatnya dengan prestasi yang
gemilang

Inilah sistem yang pernah dibuat oleh umat Islam selama memakmurkan bumi ini
dengan prestasi-prestasi yang sesungguhnya hasil karya mereka lebih hebat dari
karya para ilmuwan barat hari ini.

Berikut adalah sebahagian data para penghafal Al-Qur'an di usia yang muda :

1. Imam Syafi'i (150 H-204H) . Hafal Al-Quran ketika usia 7 tahun.

2. Imam Ath-Thabari ( 224 H – 310 H), ahli tafsir . Hafal Al-Quran usia 7 tahun
. Usia 8 tahun menjadi imam solat. Menulis hadits usia 9 tahun.

3. Ibnu Qudamah ( 541 H – 620 H). Hafal Al-Quran usia 10 tahun.

4. Ibnu Sina ( 370 H- 428 H), Hafal Al-Quran umur 5 tahun.

5. Imam Nawawi. Hafal Al-Quran sebelum baligh.

6. Imam Ahmad bin Hanbal . Hafal Al-Quran sejak kecil.

7. Ibnu Khaldun ( 732 H- 808 H). Hafal Al-Quran usia 7 tahun.

8. Imam As-Suyuthi (w: 911 H), hafal Al-Qur'an sebelum umur 8 tahun, umur 15
tahun hafal kitab al-Umdah, Minhaj al-Fiqh wa al-Ushul, Alfiyah Ibn Malik.

9. Umar bin Abdul Aziz, hafal al-Qur'an ketika masih kecil.

10. Ibnu Hajar Al-Atsqalani (w: 852 H) hafal Al-Qur'an ketika berusia 9 tahun.

11. Jamaluddin Al-Mizzi (w: 742 H), hafal al-Qur'an ketika kecil

Amatilah setiap nama di atas nescaya kita akan menemui sebuah fakta yang
istimewa bahwa ternyata menghafal Al-Qur'an 30 juz di usia muda itu sudah
merupakan satu sistem.

Begitu juga ternyata bahwa para penghafal Al-Qur'an menghafal Al-Qu'ran bukan
untuk menjadi ahli agama.

1. Lihatlah Ibnu Sina seorang doktor hebat yang bukunya masih menjadi rujukan di
Eropah hingga abad ke 18 Masehi dan diterjemahkan ke beberapa bahasa dunia.

2. Lihatlah Ibnu Khaldun, seorang ahli sosiologi dan ekonomi muslim yang
teori-teorinya masih hidup hingga ke hari ini.

3. Lihatlah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin tertinggi yang fantastik,
hanya dalam 29 bulan mampu membangunkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Ini hanyalah sebahagian dari sistem yang mesti dibangunkan kembali hari ini.

Menghafal Al-Qur'an adalah tangga asas yang mesti dilalui oleh setiap generasi
muslim, walau apapun keahlian mereka nantinya dan inilah sebahagian bukti
kehebatan sistem Islam melahirkan generasi hebat di usia muda dan belia:

1. 11 tahun : Zaid bin Tsabit berhasil menguasai bahasa asing (Bahasa Yahudi)
hanya dalam 17 hari

2. 15 tahun :

a. Abdullah bin Umar ikut dalam jihad pertamanya dalam Perang Uhud setelah
sebelumnya dalam Perang Badar ditolak kerana masih berusia 14 tahun.

b. Imam Syafi'i menjadi mufti.

3. 16 tahun : Zaid bin Tsabit ikut jihad pertama kali dalam Perang Khandak
setelah ditolak penyertaannya dalam Perang Badar kerana usianya baru 12 tahun

4. 17 tahun :

a. Imam Bukhari mendalami hadits dari para gurunya.

b. Abu Hamid Al-Isfirayini menjadi mufti.

5. 18 Tahun :

a. Usamah bin Zaid menjadi panglima perang melawan salah satu pasukan Romawi dan
menang

b.Aisyah menjadi guru besar bagi masyarakat muslim sepeninggalan Rasulullah saw
yang berlangsung selama 47 tahun, setelah membuktikan dirinya menjadi pelajar
yang hebat pada usia 9-18 tahun.

c. Imam Bukhari mulai menulis.

6. 22 tahun :

a. Zaid bin Tsabit memimpin pasukan pengumpul mushaf Al-Qur'an di masa
kekhalifahan Abu Bakar.

b. Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi Sultan Turki Utsmani

7. 23 tahun : Umar bin Abdul Aziz menjadi gabenur Madinah

8. 24 tahun :

a. Fatimah meninggal dan telah melahirkan dan mendidik dua orang yang hebat
dalam sejarah Islam iaitu Hasan dan Husain.

b. Sultan Muhammad Al-Fatih menakluki benteng lagenda, Konstantinopel.

Inilah di antara produk sistem Islam yang bermula dari sistem yang telah
digagaskan di Madinah secara langsung oleh pendidik yang terbaik sepanjang
sejarah iaitu Rasulullah saw.

Dengan paparan-paparan di atas, semoga akan timbul di pemikiran kita akan
pertanyaan-pertanya an berikut :

1. Ke manakah kita dan generasi kita pada usia-usia tersebut?

2. Mengapa kita tidak belajar terus dari sistem yang telah dirintis oleh
Rasulullah saw di Madinah?

3. Sistem apakah yang dipakai oleh Rasulullah saw sehingga mampu melahirkan
generasi Islam yang hebat di usia yang muda?

Ya Allah, sesungguhnya kami memahami dan meyakini bahwa kegemilangan umat ini
tidak akan mampu dibangkitkan kembali melainkan kami mengikuti semula cara dan
pendekatan yang telah dilakukan oleh generasi awal Islam. Kembalikanlah generasi
muda kami, teguhkanlah keimanan mereka dan kurniakanlah segala kekuatan yang
diperlukan melalui usaha dan pengorbanan mereka semoga Islam kembali gemilang.

Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS

0

Blackberry Tip

Blackberry Tip:

Hi , here are some BlackBerry Browser
tips for you :

1) Bring up the Enter Web Address field from any Web page by pressing the G key.

2) Insert a period in Web address by clicking the Space key.

3) Insert a back slash in Web address by clicking either the Left Shift or Right Shift keys and then hitting Space.

4) Add an item to bookmarks list by clicking the A key.

5) Bring up your bookmark list by clicking the K key.

6) Refresh a Web page by clicking the R key.

Thanks for reading! If you know someone who could benefit from this, feel free to forward it to them!

Not a subscriber yet? Like what you've read?
Sign up to get future tips delivered straight to you:

http://www.jaredcompany.com


0

Blackberry Tip

jared-logo.png

Blackberry Tip:

Hi , here are some BlackBerry Browser
tips for you :

1) Bring up the Enter Web Address field from any Web page by pressing the G key.

2) Insert a period in Web address by clicking the Space key.

3) Insert a back slash in Web address by clicking either the Left Shift or Right Shift keys and then hitting Space.

4) Add an item to bookmarks list by clicking the A key.

5) Bring up your bookmark list by clicking the K key.

6) Refresh a Web page by clicking the R key.

Thanks for reading! If you know someone who could benefit from this, feel free to forward it to them!

Not a subscriber yet? Like what you've read?
Sign up to get future tips delivered straight to you:

http://www.jaredcompany.com

 
Until next time!
Yours truly,

Michael

The Jared Company - Smartphone Specialists
http://www.jaredcompany.com

Check out the JaredCo App Store: http://store.jaredcompany.com
Check out the JaredCo Blog: http://blog.jaredcompany.com
Follow us on FaceBook For Fans only discounts: http://www.facebook.com/JaredCo

To stop receiving these emails please unsubscribe.
The Jared Company - 7900 Blaise Pascal, Montreal, Qc, Canada


0

Fw: [AJK IKRAM] Membangun Keluarga Beruntung

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

Berbicara masalah perkahwinan, seringkali orang menghubungkannya dengan "penyesalan".
 1. Ada orang yang menyesal mengapa tidak berkahwin sejak dahulu setelah ia merasakan banyak manfaatnya.
 2. Namun ada juga yang menyesal mengapa berkahwin setelah merasakan pahit getirnya hidup berumahtangga.

Sebagai orang yang beriman, kita mesti yakin bahwa berkahwin adalah ibadah. Ada banyak kebaikan di dalamnya. Kalau pun ada masalah, maka yakinlah bahwa itulah ladang amal dan wasilah untuk pendewasaan yang dianugerahkan oleh Allah swt.

Persoalannya, bagaimanakah agar perkahwinan mendatangkan keridhaan Allah sehingga semakin lama usia sesuatu perkahwinan itu akan semakin terasa sakinah mawaddah wa rahmah.

Ada tiga (3) formula yang diterangkan dalam Al Quran dalam surah Al- Ashr.

Setiap kali bertambah hari, bertambah umur, kita akan kerugian kecuali tiga kelompok yang beruntung.

PERTAMA : RUMAHTANGGA YANG SENTIASA BERFIKIR KUAT BAGAIMANA KEYAKINAN KEPADA ALLAH AKAN TERUS MENINGKAT.

Semua kebahagiaan dan kemuliaan itu berkadar lurus dengan tingkatan keyakinan kepada Allah.

 1. Tidak ada orang yang ikhlas kecuali ia mesti yakin kepada Allah swt.
 2. Tidak ada kesabaran sebenar kecuali pengenalan yang sesungguhnya kepada Allah swt.
 3. Tidak ada orang yang zuhud kecuali orang yang faham akan kekayaan Allah swt.
 4. Tidak ada orang yang tawadhu' kecuali orang yang tahu akan kehebatan Allah swt.

Makin kita akrab dan kenal dengan Allah swt, semua perkara akan dipandang kecil. Setiap hari dalam hidup kita seharusnya kita fikirkan bagaimana kita akan dekat dengan Allah swt. Kalau Allah sudah mencintai makhluknya, segala urusan akan beres.

Oleh kerana itu, apa pun yang ada dirumah kita mesti menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Beli barang apa pun mesti barang yang disukai Allah supaya rumah kita menjadi rumah yang disukai Allah swt. Boleh mempunyai barang yang bagus tanpa diwarnai dengan takabur.

Persoalannya bukan benda mahal atau murah, bagus atau tidak tetapi apakah dapat dipertanggungjawabkan disisi Allah atau tidak.

Rumah kita mesti bercirikan Allah "oriented". Kaligrafi dengan tulisan Allah beserta gambar-gambar masjid yang boleh mengingatkan kita kepada Allah.

Kita senang melihat rumah mewah tetapi suasana hendaklah Islamik. Jadikan semua harta benda kita alat dakwah dimulai dengan kereta sampailah kepada rumah yang kita miliki.

Apa yang ada dalam fikiran kita sebenarnya Allah sudah mengetahui apa yang kita fikirkan. Yang mesti kita fikirkan adalah bagaimana kita nak dekat dengan Allah, selebihnya, Allah yang akan mengurus urusan kita. Kalau hubungan kita dengan Allah bagus, semua urusan kita akan beres.

Barangsiapa yang dekat dengan Allah, akan diberi jalan keluar setiap urusannya dan dijamin dengan rezeki dari tempat yang tidak diduga.

Barangsiapa hatinya yakin kepunyaan Allah segalanya, akan dicukupkan segala keperluannya.

Jadi, bukan dunia ini yang menjadi masalah tetapi hubungan kita dengan Allahlah masalahnya.

KEDUA : RUMAHTANGGA YANG PALING PRODUKTIF DALAM KEBAIKAN.

Wang yang paling berkat adalah wang yang paling tinggi produktivitinya.

Kaya boleh, asalkan produktif. Boleh mempunyai rumah lebih dari satu asalkan diniatkan agar berkah demi Allah, itu akan beruntung.

Oleh kerana itu, teruslah mencari wang, bukan untuk memperkaya diri tapi untuk membahagi-bahagikan kepada mereka yang memerlukan dari umat ini.

Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita kecuali bertambah.

Jadi fikiran kita bukan apa yang kita akan dapat tapi apa yang boleh kita perbuat?

Orang yang beruntung setiap waktu fikirannya produktif mengenai kebaikan.

Selagi kita hidup, lakukan yang terbaik, sesudah mati kita tidak akan dapat berbuat apa-apa.

Kalau sudah berusaha bersungguh-sungguh, nanti Allah yang akan memberi, itulah namanya rezeki. Orang yang beruntung adalah orang yang paling produktif kebaikannya.

KETIGA : RUMAHTANGGA YANG DIHIASI DENGAN SALING NASIHAT MENASIHATI DALAM KEBENARAN DAN KESABARAN.

Kata-kata terbaik yang kita perlu keluarkan adalah yang berkaitan dengan meminta saranan dan nasihat.

 1. Anak-anak dinasihati supaya sentiasa patuh dan sayang kepada ibubapa.
 2. Suami menasihati isteri supaya sentiasa melaksanakan ketaatan kepada suami tercinta dan melaksanakan tanggungjawab pendidikan dalam keluarga.
 3. Ayah juga boleh meminta nasihat dari anak atau isteri, niscaya tidak akan kehilangan kewibawaannya.

Kita tidak boleh menjadi penasihat yang baik sebelum kita menjadi orang yang boleh dinasihati.

Kita tidak akan dapat memberi nasihat jika kita tidak boleh menerima nasihat.

Nikmatilah nasihat sebagai rezeki dan bukti kejayaan hidup.

Akhir sekali, membangun rumahtangga di mana ciri-ciri Islam dapat ditegakkan adalah menjadi kewajiban kepada setiap individu Muslim.

Apabila syakhsiah Islam telah berjaya dilahirkan dalam sesebuah rumahtangga itu maka barulah rumahtangga itu akan menjadi rumahtangga mithali dan menjadi "syurga" bagi penghuni-penghuninya sebagaimana konsep "Rumahku Syurgaku".

Setiap ahli dalam keluarga itu akan merasakan nikmat untuk berkorban dan melaksanakan tugas masing-masing bagi menjaga keharmonian dan kedamaian rumahtangga tersebut.

Inilah yang dinamakan "Jannatul Aajilah" iaitu Syurga yang dipercepatkan di mana suasana tenang dan damai dapat dirasai oleh setiap ahli dalam sebuah Baitul Muslim.

Ya Allah, kurniakanlah kepada kami isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat kami sebagai penyejuk mata / hati kami dan jadikanlah kami pemimpin atau Imam orang-orang yang bertaqwa.

Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS


0

Pao Zhuan Yin Yu : Lempar Bata Dapat Jed

Cina Islam

Posted: 20 Nov 2010 01:20 AM PST

13 Zulhijjah 1431H.

Asal Usul:

Pada zaman Dinasti Tang, iaitu antara tahun 618 hingga tahun 907 Masihi, di negeri China, ada seorang penyair tersohor yang bernama Zhao Gu. Puisi yang dihasilkannya selalu mendapat sambutan dan pujian orang ramai.

Pada ketika itu, ada seorang lelaki bernama Chang Jian yang juga sangat berminat untuk mencipta puisi. Bagaimanapun, dia merasakan bahawa puisi yang dihasilkannya masih kurang menarik jika dibandingkan dengan puisi yang dihasilkan oleh Zhao Gu itu.

Pada suatu hari, Chang Jian mendapat tahu bahawa Zhao Gu akan melawat ke Suzhou. Fikirnya dalam hati, "Inilah peluang yang baik untuk belajar dengannya. Tapi, bagaimana caranya untuk meminta dia mencipta serangkap puisi untukku?" Tiba-tiba, dia terfikir pula, "Jika Zhao Gu melawat ke Suzhou, pastilah dia akan mengunjungi Kuil Lingyan. Aku boleh menulis dua baris puisi pada dinding kuil itu dulu. Jika Zhao Gu nampak puisi yang belum lengkap itu, dia pasti mahu melengkapkannya."

Maka, Chang Jian segera berangkat, menuju ke Kuil Lingyan di Suzhou itu. Setelah tiba di sana, dia terus menulis dua baris puisi pada dinding kuil itu. Tidak lama kemudian, Zhao Gu yang melawat ke kuil itu ternampak dua baris puisi yang belum lengkap itu. Seperti yang disangka, ini telah menarik minatnya untuk melengkapkan puisi itu, kerana puisi klasik China biasanya mengandungi empat baris. Dua baris yang ditambahnya memang jauh lebih baik daripada yang dicipta oleh Chang Jian itu.

Setelah menbaca dua baris puisi yang dihasilkan oleh Zhao Gu itu, Chang Jian berkata dengan penuh rasa kagum dan hormat,

"Jika puisi saya diibaratkan sebagai seketul batu bata, maka puisi yang dihasilkan oleh Zhao Gu itu boleh diibaratkan sebagai seketul jed. Aku telah melemparkan seketul batu bata terlebih dahulu. Yang aku peroleh akhirnya ialah seketul jed yang jauh lebih bernilai."

Catatan Keterangan:

Peribahasa "Pao Zhuan Yin Yu" ini bermakna, melemparkan seketul batu bata untuk mendapatkan seketul jed yang lebih bernilai daripada orang lain. Peribahasa yang menunjukkan sifat rendah hati ini, selalu digunakan oleh orang China untuk menyindir perbuatan orang yang "memancing" pandangan yang lebih bijak atau lebih matang daripada para pembaca atau pendengar, dengan menyatakan pandangannya yang dianggap kurang matang dan mentah. CRI/-

0

Kekuatan Penguasaan Pendakwah

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

 

Penguasaan atau 'Isti'ab' adalah kemampuan pendakwah untuk menarik objek dakwah (mad'u) dan membentuk mereka dengan segala perbezaan intelektual, kejiwaan, status sosial dan sebagainya.

Pendakwah yang berjaya adalah pendakwah yang mampu mengharungi dan dapat mempengaruhi setiap manusia dengan fikrah dan dakwahnya, sekalipun mereka mempunyai pelbagai kecenderungan, tabiat dan tingkatan kefahaman yang berbeza.

Di samping itu ia juga mampu menarik sejumlah besar manusia dan menguasai mereka dari sudut fikrah dan harakah.

Jadi, penguasaan merupakan :

 1. Kemampuan individu.
 2. Kelayakan akhlak.
 3. Sifat keimanan.
 4. Kurniaan Ilahiyah.

yang membantu para pendakwah dan menjadikan mereka paksi bagi masyarakat sehingga orang ramai sentiasa berputar dan berkerumun di sekitarnya.

Pada hakikatnya kemampuan untuk "menguasai" bolehlah dianggap sebagai syarat kelayakan yang pertama dan terpenting bagi seorang pendakwah.

Tanpa kemam­puan "penguasaan" ini, pendakwah sebenarnya belum lagi wujud dan dakwah juga belum benar-benar berlaku.

TINGKATAN KEMAMPUAN DALAM PENGUASAAN

Tingkatan penguasaan seorang pendakwah berbeza-beza, namun seorang pendakwah dituntut untuk memiliki tahap minima kemampuan dalam penguasaan agar boleh menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, bukan mendatangkan kemudharatan atau tidak mendatangkan manfaat sama sekali, bahkan Nauzubillah, kalau ianya menyebabkan orang-orang di sekelilingnya lari.

Tanpa kemampuan penguasaan paling minima ini, seorang pendakwah  tidak  boleh dianggap sebagai seorang amil atau pekerja dalam arena dakwah.

Berapa ramai orang yang telah dianggap sebagai para pendakwah tetapi mereka :

 1. Telah merosakkan Islam itu sendiri.
 2. Tidak membawa manfaat kepadanya.
 3. Meruntuh bukan membina.
 4. Menyebabkan orang lari dari Islam bukan menggembirakan.
 5. Menjadi hujah bagi musuh Islam untuk memburuk-burukkan Islam dan bukan menjadi hujah untuk kebaikan Islam.

Berapa ramai orang yang hidup dalam lingkungan dakwah dan mengunyah prinsip-prinsip dakwah tetapi mereka tidak mampu memindahkan suasana dan prinsip-prinsip dakwah itu keluar dari lingkungannya walau dalam kadar selangkah sekalipun.

Begitu pula terdapat orang-orang yang :

 1. Hidup dalam dakwah dan dakwah hidup kerana kewujudan mereka.
 2. Sehidup  semati  bersama dakwah  dan  dakwah juga sehidup semati dengan mereka.

Golongan ini adalah para pendakwah yang sebenarnya. Mereka inilah yang digelar 'Rijaluddin' (Pembela Agama) yang amat diperlukan oleh Islam.

Mereka inilah orang-orang yang diperlukan untuk :

 1. Menjulang kembali panji-panji Islam.
 2. Membangunkan Daulah Islamiah.
 3. Menegakkan hu­jah kepada alam sejagat.

Tingkatan-tingkatan kemampuan dalam penguasaan digambarkan dengan begitu indah di dalam sebuah hadits Rasulullah saw :

"Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya Allah swt mengutusku adalah bagaikan hujan yang turun ke bumi. Maka ada bahagian bumi yg baik, ia menerima air hujan itu dengan baik lalu menumbuhkan tanaman dan rerumput yang banyak. Ada juga bahagian bumi yang menahan air, lalu Allah swt memberikan manfaat kepada manusia dengan air yang disimpannya, sehingga mereka boleh minum dan menyirami tanaman dari air tersebut. Bahagian lainnya adalah padang tandus, ia sama sekali tidak boleh menyimpan air dan juga tidak menumbuhkan apa pun. Demikian itu adalah perumpamaan orang yang diberi kefahaman dalam agama, lalu ia dapat memanfaatkan apa yg aku bawa itu, hingga ia sentiasa belajar dan mengajarkan apa yang ia fahami. Dan itulah juga perumpamaan orang yang sama sekali tidak ambil peduli dan tidak mahu menerima petunjuk Allah swt yg aku sampaikan". (HR Bukhari Muslim)

PENGUASAAN DAN KEJAYAAN DAKWAH

Tidak akan ada kejayaan dakwah tanpa kemampuan penguasan kerana kejayaan dapat diukur dengan kemampuan pendakwah untuk menarik sebanyak-banyaknya masyarakat kepada Islam dan pergerakan yang ada, sehingga mampu merealisasikan sasaran-sasarannya.

Dakwah yang kaya dengan para pendakwah yang mampu menarik orang ramai ke dalam Islam dan gerakan Islam mempunyai harapan yang tinggi untuk berjaya dan dapat mencapai matlamatnya, sekiranya ia memiliki situasi-situasi yang diperlukan beserta syarat-syarat yang lain.

Sebaliknya, dakwah yang miskin dari para pendakwah yang mampu menguasai orang yang berada di sekeliling mereka, akan tetap kekal sebagai dakwah yang beku.

Jika pendakwah tersebut tidak mempunyai kemahiran penguasaan, maka dakwahnya akan menjadi mandul dan perkembangan serta pengaruhnya amat terbatas sehinggalah :

 1. Allah swt menganugerahkan para rijal dan tokoh-tokoh yang memiliki sebab-sebab yang dapat membawa petunjuk, pengaruh dan penguasaan sehingga mampu menarik masyarakat.

Atau

 1. Allah swt akan menggantikannya dengan "dakwah" yang lain yang tidak sama dengannya.

Inilah sunnatullah yang akan terus berlaku :

"… dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah swt". (QS Al-Ahzab : 62)

"… Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah swt dan sekali-kali tidak (pula) akan menemuui penyimpangan bagi sunnah Allah swt itu".. (QS Fathir : 43)

PENGUASAAN LUARAN DAN DALAMAN

Penguasaan luaran adalah penguasaan terhadap orang-orang yang berada :

 1. Di luar dakwah.
 2. Di luar pergerakan.
 3. Di luar organisasi.

Iaitu tahap orang-orang yg belum bergabung dalam barisan dakwah.

Penguasaan dalaman adalah penguasaan terhadap orang-orang yang berada di dalam organisasi, iaitu mereka yang telah bergabung ke dalam jamaah dakwah dan pergerakan.

Kejayaan seorang pendakwah sangat terkait dengan kemampuan untuk menguasai kedua-duanya, kerana tidak ada gunanya penguasaan terhadap masyarakat di luar tanzhim (jamaah) tanpa disusuli dengan penguasaan terhadap masyarakat yang ada dalam tanzhim.

PENGUASAAN LUARAN

Membawa dakwah kepada orang ramai dan men­jadikan mereka :

 1. Mengimani.
 2. Mempercayai.
 3. Terpengaruh dengannya.
 4. Timbul dorongan untuk menggabungkan diri ke dalamnya.
 5. Bekerja.
 6. Berjihad.
 7. Berkorban.

merupakan proses yang agak sukar dan susah kerana ia memerlukan kemampuan dan tuntutan-tuntutan yang berbagai bentuk.

Sesiapa yang memiliki sebahagian besar darinya, beliau adalah pendakwah yang mendapat taufiq, berjaya dan mampu menguasai orang ramai dan menarik mereka satu demi satu ke dalam Islam dan ke dalam dakwah.

Sejauh mana ramainya para pendakwah yang memiliki syarat-syarat penguasaan ini, maka sejauh itulah pula kemampuan dakwah untuk menguasai orang ramai dan sejauh itulah juga pengaruh dakwah terhadap mereka semakin meningkat dan mendalam.

Melalui Al Qur'an yang tidak pernah diresapi oleh kebatilan dan di bawah cahaya sinar Sunnah Nabawiah yang mulia, ada beberapa tuntutan yang mesti dipenuhi oleh para pendakwah dalam proses penguasaan dan pembentukan di antaranya adalah:

 1. KEFAHAMAN TENTANG AGAMA

Pendakwah yang sebenar pada jalan Allah mestilah memiliki kadar yang boleh diterima tentang kefahaman terhadap ajaran-ajaran agama Allah di mana ianya lebih awal diperlukan berbanding keperluan-keperluan yang lain.

Mereka mesti jelas tentang :

 1. Manakah yang halal dan manakah yang haram.
 2. Manakah yang buruk dan manakah yang baik.
 3. Yang mana fardhu, wajib, sunat dan haram.
 4. Permasalahan akidah dan hukum-hukumnya.

di mana kesemua perkara tersebut merupakan menara hidayah sepanjang perjalanan dakwah dan pendakwah amat memerlukan kepada memahami ajaran-ajaran agama Islam.

Bertolak dari kenyataan inilah, arahan-arahan Al-Qur'an dan As Sunnah datang dalam bentuk menarik perhatian kepada nilai kefahaman terhadap ajaran Islam di samping menggalakkannya.

"Katakanlah:'adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran" (QS Az-Zumar : 9)

"Dan orang-orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Rabb Yang Maha perkasa lagi Maha Terpuji". (QS Saba' : 6)

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". (QS Al-Jatsiyah : 28)

"Wahai manusia sesungguhnya ilmu hanya didapati dengan belajar, sedang kefahaman hanya akan didapati melalui pendalaman (tafaqquh), dan barang siapa yg dikehendaki Allah swt baik maka akan diberi kefahaman dalam agama, sesungguhnya yang takut kepada Allah swt dari hamba-hamba-Nya adalah ulama" (HR Bukhari)

"Apabila Allah swt menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka Allah swt memberinya kefahaman tentang agama dan memberinya ilham kelurusan (HR Thabrani)

"Sesungguhnya perumpamaan para ulama di muka bumi adalah bagaikan bintang-bintang yang dijadikan petunjuk dalam kegelapan daratan dan lautan. Jika bintang-bintang itu padam, maka para penunjuk jalan akan tersesat" (HR Ahmad).

Memahami agama Allah dan pengetahuan umum akan membolehkan para pendakwah :

 1. Berbicara dengan manusia sesuai dengan kemampuan pemikiran mereka setelah beliau mengetahui pemikiran mereka.
 2. Menyentuh hati orang ramai setelah beliau mengetahui apakah yang sedang bermain dan bergelora di dalam hati mereka.

Pendakwah yang tidak mempunyai kunci yang dapat membuka akal dan hati tidak akan mampu menarik pemilik-pemilik akal dan hati tersebut serta menguasai mereka malah seruan dakwahnya kepada mereka itu akan tetap tinggal sebagai jeritan-jeritan di tanah lapang dan di padang pasir.

Di antara perkara yang dikira sebagai memahami ajaran agama Allah ialah membekalkan diri dengan berbagai bentuk ilmu pengetahuan yang dapat menolong para pendakwah  menarik semua manusia yang mempunyai ber­bagai corak ilmu pengetahuan dan kecenderungannya terutama dalam zaman di mana terdapatnya bermacam-macam haluan dan aliran falsafah yang  terlalu banyak sehingga membuatkan usaha-usaha untuk mempengaruhi dan menarik orang ramai bukan lagi suatu perkara yang mudah.

 1. CONTOH TAULADAN YANG BAIK

Seorang pendakwah mesti menjadi contoh tauladan yang baik bagi masyarakat agar ia memiliki pengaruh dalam masyarakat sehingga mereka boleh dibentuk. Oleh kerana pengaruh ucapan tidak sekuat pengaruh yang ditimbulkan oleh perbuatan, maka perbutan zahir mestilah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya.

"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah swt bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan" (QS Ash-Shaf : 2-3)

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berfikir?" (QS Al-Baqarah : 44)

"Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan melupakan dirinya, bagaikan lilin yang menerangi manusia dan membakar dirinya sendiri." (HR Thabrani)

 1. SABAR

Menarik manusia dan menguasai mereka menuntut agar pendakwah bersifat sabar dalam menghadapi mereka dan bukan menghadapi mereka dengan kebosanan dan sempit dada.

Kesabaran diperlukan kerana manusia memiliki :

 1. Keadaan kejiwaan yang bermacam-macam.
 2. Kelebihan dan kekurangan yang berbagai.
 3. Tabiat yang berbeza-beza.
 4. Kepentingan yang berlainan.

"Dan mintalah pertolongan kepada Allah swt dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu'." (QS Al-Baqarah : 45)

"Tidak ada rezeki Allah swt yang lebih baik dan lebih luas bagi seorang hamba selain dari kesabaran." (HR Hakim)

"Siapa yang berusaha untuk bersabar maka Allah swt akan mengurniakan kesabaran, dan tidak ada kurniaan yg lebih baik dan lebih luas bagi seseorang selain dari kesabaran." (HR Bukhari -Muslim)

 1. LEMAH LEMBUT

Sifat ini sangat-sangat diperlukan kerana masyarakat membenci kekerasan dan menjauhi pelakunya.

Rasulullah saw bersabda :

"Sesungguhnya Allah swt mencintai kelembutan dalam segala hal" (HR Bukhari dan Muslim)

"Sesungguhnya Allah swt Maha Lembut dan menyukai kelembutan, memberi kepada orang yang lemah lembut apa yang tidak diberikan kepada orang yang kasar dan juga apa yang tidak diberikan kepada yang lain." (HR Muslim)

 1. MEMUDAHKAN DAN TIDAK MENYUKARKAN

Manusia memiliki ciri-ciri, kemampuan dan daya tahan yang berbeza-beza. Apa yang boleh dilakukan oleh seseorang belum tentu boleh dilakukan oleh orang yang lain dan oleh kerana itu, Rasulullah saw bersabda:

"Mudahkanlah dan jangan mempersulitkan, senangkanlah mereka dan jangan membuat mereka lari." (HR Bukhari dan Muslim)

"Berjalanlah dengan menanggung perjalanan yang paling lemah di antara kamu"

 1. TAWADHU' DAN MERENDAHKAN SAYAP

Pendakwah yang tawadhu' boleh :

 1. Hidup dan bergaul dengan sesiapa sahaja.
 2. Menerima siapa sahaja.
 3. Berbicara kepada setiap orang.
 4. Menziarahi sesiapa sahaja.
 5. Mencintai semua manusia.

Dialah yang melayani masyarakat dan bukan masyarakat yang melayaninya.

"Tidak akan masuk syurga seseorang yang dalam hatinya terdapat sedikit kesombongan." (HR Muslim)

"Sesungguhnya orang yang paling aku cintai adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang merendahkan sayap, yang mahu menghimpun dan mahu dihimpun..". (HR Thabrani)

Fenomena kesombongan yang bertentangan dengan tawadhu' hendaklah dijauhi oleh para pendakwah di mana ia kebiasaannya  boleh dilihat dalam berbagai suasana :

 1. Lebih senang bergaul dengan orang-orang kaya dan berpangkat daripada dengan orang miskin atau orang awam.
 2. Lebih memperhatikan pakaian dan penampilan dan suka meremehkan orang yang terlihat comot atau tidak kemas.
 3. Memilih-milih hadirin.
 4. Lebih mementingkan ungkapan yang dibuat-buat.
 5. Merasa takjub dengan ilmu yang dimiliki.
 1. MURAH SENYUMAN DAN PERKATAAN YANG BAIK

Wajah merupakan cermin yang menampakkan hakikat kejiwaan. Jika wajah seorang pendakwah itu masam dan serius maka perkara itu merupakan cerminan dari kekasarannya dan jika wajahnya berseri-seri dan murah senyuman, maka ini adalah petanda kebaikannya.

Mengenai ucapan yang baik banyak terdapat dalam nash-nash Al-Qur'an di antaranya :

"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." (QS Al-Isra': 53)

 

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." (QS Al Ahzab : 70)

 

"Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji." (QS Al-Hajj : 24)

 

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut"." (QS Thaha : 44)

"Janganlah kamu memandang remeh kebaikan sedikit pun, meski kebaikan itu hanyalah berupa wajah yg berseri ketika bertemu dengan saudara kamu". (HR Muslim)

 1. DERMAWAN DAN BERINFAQ KEPADA ORANG LAIN

Sifat suka menderma dengan harta benda menunjukkan kelapangan jiwa, sebaliknya orang yang kikir menunjukkan kekerdilan jiwanya.

Seorang pendakwah mesti menggunakan hartanya sebagai wasilah agar masyarakat yang didakwahkannya mendapat hidayah, misalnya dengan:

 1. Islam mewajibkan memuliakan tamu.
 2. Memberi hadiah kepada orang lain termasuk akhlaq Islam yang dianjurkan Nabi saw.
 3. Berbagai perbuatan mulia yang diperintahkan Allah swt seperti berinfak kepada fakir miskin, menanggung anak yatim, memperhatikan hak tetangga dan seterusnya yang bertentangan dengan kebakhilan.

Dalam Al-Qur'an dan hadits, banyak nash yang mengecam kebakhilan, di antaranya :

"Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung." (QS. Al-Hasyr : 9).

 

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya kerana itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (QS Al-Isra : 29)

 

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS Az-Zaariyat : 19)

 "Tidak ada sesuatu yang dapat menghapus keislaman seperti halnya kekikiran" (HR Thabrani)

 1. MELAYANI ORANG LAIN DAN MEMBANTU KEPERLUAN MEREKA

Seorang pendakwah wajib menterjemahkan pemikiran dan konsepnya dalam bentuk tindakan yang konkrit, iaitu dengan turut merasakan permasaalahan umat dan berusaha semaksima mungkin untuk turut menyelesaikannya.

"Barang siapa yang tidur tanpa peduli terhadap masalah kaum muslimin maka ia tidak termasuk golongan mereka".

"Amalan yang paling utama adalah menyenangkan seorang mukmin dengan cara memberi pakaian, makanan, minuman dan memenuhi keperluannya." (HR Thabrani)

PENGUASAAN DALAMAN

Penguasaan dalaman adalah kemampuan dan keahlian untuk menampung objek dakwah yang telah berada di tengah-tengah saf dakwah samada oleh para pemimpin mahupun para anggotanya.

Tujuannya adalah untuk menggunakan potensi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah dan pergerakannya.

Tahapan-tahapannya adalah seperti berikut:

 1. PENGUASAAN DALAM AQIDAH DAN TARBIYAH
 1. Dalam tahap ini, para aktivis mesti dibersihkan dari berbagai masaalah masa lalu, meluruskan aqidah, perilaku, akhlaq, mengarahkan kecenderungannya, menentukan, menjelaskan arah sasaran dan tujuan mereka.
 2. Penguasaan tarbawi tidak boleh ditentukan oleh suatu fasa atau situasi, tetapi mutlak diperlukan samada bagi orang yang baru bersama dakwah ataupun orang yang telah lama.
 3. Penguasaan tarbawi mesti memperhatikan berbagai perkembangan kehidupan tahapan-tahapan alami dan khusus yang dilalui oleh para individu.
 4. Penguasaan tarbawi mesti memenuhi semua bidang tarbiyah, samada pemikiran, kerohanian dan keperluan fitrah manusia.
 5. Penguasaan tarbawi mesti diukur dengan menggunakan ukuran syari'at dengan mengambil semua 'azimah (hukum asal)nya dan berbagai keringanannya bukan produk emosi dan keinginan peribadi semata-mata.

Aspek penting dan asasi yang mesti dimiliki dalam pembentukan peribadi muslim adalah :

 1. Sunnah Rasul dalam pembentukan peribadi muslim.

Rasulullah saw menggunakan metod yang unik sesuai dengan kesempurnaan manhaj Islam dan fitrah yg ditetapkan Allah swt  memandang manusia dengan kelayakan yang ada pada mereka di samping memperhatikan kecenderungan dan keperluan manusia.

 1. Beberapa kaidah asasi dalam sunnah.
 1. Menonjolkan sisi positif atas sisi negatif.
 2. Menonjolkan sikap keseimbangan atas sikap berlebih-lebihan.

Dalam kaitannya dengan komitmen peribadi kepada Islam, Rasulullah saw bersabda :

"Ingatlah akan hancur orang yang berlebih-lebihan, akan hancur orang yang berlebih-lebihan" (HR Muslim, Abu Dawud dan Ahmad)

"Sesungguhnya agama ini sangatlah keras, maka masuklah ke dalamnya dengan lembut (HR Ahmad)

Dalam kaitannya dengan dakwah dan menarik orang kepada Islam, terdapat nash-nash Al-Qur'an dan sabda Rasulullah saw, di antaranya ialah :

"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim." (QS Ali-'Imran : 159)

 

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."  (QS An Nahl : 125)

 1. "Mudahkanlah dan jangan mempersulitkan, senangkanlah dan jangan membuat mereka lari". (HR Bukhari dan Muslim)
 2. Sedikit dan berterusan itu lebih baik daripada banyak tapi terputus.
 3. Mendahulukan keutamaan dalam pembentukan.
 4. Pembentukan melalui keteladanan.
 5. Pembentukan yang menyeluruh dan tidak juzi'yyah.
 6. Kesolehan lingkungan dan pengaruhnya dalam pembentukan.
 7. Kesan pahala dan hukuman dalam pembentukan.
 1. PENGUASAAN DALAM JAMAAH

Maksudnya adalah kemampuan sebuah pergerakan dalam menampung :

 1. Para anggotanya.
 2. Para pendukungnya.
 3. Para pesimpati.
 4. Berbagai persoalan, prinsip dan kaidah-kaidah pergerakan.

Permasalahan pokok yang berhubungan dengan penguasaan jamaah :

1. Berkait dengan daya tampung gerakan terhadap para anggotanya.

Syarat yg mesti dipenuhi untuk dapat menampung para anggota dan sikap dinamiknya adalah :

 1. Proses tarbiyah yang matang.
 2. Tersedianya berbagai potensi dan keupayaan serta faktor pendukung lainnya dalam sebuah pergerakan, misalnya pentadbiran yang cekap, perencanaan yg matang, konsep yang jelas dalam pendidikan, pemikiran, politik dan seterusnya.
 3. Memahami semua anggotanya dengan benar, mengetahui potensi yang dimiliki, kecenderungan mereka, sisi positif dan negatifnya dan lain-lain sehingga dapat membantu untuk menentukan tugas dan tanggungjawab setiap individu dan menempatkan pada posisi yang tepat dan akhirnya akan membuahkan hasil yang memuaskan.
 4. Mengerahkan seluruh anggota dan bukan sebahagian sahaja atau hanya orang-orang yang berprestasi sahaja kerana kita perlu melipatgandakan hasil dan menghindarkan dari fitnah yang ditimbulkan oleh para penganggur atau orang-orang yang tidak memiliki tugas dan peranan dakwah.

2. Berkait dengan penguasaan haraki.

Beberapa masalah penting yang berkait dengan pergerakan yang mesti dikuasai oleh para pendakwah di antaranya adalah:

 1. Pemahaman yang benar dan sempurna tentang sasaran dan wasilah yang digunakan.
 2. Memahami tanzhim dan tabiatnya dengan benar.
 3. Pemahaman yang benar dan menyeluruh terhadap tabiat kawan dan lawan.
 4. Pemahaman yang baik tentang berbagai aspek, tabiat dan keperluan amal.
 5. Menjauhi fenomena 'keengganan' untuk bergabung dalam masyarakat di samping berbagai organisasi yang ada.

Ya Allah, berilah kekuatan penguasaan kepada kami dan organisasi kami yang dipacu oleh barisan kepimpinan yang berwibawa dengan penuh keazaman dan bashirah yang tembus bagi menggerakkan perjuangan, memperhebat amal, memacu dakwah dan tarbiah, menyusun saf dan mengirim mereka ke medan-medan perjuangan dengan tepat dan berkesan. Kami juga menyedari bahwa kekuatan itu tidak mampu dicapai melainkan ianya menuntut daripada kami untuk terus mempersiapkan peribadi dan saf dengan keupayaan yang berganda dan tarbiah dalam menghadapi berbagai cabaran serta berusaha untuk sentiasa berada di pusat aksi dan operasi bagi menggembeling penglibatan bersama masyarakat dan massa untuk meraih kemenangan dan kejayaan dariMu.

Ameen Ya Rabbal Alameen

WAS


0

IKRAM dalam Sinar Harian 20 Nov 2010 Edisi Utara

Berita Mengenai IKRAM di dalam Sinar Harian hari ni...

 

Syabas IKRAM Negeri Kedah


0

IKRAM Negeri Kedah Sumbang Khidmat Bakti (Sinar Harian)


0

SEMARAK CINTA - 25hb Disember 2010 - Makluman Awal

Salam,
 
Harap dapat blok tarikh  25hb Disember 2010 (Sabtu) untuk menghadiri program Semarak Cinta.
 

Objektif

-          Memantapkan institusi keluarga dai'e

-          Meningkatkan Keintiman Suami-Isteri

-          Menjadi pasangan Qudwah dalam Masyarakat 

 

Tarikh: 25hb Disember 2010 (Sabtu)

Tempat: Dewan Kuliah MITIB (Maahad Integrasi Tahfiz Istana Bandar), Banting, Kuala Langat

 

Tentatif Aturcara

Masa:             

8.00pagi -        9.00pagi          Pendaftaran dan Sarapan

9.00pagi-         9.30pagi          Majlis Perasmian

9.30pagi-         12.30t/hari      Slot 1

12.30t/hari-     2.00ptg            Makan T/Hari & Solat

2.00ptg -          4.00ptg            Slot 2

4.00ptg-           4.30ptg            Majlis Penutup

 

Sasaran: Ahli-Ahli Ikram Kuala Langat (Suami + Isteri)

 

Fasilitator : Pak Utih
 
Sekian. Wasalam
Rosdin Anang
SU JK Tarbiah.

0

Kejinya Perbuatan Zina

Assalamualaikum ikhwah dan akhawat sekalian,

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". (QS Al Israa' : 32)Sebuah kemaksiatan besar yang ketika ini semakin dipandang ringan oleh umat manusia adalah zina.


Samada diakui atau tidak, ketika ini, perzinaan telah berlaku secara meluas dalam masyarakat kita dan dunia.

Fenomena ini mengingatkan kita kepada peringatan Rasulullah saw :

"Pasti akan ada dari umatku suatu kaum yang (berusaha) menghalalkan zina, sutera, khamar (minuman keras) dan alat-alat muzik." (HR Bukhari)

Maksud hadis tersebut bahwa akan ada di antara umat Nabi Muhammad saw ini beberapa kaum yang sudah tidak kuasa lagi menahan hawa nafsu. Akibat tidak mampu menahan nafsu ini ia begitu meremehkan beberapa larangan di atas sehingga merasakan seolah-olah ianya halal.

Kita memahami hadis tersebut sedemikian kerana sesiapapun tentu memahami bahwa perzinaan itu tidak halal atau haram hukumnya. Hanya kerana kelemahan akalnya sahaja ia mahu tunduk dan bersujud di hadapan syaitan dengan melakukan perzinaan.

Disebabkan oleh kelemahan hatinya sehingga ketika muncul suara yang mengingatkan buruknya perzinaan, ia tidak kuasa untuk meloloskan diri dari lubang lumpur perzinaan.

Ya, sesungguhnya ayat Allah dalam perkara ini sangat jelas :

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". (QS Al Israa': 32)Di dalam ayat ini Allah melarang manusia mendekati zina. Maksud mendekati zina adalah menempuh jalan yang boleh menghantarkan kita kepada perzinaan.

Dengan menggunakan mafhum

`muwafaqah', kalau mendekati sahajapun dilarang maksudnya kalau menempuh jalan-jalan dan faktor-faktor yang menuju kepada perzinaan sahajapun dilarang apalagi melakukan perbuatannya!

Di dalam tafsir Kalamul Mannan, Syaikh Abdur Rahman Nashir As Sa'di berkata :

"Larangan Allah untuk mendekati zina itu lebih tegas daripada sekadar melarang perbuatannya, kerana bererti Allah melarang semua perkara yang menjurus kepada zina dan mengharamkan semua faktor-faktor yang mendorong kepadanya."Selanjutnya Syaikh Abdur Rahman menjelaskan :

"

'Al-Faahisyah' di dalam ayat dia atas adalah sesuatu yang dianggap sangat buruk dan keji oleh Syari'at, oleh akal sihat dan fitrah manusia kerana ia :

1. Mengandungi pelanggaran terhadap hak Allah.2. Merampas hak wanita.3. Mencemarkan hak keluarganya atau suaminya.4. Merosakkan kehidupan rumah tangga.5. Menyebabkan bercampurnya (kacaunya) nasab keturunan."
Begitulah buruknya perzinaan ini hingga para ulama' menganggap perzinaan sebagai dosa yang sangat besar.

Ibnu Mas'ud pernah bertanya tentang dosa-dosa besar kepada Rasulullah saw :

"Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar disisi Allah?

Beliau bersabda :

"Engkau menjadikan bersama Allah sekutu yang lain, padahal Dia menciptakanmu".

Dia (Ibnu Mas'ud) berkata: "Kemudian apa?"

Beliau bersabda: "Engkau membunuh anakmu kerana khuatir dia makan bersamamu."

Dia berkata: "Kemudian apa?"

Beliau bersabda : "Engkau berzina dengan isteri jiran tetanggamu."

Kemudian Rasulullah saw membacakan ayat :

"Iaitu orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah sembahan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan yang demikian akan mendapatkan dosa, akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat dan kekal di dalamnya dengan terhina." (QS Al Furqan 68 – 69)Sebagai dosa besar yang banyak diremehkan oleh umat manusia maka Rasulullah saw mengatakan bahwa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah :1. Mulut.2. Kemaluan.
Rasulullah saw ditanya tentang hal yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, beliau bersabda : "Mulut dan kemaluan." (HR Tirmizi)

Maka sudah sepatutnyalah kalau tentang perkara ini Imam Ahmad mengatakan :

"Aku tidak melihat ada dosa yang lebih besar setelah membunuh jiwa selain daripada zina,"

Ibnu Mas'ud berkata :

"Tidaklah muncul riba dan zina pada suatu daerah kecuali Allah mengizinkan negeri itu dihancurkan."

Ibnul Qayyim menerangkan keburukan yang dimaksudkan di dalam ayat di atas (QS Al-Isra': 32) iaitu :

1. Kehancuran.

2. Kerosakan.

3. Kekafiran di dunia.

4. Kehinaan dan kesengsaraan di akhirat.

Ayat, hadis dan pendapat ulama' tersebut menyatakan dengan jelas tentang buruknya zina.

a. Allah swt mengatakan bahwa zina adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk.

b. Rasulullah saw bersabda bahwa zina adalah dosa besar yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka.

c. Demikian pula pendapat para Ulama' yang memberi penilaian yang cukup buruk terhadap zina.

JALAN MENUJU PERZINAANSebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah swt, kita mesti berhati-hati untuk tidak memasuki jalan-jalan yang boleh mendekati zina.

Bersabar untuk tidak masuk ke jalan-jalan tersebut lebih mudah daripada sabar untuk tidak berzina ketika sudah berada di atas jalannya.

Maka janganlah mendekati zina dan janganlah masuk ke dalam jalan-jalan yang mendekatinya.

Di antara jalan-jalan yang menuju perzinaan adalah :

PERTAMA : MEMANDANG LAWAN JENIS.Persoalan memandang adalah persoalan yang kelihatannya remeh, namun ini sangat erat sekali hubungannya dengan zina.

Pandangan mata ibarat panah beracun sebagaimana sabda Rasulullah saw :

"Sesungguhnya pandangan mata itu adalah anak panah beracun dari panahan iblis".

(HR At-Thabrani)

Jika seseorang terkena panah beracun, meskipun anak panah telah dicabut, namun racun tetap akan menjalar di dalam tubuh kita.

Demikianlah pandangan mata, meskipun mata tidak lagi memandang, namun akibat yang ditimbulkan oleh pandangan ini tidak segera hilang. Pandangan itu telah meracuni hati sehingga wajah yang dipandang tetap terbayang difikirannya.

Untuk menghindarkan dari kesan ini Allah swt berfirman :

"Katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (QS An-Nur : 30)Demikian pula Allah memerintahkan kepada wanita agar menahan pandangannya terhadap laki-laki dan menjaga kemaluannya.

Allah swt berfirman :

"Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya." (QS An Nur : 31)Bagi mengurangkan pandangan yang akan mengakibatkan kepada terbukanya jalan menuju perzinaan, Allah memerintahkan para wanita mu'minah agar menutup auratnya.

Allah swt berfirman :

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain tudungnya ke dadanya." (QS An-Nur : 31)Rasulullah saw bersabda :

"Pandangan mata itu adalah salah satu panah di antara panah iblis".

KEDUA : PERGAULAN BEBAS ATAU CAMPUR ADUK ANTARA LAKI-LAKI DAN WANITA.Orang yang telah terkena panah syaitan yang beracun tidak akan merasa cukup dengan memandang lawan jenisnya. Ia akan berusaha untuk berkenalan. Selanjutnya ia akan bertemu untuk bercakap-cakap.

Jalan ini lebih lebar menuju perzinaan daripada sekadar memandang.

Kita boleh saksikan betapa banyak perzinaan berlaku yang disebabkan dari perkenalan mereka di pejabat atau keakraban mereka di sekolah atau aktiviti mereka di dalam suatu organisasi, persatuan dan lain-lain.

Allah swt berfirman :

"Kalau kamu meminta kepada mereka sesuatu keperluan, mintalah dari balik hijab (tabir), yang demikian lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (QS Al Ahzab : 53)KETIGA : KHALWAT (BERDUA-DUAAN) DENGAN SEORANG WANITA YANG BUKAN MAHRAM.Jalan yang ketiga ini lebih lapang dan terang menuju kepada perzinaan daripada sekadar melihat dan bergaul.

Ini tidak pelik kerana apabila seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya adalah syaitan.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda :

"Janganlah sekali-kali seorang (di antara kamu) berdua-duaan dengan wanita, kecuali dengan mahramnya". (HR Bukhari dan Muslim)

Khalwat ini boleh juga berlaku di kawasan orang ramai namun masyarakat tidak mempedulikan apa yang berlaku.

Contohnya :

1. Di dalam kereta.2. Berbonceng motorsikal.3. Di tempat hiburan.4. Di kawasan pelancongan.
Meskipun tempat ini ramai, tetapi sudah maklum kalau sudah ada dua orang berbeza jenis yang bergandingan tangan atau bahkan berciuman atau bahkan berpelukan maka ia sebenarnya termasuk dalam kategori berkhalwat.

Kita juga saksikan bagaimana anak muda ketika ini membonceng motorsikal. Yakinkah kita bahwa mereka adalah suami isteri?

Bermula dari sekadar memandang, kemudian bertemu lalu bercerita di tempat orang ramai dan seterusnya membuat janji untuk mencari tempat yang tersembunyi samada di taman-taman, di hotel atau mungkin juga di rumah-rumah pasangan tersebut.

Jika sudah berada di tempat yang tersembunyi, maka berlakulah apa yang akan berlaku.

Ada satu lagi jalan yang lebih merbahaya di zaman teknologi maklumat sekarang ini di mana khalwat boleh berlaku melalui

'internet' di mana walaupun masing-masing lawan jenis berada di tempat yang berbeza namun mereka boleh berinteraksi secara

`live' menggunakan kamera kecil di komputer masing-masing dan ini sungguh memberikan kesan yang amat buruk kepada pelakunya.

Hanya keajaiban sahaja yang boleh menghalangi mereka dari datangnya murka Allah yang disebabkan oleh perzinaan.

Ini jangan difahami bahwa kalau di dunia mereka selamat bererti kemurkaan tidak datang, barangkali justeru Allah kelak akan memperlihatkan kemurkaanNya yang lebih dahsyat di akhirat nanti tanpa mengurangi kadarnya di dunia sedikit pun, Na'uzubillahi min Zaalik.

Ya Allah, jauhkanlah kami dari jalan-jalan yang boleh membawa kepada perzinaan. Selamatkanlah anak cucu kami dari terjerumus ke lorong-lorong yang cukup merbahaya ini. Kuatkanlah iman kami dalam menghadapi ujian panahan syaitan yang cukup tajam dan berbisa ini.

Ameen Ya Rabbal Alameen
WAS
Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.

Alamat Perhubungan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Daerah Kuala Langat
No. A-2-08, Blok A, Tingkat 2,
Jalan Bunga Pekan 9,
Pusat Perniagaan Banting Uptown,
42700 Banting, Selangor.

GPS: 2.811313,101.503486


Back to Top